Anunțuri

Anunțuri (35)

12 decembrie 2013 Asociaţia Obştească "Centrul Naţional al Romilor" solicită oferte pentru prestarea serviciilor de  organizare şi desfăşurare a unui curs de instruire pentru colaboratorii organelor de drept, în perioada 23-24 decembrie 2013. Toate serviciile urmează a fi prestate cel tîrziu pînă la 24 decembrie 2013. Sunt eligibile doar persoanele juridice. 1. Ofertantul urmează să prezinte o oferta Asociaţiei Obşteşti "Centrul Naţional al Romilor" la adresa indicată în punctul 6. Lista serviciilor este următoarea: cazarea a 34 de persoane pentru 2 nopţi, meniu pentru 34 participanţi (meniul trebuie să fie elaborat pentru 2 zile de lucru şi să includă: 4 pauze de cafea, 2 prînzuri, un dejun, o cină şi o masă fourchette pentru ultima seară), arenda sală de conferinţe pentru 35-40 de persoane, arenda echipament tehnic: proiector, ecran, flipchart etc. altele servicii adiţionale (internet wi-fi etc) 2. Oferta trebuie să conţină următoarele specimente: numele ofertantului, adresa, telefonul şi rechizitele bancare ale ofertantului, data ofertei, preţul, inclusiv TVA, semnătura conducătorului, amprenta ştampilei. 3. Preţul indicat în ofertă este final şi nu poate fi ajustat după termenul limită pentru prezentarea ofertelor. 4. Compararea ofertelor financiare se va face în lei moldoveneşti. Ofertele prezentate în altă valută nu vor fi considerate la tender. 5. Selectarea ofertelor se va face în baza preţului solicitat, evaluarea serviciilor propuse şi altor criterii convenabile Centrului Naţional al Romilor. 6. Ofertele urmează a fi prezentate pînă la data de 18 decembrie 2013, la adresa str.Alexei Mateevici 109/1, of.306, MD2009, Chişinău sau la adresa electronică: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 7. Va rugăm să notaţi că Centrul Naţional al Romilor este disponibil să facă achitarea doar prin transfer bancar. 8. Ofertanţii vor fi anunţaţi despre decizia luată până pe 20 decembrie 2013. 9. Pentru informaţii suplimentare, Vă rugăm să ne contactaţi la numărul de telefon 0 22 227 099 sau la adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..  

Şcoală de vară pentru tinerii romi şi neromi

Marți, 16 Iulie 2013 15:09 Written by
 

Concurs de angajare a 2 traineri

Marți, 16 Iulie 2013 12:12 Written by
Centrul Naţional al Romilor anunţă concurs de angajare a 2 traineri pentru Scoala de Vară  “Promovarea dialogului intercultural”, care se va desfaşura în perioada 12-18 august 2013, la Vadul lui Vodă. Şcoala de vară are drept scop promovarea comunicării interculturale între 20 de tineri romi şi neromi, cu vîrste cuprinse între 18 - 25 ani, din diferite regiuni ale Republicii Moldova, reprezentanţi ai diferitor grupuri minoritare. Responsabilitaţi: elaborarea cursului şi a metodologiei de predare a cursurilor de dialog intercultural, diferențe sociale şi multiculturalism, predarea cursurilor de comunicare interculturală, elaboarea materialului suport pentru participanţi. Calificare profesională şi cerinţe: studii în domeniul educaţiei, știinţelor sociale sau alte domenii relevante, experienţă în domeniul comunicării intercultural, abilităţi eficiente de comunicare şi prezentare, disponibilitatea în perioada desfăşurării Şcolii de vară, să deţină următoarele documente: poliţă de asigurare medicală, Codul Personal de Asigurări Sociale (CPAS) şi cont bancar valid. Dosarul de angajare va conţine CVul, o schiţă a programului şi metodologiei de predare pentru şcoala de vară, oferta financiară pentru 4 zile. Dosarul poate fi depus la adresa electronică: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau prin intermediul poştei la adresa: str.Alexei Mateevici 109/1, of.306, Centrul Naţional al Romilor, cu indicarea “Trainer Şcoala de vară”. Termenul limita pentru depunerea dosarelor este 25 iulie 2013. Numai persoanele preselectate vor fi contactate pentru interviu. Pentru informaţii suplimentare puteti apela la numarul de telefon: 227099 sau 244667. Persoană de contact: Natalia Duminica.  

