Comunicate

Comunicate (21)

  La 21 martie 1960, ca reacţie la o demonstraţie paşnică din Sharpeville, Africa de Sud, poliţia a ucis 69 de persoane care manifestau împotriva legilor care promovau apartheid-ul. Prin proclamarea acestei zile, în 1966, Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite a facut apel la comunitatea internaţională să îşi sporească eforturile pentru a elimina toate formele de discriminare rasială. Atacurile violente împotriva celor ce caută azil, împotriva migranţilor sau romilor sunt în creştere. Atacurile verbale, tensiunile rasiale, etnice sau religioase au loc în fiecare zi. În fiecare an, organizaţiile internaţionale şi naţionale desfăşoară diverse evenimente în preajma zilei de 21 martie, pentru a creşte gradul de conştientizare în rîndul opiniei publice cu privire la pericolele pe care le reprezintă rasismul, xenofobia şi intoleranţa, precum şi cu privire la importanţa protejării şi promovării drepturilor omului. În acest sens Centrul Naţional al Romilor a organizat la data de 21 martei 2013, un Club de Dezbateri, intitulat "Rasism vs Naţionalism", în cadrul Universităţii de Stat din Moldova. Invitat la eveniment a fost Claude Cahn - Consilier pentru Drepturile Omului, Coordonator Rezident Biroul Naţiunilor Unite în Republica Moldova. În introducere d-nul Claude Cahn a relatat participanţilor despre originile istorice ale acestor două concepte/fenomene care se perpetuează pînă în prezent. Discuţiile au devenit mai dinamice atunci cînd tinerii au fost rugaţi să intervină cu propriile opinii. Dialogul interactiv între expertul invitat la eveniment şi studenţi, s-a intensificat atunci cînd s-a ajuns la abordarea situaţiei actuale în Republica Moldova. Spre exemplu Eugeniu, student la Facultatea de Istorie şi Filosofie, a declarat că „nouă ne lipseşte mîndria de naţiunea noastră, acel naţionalism echivalent cu patriotismul”. Eugenia, studentă la aceeaşi facultate, făcînd o paralela între rasism, naţionalism şi discriminare, a afirmat „noi suntem discriminaţi la noi acasă”. Tinerii au dat dovadă de un interes sporit faţă de subiectul abordat considerîndu-l unul foarte actual şi relevant realităţii sociale din ţara noastră, discuţiile fiind iniţiate prin prisma drepturilor omului. Activitatea a fost organizată în parteneriat cu Centrul de Ghidare în Carieră şi Relaţii cu Piaţa Muncii, cu suportul financiar a Ambasadei Olandei la Kiev.  
  Vineri 16 martie 2013, 5 copii înscrişi în instituţiile de învăţămînt preşcolare şi şcolare din localităţile Bursuc, Micleuşeni şi Vulcăneşti au beneficiat de hăinuţe şi produse alimentare din partea Centrului Naţional al Romilor, activitatea fiind parte a proiectului „Qualitative Education for Roma Kids” realizat cu suportul financiar Roma Education Fund, Ungaria. Acţiunea îşi propune să susţină copiii din familiile social vulnerabile care nu dispun de strictul necesar pentru a frecventa grădiniţa sau şcoala. Totodată, scopul de bază al sprijinului material acordat, este de a încuraja copiii de etnie romă să frecventeze instituţiile de învăţămînt şi de a împiedica abandonul şcolar, care deseori rezultă din incapacitatea părinţilor de a le asigura copiilor necesarul minim de existenţă.  