Voluntariat la Centrul Naţional al Romilor

Miercuri, 05 Iunie 2013 16:47 Written by
Centrul Naţional al Romilor invită 2 tineri romi (sau neromi) să se implice în activităţi de voluntariat în cadrul organizaţiei. Activităţile vor fi desfăşurate pe durata celor 3 luni de vară, şi vor include: participarea în organizarea şi desfăşurarea a 3 cluburi de dezbatere, cu elevii romi şi neromi din următoarele localităţi: Ciocîlteni, Vulcăneşti, Bursuc; participarea în organizarea logistică a 2 tabere de vara şi 3 traininguri, care vor avea loc la Vadul lui Vodă. Pe durata desfăşurării evenimentelor voluntarii vor fi asiguraţi cu cazare, alimentare şi transport; menţinerea unei baze de date privind participarea copiilor romi de vîrstă şcolară şi preşcolară în procesul educaţional; deplasări de informare în localităţile dens populate de romi; participarea în organizarea logistică a 4 mese rotunde în 4 localităţi din Moldova: Bălţi, Chişinău, Comrat, Hînceşti. În perioada de voluntariat, tinerii vor avea posibilitatea să deprindă abilităţi profesionale în managementul proiectelor, drepturile omului şi domeniul nediscriminării. Graficul de activitate a voluntarilor este flexibil. P.S. voluntarii vor beneficia de suport informaţional şi logistic în elaborarea scrisorilor de recomandare pentru aplicare la diverse programe!!! Pentru informaţii suplimentare nu ezitaţi să ne contactaţi la adresa de email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau la nr.de tel: 022 227099/244667. Natalia Duminica, asistent de proiect Centrul Naţional al Romilor

Tender

Joi, 30 Mai 2013 16:36 Written by
ONG „Centrul Naţional al Romilor” anunţă CONCURS pentru selectarea unei companii specializate în producerea sau comercializarea accesoriilor de cusut. Scopul concursului Scopul acestui concurs este de a identifica, iar ulterior de a contacta o companie specializată în producerea sau comercializarea accesoriilor de cusut, care va furniza următoarele articole: maşină de cusut, nasturi, fermoare, aţe, accesorii de cusut, utilaj de cusut, ace, piese de schimb; necesare pentru desfăşurarea cercurilor de interes pentru copii romi de vîrstă şcolară din 4 localităţi rurale din Republica Moldova. Activitatea este parte a proiectului “Educaţie de calitate pentru copii romi”, susţinut finaciar de Roma Education Fund, Ungaria. Sarcina tehnică Pentru facilitarea identificării preţurilor, compania trebuie să completeze tabelul elaborat de ONG, cu enumerarea produselor solicitate: Nr. Denumire produs Descrierea produsului Preţul 1. Maşină de cusut 2. Nasturi, fermoare, aţe, accesorii de cusut 3. Utilaj de cusut, ace, piese de schimb Ofertele vor include: oferta tehnică în original (cu semnătura şi ştampila originală), oferta de preţuri, termenul şi condiţiile de livrare; informaţia cu privire la companie, inclusiv datele de contact, rechizitele bancare şi numele persoanelor responsabile de comercializare; copia certificatului de înregistrare a companiei, precum şi a altor licenţe, permise, şi certificate aferente. Termenul limită de depunere a ofertelor este  10 iunie 2013. Oferta comercială cu menţiunea – Concurs companie specializată în comercilizarea produselor de cusut - se va expedia prin poşta electronică Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., prin fax la numărul (022) 24 46 67 sau se va depune personal la sediul ONG –ului, pe str. Alexei Mateevici 109/1, of.306, Chişinău. Persoana de contact -Nicolae Radiţa, tel. (022) 22 70 99  
Mariajul timpuriu în comunitatea romă este o tradiţie sau o încălcare a drepturilor copilului? Tu ce crezi? Vin-o şi expuneţi părerea la Clubul de Dezbatere „Mariajul timpuriu în comunitatea romă”. Evenimentul va avea loc luni, 20 mai, ora 13.00 la Universitatea de Stat din Moldova,                            bloc 1, sala 43, Centrul de Ghidare în Carieră şi Relaţii cu Piaţa Muncii (str.M.Kogălniceanu  65, Chişinău).        
Scopul general al postului: Susținerea procesului de management/gestionare a activității oragnizaţiei prin realizarea funcțiilor de secretariat și asigurarea condițiilor de lucru  a angajaților. Cerinţe faţă de candidaţi: studii  superioare finalizate sau în curs, calităţi personale: responsabilitate, punctualitate, onestitate,  corectitudine, loialitate, meticulozitate, acuratețe, cunoașterea PC: programele Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), Internet, cunoașterea limbilor română, rusă, engleza Atribuţiile de serviciu: pregătește proiecte de scrisori, solicitări, ordine, și alte documente ce țin de activitatea organizaţiei, efectuează lucrul cu corespondența de ieșire şi intrare, asigură păstrarea și  predarea în arhivă, comunică la telefon: recepționează și transmite informații, mesaje, organizează întrunirile vizitatorilor și oaspeților; Abilităţi: elaborare și redactarea scrisorilor, materialelor informative, atenție la detalii, lucru cu informația: culegere, stocare, analiză, generalizare, comunicare oral, în scris, prin telefon, lucru în echipă. Candidații vor trimite un model CV European actualizat la adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.,  cu mențiunea ”Manager de oficiu”. Termenul-limită:  30 aprilie 2013, ora: 17.00. Doar candidaţii selectaţi vor fi contactaţi pentru etapa următoare! Mai  multe informatii la nr. de telefon: (022) 22 70 99/ 24 46 67.  

Anunţ eveniment!!!

Marți, 11 Decembrie 2012 12:06 Written by
Centrul Naţional al Romilor în colaborare cu Asociaţia Tinerilor Ucraineri din Moldova "Zlagoda" organizează Clubul de Dezbateri: “Participarea tinerilor în viaţa social - politică a Republicii Moldova: drept sau obligaţiune”. Evenimentul are drept scop dezvoltarea gîndirii critice şi mobilizarea tinerilor reprezentanţi ai diferitor minorităţi etnice în vederea motivării acestora de a se implica în: · procesul decizional la nivel regional şi central; · apărarea şi promovarea drepturilor minorităţilor etnice din Moldova; · dezvoltarea dialogului intercultural şi a cooperării regionale; La eveniment vor participa experţi din diverse domenii: Igor Pivovar - expert în relaţii interetnice; Oleg Ţulea - ex viceministrul Tineretului şi Sportului, deputat Parlamentul Republicii Moldova; Nina Dimoglo - reprezentantul Parlamentului Tinerilor din Găgăuzia; Viorica Topor - expert în YOUTH in ACTION Clubul de Dezbatere va avea loc la 13 decembrie 2012, ora 16.00, în incinta Casei Naţionalităţilor, sala de conferinţe de la et.2, al Biroului Relaţii Interetnice.  
Ce? Club de Dezbatere[1]: "Istoria, cultura şi tradiţiile Romilor" Cu cine? expert - Ion Duminica, doctor în politologie, cercetător ştiinţific, coordonator Grupul „ Etnologia romilor”, Secţia „Minorităţi etnice”, Centrul de Etnologie al Institutului Patrimoniului Cultural al Academiei de Ştiinţe a Moldovei Despre ce? originile şi caracteristicile culturale ale romilor, structura socială a comunităţilor de Romi, rolul şi structura familiei în comunităţile de Romi, limba romani, ocupaţiile tradiţionale şi ocupaţiile actuale etc. Cînd? 22 octombrie 2012, ora: 13.00 Unde? Universitatea de Stat din Moldova, bloc 1, sala 43 - Centrul de ghidare în carieră şi relaţii cu piaţa muncii (str. M.Kogălniceanu 65, MD-2009, Chişinău) Cine poate participa? studenţi de la diferite instituţii de învăţămînt superior din Republica Moldova Informaţii suplimentare: Centrul Naţional al Romilor, str. Alexei Mateevici 109/1, of. 306, 307, MD 2009, Chişinău; tel: (+373) 22 22 70 99; web: www.roma.md Dar tu ce ştii despre Romi? [1] clubul de dezbatere este o activitate din proiectul “Reducerea Discriminării prin Implementarea Politicilor Sociale și de Guvern (RDIPSG)”, implimentat de Centrul Naţional al Romilor în perioada septembrie 2012 - septembrie 2013, cu susţinerea financiară a Ambasadei Olandei la Kyiv, Programul Human Rights Fund.  