  La data de 25 februarie 2012, în cadrul Universităţii de Stat din Moldova, a avut loc Clubul de Dezbatere “De ce romii nu sunt angajaţi în cîmpul muncii?”. La eveniment au participat 35 de studenţi din cadrul diferitor facultăţi ale aceleiaşi universităţi. Cristina Drumea, specialist principal Agenţia Naţională de Ocupare a Forţei de Muncă, invitată la eveniment, a declarat că în prezent, în cadrul oficiilor agenţiei sunt înregistrate 718 persoane de etnie romă, cu statut de șomer (2,6% din total), dintre care 67% femei. În anul 2012 au fost înregistraţi 727 șomeri romi (65% femei), dintre care 21 de persoane au fost plasate în câmpul muncii. Reprezentantul agenţiei a menţionat că pe parcursul anului precedent 5 persoane de etnie roma au urmat cursuri gratuite de formare profesională, care ulterior au fost încadrate în cîmpul muncii. În partea a doua a clubului, Grigore Zapescu, student de etnie roma, a relatat despre experienţele sale de angajare şi a colegului său de facultate, la 2 companii cunoscute pe piaţa Republicii Moldova: Andy’s Pizza şi UniMarket. În ambele cazuri Grigore a nu a primit nici un răspuns de la angajatori, pe cînd colegul său, în 2 zile a fost anunţat că este angajat. În cadrul interviului de angajare cu studentul rom, se adresau întrebări nerelevante poziţiei curente, precum: „Care din părinţi sunt romi?”, „Ai avut de-a face cu poliţia?”, „Ai rude care au fost implicate în activităţi criminale?” şi alte întrebări de acest gen. Evenimentul a fost organizat de Centrul Naţional al Romilor, în parteneriat cu Universitatea de Stat din Moldova, Centrului de Ghidare în Carieră şi Relaţii cu Piaţa Muncii, cu susţinerea financiară a Ambasadei Olandei la Kyiv, Programul Human Rights Fund.
  La data de 13 februarie 2013, Centrul Naţional al Romilor a avut o şedinţa cu părinţii copiilor romi din cadrul Liceul Teoretic "Neciui – Leviţki", Chişinău. La eveniment au participat 20 părinţi romi şi directorul adjunct, Dna Cucu Olesea. "Elevii romi nu frecventează şcoala, au o reuşită slabă şi părăsesc timpuriu studiile din diverse motive: migrează împreună cu părinţii peste hotarele Republicii Moldova, se căsătoresc la 14 - 15 ani, părinţii nu dispun de resurse financiare pentru achitarea taxele solicitate de instituţie etc", a declarat Dna Cucu Olesea. După spusele directorului adjunct, în prezent în cadrul instituţiei învaţă 24 de elevi romi. Şedinţa a fost moderată de preşedintele organizaţiei – Dnul Nicolae Radiţa, care a ţinut să discute cu fiecare dintre părinţii prezenţi, în vederea stabilirii cauzelor care au dus la crearea unei asemenea situaţii. În final, Centrul Naţional al Romilor a venit cu propuneri exacte în vederea ameliorării situaţiei copiilor romi : crearea unui comitet părintesc al părinţilor romi ; desemnarea unui părinte de etnie romă în vederea facilitării dialogului instituţie de învăţămănt-părinţi/copii romi ; crearea unei grupe de elevi care necesită o atenţie deosebită din partea profesorilor şi mai mult timp pentru atingerea rezultatelor şcolare la fel ca cele ale colegilor. În speranţa îmbunătăţirii situaţiei copiilor romi, Centrul Naţional al Romilor, de comun acord cu Administraţia Liceului "Neciui – Leviţki" a convenit stabilirea unui "termen de probă", cu scopul evaluării impactului dialogului CNR/părinţi romi, ulterior urmînd să fie puse în aplicaţie acţiunile propuse de CNR.  

Cadouri de Anul Nou pentru copii romi!

Joi, 10 Ianuarie 2013 19:23 Written by
  Sărbătorile de iarnă reprezintă un prilej de bucurie pentru fiecare! În acest sens Centrul Naţional al Romilor şi-a propus să aducă un zîmbet pe faţa copiilor. În jur de 200 de cadouri cu dulciuri au fost oferite copiilor de etnie roma de vîrstă preşcolară şi scolară din următoarele localităţi: s.Vulcăneşti, Nisoporeni; s.Ciocîlteni, Orhei; s.Huzun, Străşeni; s.Stejăreni, Străşeni; s.Bursuc, Nisporeni. La acţiune au participat activ mediatorii comunitari precum şi reprezentanţii Administraţiei Publice Locale din localităţile respective, care au contribuit la distribuirea cadourilor pentru micuţi. Activitatea este parte a proiectului “Qualitative Education for Roma kids”, implimentat de Centrul Naţional al Romilor, cu suportul financiar al Roma Education Fund, Budapesta.
Centrul Naţional al Romilor a organizat la data de 08 decembrie 2012, Clubul de Dezbateri[1] „Managementul proiectului”. La eveniment au participat 30 de elevi şi 7 profesori, din cadrul LT „Ion Creangă” din com.Micleuşeni, rnul Străşeni. În calitate de expert a fost invitat Andrei Brighidin, Director Dezvoltare, Monitorizare şi Evaluare, Fundaţia Est-Europeană care a dat start evenimentului printr-un exerciţiu de evaluare a cunoştinţelor tinerilor în ceea ce priveşte „conceptul de proiect”. Elevii au fost familiarizaţi cu elementele proiectului, ce implică acestea, care sunt cerinţele de bază în elaborarea unui proiect, precum şi analiza arborelui problemei. În a doua parte a clubului, elevii au avut posibilitatea de a-şi aplica cunoştintele în practică, prin analiza unei probleme din localitatea Micleuşeni, soluţionarea căreia ar prezenta interes pentru donatori. Astfel majoritatea ideilor de proiect propuse de echipe, au avut drept scop crearea unei săli de sport în incinta şcolii din localitate. Elevii au manifestat un interes sporit vizavi de subiectul în cauză, dat fiind faptul ca ei înşişi au participat recent la elaborarea unui proiect în vederea obţinerii unor fonduri financiare, pentru crearea unui post de radio în şcoala din localitatea respectivă. Ghidaţi de expert, participanţii şi-au consolidat cunoştinţele referitoare la managementul proiectului şi chiar s-au arătat entuziasmaţi de ideea creării unui proiect. [1] clubul de dezbatere este o activitate din proiectul  “Reducerea Discriminării prin Implementarea Politicilor Sociale și de Guvern (RDIPSG)”, implimentat de Centrul Naţional al Romilor în perioada septembrie 2012 - septembrie 2013, cu susţinerea financiară a Ambasadei Olandei la Kyiv, Programul Human Rights Fund.  

24 de copii au mers în vizită la Teatrul Licurici

Miercuri, 05 Decembrie 2012 15:53 Written by
La data de 29 noiembrie 2012, Centrul Naţional al Romilor a organizat pentru copiii de vîrstă preşcolară din localitîţile Vulcăneşti şi Bursuc o vizită la Teatrul Licurici, la spectacolul „Sarea în bucate”. După specatacol copii au mers la Pomul de Crăciun din PMAN, unde au rămas placut impresionaţi de măreţia şi decoraţiile bradului. Nu în ultimul rînd micuţii au avut posibiltatea de a savura din plin momentele petrecute pe terenul de joacă pentru copii din Parcul Ştefan cel Mare. În final copii au primit cîte o pungă cu produse alimentare. Atît copii, cît şi educatorii au rămas entuziasmaţi şi s-au arătat deschişi să mai participe la astfel de activităţi organizate de Centrul Naţional al Romilor. Activitatea este parte a proiectului „Qualitative Education for Roma kids”, susţinut financiar de Roma Education Fund, Ungaria, şi a fost organizată în scopul creșterii motivației copiilor romi de a frecventa Gradiniţa.
Centrul Naţional al Romilor a organizat luni, 19 noiembrie 2012, în incinta Universităţii de Stat din Moldova Clubul de Dezbateri "Rolul femeii Rome în societatea modernă". Activitatea este parte a proiectului “Reducerea Discriminării prin Implementarea Politicilor Sociale şi de Guvern (RDIPSG)”, susţinut financiar de Ambasada Olandei la Kyiv. Evenimentul a fost organizat în parteneriat cu Centrul de Ghidare în Carieră şi Relaţii cu Piaţa Muncii, Universitatea de Stat din Moldova.„Viaţa şi oportunităţile femeilor de etnie romă sunt foarte constrînse, din cauza lipsei studiilor şi instruirilor formale, precum şi obstacolelor impuse de rolurile convenţionale de gen şi responsabilităţile lor practice ce ţin de creşterea copiilor”, a afirmat Veaceslav BALAN. Reprezentantul UN WOMEN a prezentat Programul de Abilitare a Femeilor de etnie Romă, precum şi date statistice privind situaţia curentă a femeilor de etnie romă (sănătate, educaţie, angajare în cîmpul muncii, asistenţă socială, etc.).În a doua parte a clubului participanţii au avut ocazia să o cunoască pe dna.Elena BOGDAN – femeie de etnie romă şi mediator comunitar în or.Hînceşti, care a împărtăşit exeprienţa sa de viaţă. Participanţii au prezentat un interes sporit faţă de tradiţiile comunităţii rome. În acelaşi context, studenţii şi-au manifestat indignarea vizavi de faptul că tradiţiile romilor devin superioare egalităţii de gen, iar femeia de etnie romă îşi asumă toate treburile casnice, inclusiv educaţia copiilor, astfel fiindu-i limitată posibilitatea de a se implica în viaţa comunităţii. La club au participat 20 studenţi, de la diferite facultăţi a Universităţii de Stat din Moldova şi voluntari de la Corpul Păcii. Majoritatea participanţilor au salutat iniţiativa Centrului Naţional al Romilor şi s-au arătat dispuşi să participe la urmatoarele cluburi de dezbatere.   Informaţii suplimentare pot fi obţinute la sediul Centrului Naţional al Romilor (str.Alexei Mateevici 109/1, of.306) sau la nr.de tel: (022) 22 70 99, fax: (022) 24 46 67, adresa de email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..  