Angajare Manager de Oficiu

Vineri, 05 Octombrie 2012 17:14 Written by
Centrul Naţional al Romilor[1] angajează Manager de Oficiu Scopul general al postului: Susținerea procesului de management/gestionare a activității oragnizaţiei prin realizarea funcțiilor de secretariat și asigurarea condițiilor de lucru a angajaților. Cerinţe faţă de candidaţi: studii superioare finalizate sau în curs, calităţi personale: responsabilitate, punctualitate, onestitate, corectitudine, loialitate, meticulozitate, acuratețe, cunoașterea PC: programele Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), Internet, cunoașterea limbilor română, rusă, engleza Atribuţiile de serviciu: pregătește proiecte de scrisori, solicitări, ordine, și alte documente ce țin de activitatea organizaţiei, efectuează lucrul cu corespondența de ieșire şi intrare, asigură păstrarea și predarea în arhivă, comunică la telefon: recepționează și transmite informații, mesaje, organizează întrunirile vizitatorilor și oaspeților; Abilităţi: elaborare și redactarea scrisorilor, materialelor informative, atenție la detalii, lucru cu informația: culegere, stocare, analiză, generalizare, comunicare oral, în scris, prin telefon, lucru în echipă. Candidații vor trimite un model CV European actualizat la adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., cu mențiunea ”Manager de oficiu”. Termenul-limită: 26 octombrie 2012, ora: 16.00. Doar candidaţii selectaţi vor fi contactaţi pentru etapa următoare Mai multe informatii la nr. de telefon: (022) 22 70 99/ 24 46 67.   [1] Centrul Naţional al Romilor este o organizaţie neguvernamentală, nu are nici o afiliere politică şi militează pentru drepturile şi interesele Romilor şi a cetăţenilor în general prin activităţi de monitorizare şi advocacy în combaterea prejudecăţilor şi a discriminării existente împotriva Romilor prin crearea la fel de oportunităţi egale privind accesul la muncă, sănătate, educaţie precum şi alte servicii publice.  

În Cazul În Care Aveți Nevoie De Ajutor

*

 

 

Întrebare? Apel

Linia noastră de asistență este disponibilă
Ore pe zi:  TEL: +373 22 227099
Luni - vineri: 9:00 - 17:00
Sâmbătă: zi libera

 

Aveți nevoie de sprijin?

Adresa:
str. A.Mateevici 109/1, bir. 306-307
Numărul de fax: +373 22 244667
www.roma.md
 

Scrie-ne acum

Mai jos sunt câteva linkuri interesante pentru tine:
info@roma.md