COMUNICAT DE PRESĂ

Miercuri, 14 Noiembrie 2012 13:30 Written by
Republica Moldova, Chişinău 14 noiembrie 2012   Şedinţă urgentă cu Autorităţile Publice Locale din or.Otaci, rnul Ocniţa „Combaterea discriminării prin Politici Guvernamentale”   Centrul Naţional al Romilor organizează o masă rotundă cu Autorităţile Publice Locale din or.Otaci, în vederea realizării Hotărîrii de Guvern nr. 494 din 08 iulie 2011. Evenimentul va avea loc vineri, 16 noiembrie 2012, cu începere de la orele 11.00, în incinta Primăriei or.Otaci, care se află pe adresa: or. Otaci, str. Poselcovaia 20. "Fiecare al doilea rom este infectat de tuberculoză, avem probleme cu narcomania, abandonul şcolar a copiilor romi, fiind influienţat de migraţia sporită a părinţilor acestora, sărăcia ne creează dificultăţi pentru a fi soluţionate, neavînd suport din partea statului" - a menţionat pentru Centrul Naţional al Romilor primarul or.Otaci, dnul Traghira Vasile. Astfel în cadrul evenimentului vor fi abordate subiecte ce ţin de încălcarea unor drepturi fundamentale a reprezentanţilor comunităţii de romi. Accesul la serviciile medicale, educaţie, asistenţă socială, condiţiile de trai, muncă continue a fi alarmante din punct de vedere a datelor statistice, comparative cu populaţia majoritară. Este important de notat că comunitatea de romi din or.Otaci constituie peste 39,91 % din numărul total al populaţiei. La eveniment sunt aşteptaţi reprezentanţi ai diferitor ministere de resort, Biroului Relaţii Interetnice, Autorităţile Publice Locale, societăţii civile etc. Acest eveniment este o acţiune din cadrul proiectului „Reducerea Discriminării prin Implementarea Politicilor Sociale și de Guvern (RDIPSG)”, susţinut financiar de către Ambasada Olandei la Kiyv, Ucraina (http://ukraine.nlembassy.org/) Pentru orice alte detalii vă rugăm să ne contactaţi la numărul de telefon : (022) 22 70 99; 24-46-67 sau la adresa de email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.    
Anunţ eveniment!!! Ce? Club de Dezbatere[1]: "Rolul femeii Rome în societatea modernă" Cu cine? expert - Anastasia Divinskaya, UN Women  International Gender Specialist, în Moldova şi Elena Bogdan, mediator comunitar din or.Hînceşti Despre ce? ce înseamnă să fii femeie romă în Moldova în sec.XX (ne va împartăşi experienţa de viaţă mediatoare comunitară Elena Bogdan), statutul şi poziţia socială a femeilor de etnie romă, participarea femeilor rome în dezvoltarea  comunităţii şi a societăţii. Cînd? 19 noiembrie 2012, ora: 13.00 Unde? Universitatea de Stat din Moldova, bloc 1, sala 43 - Centrul de ghidare în carieră şi relaţii cu piaţa muncii  (str. M.Kogălniceanu  65, MD-2009, Chişinău) Cine poate participa? studenţi, tineri de la diferite instituţii de învăţămînt superior din Republica Moldova Informaţii suplimentare: Centrul Naţional al Romilor, str. Alexei Mateevici 109/1, of. 306, 307, MD 2009, Chişinău; tel: (+373) 22 22 70 99; web: www.roma.md     [1] clubul de dezbatere este o activitate din proiectul  “Reducerea Discriminării prin Implementarea Politicilor Sociale și de Guvern (RDIPSG)”, implimentat de Centrul Naţional al Romilor în perioada septembrie 2012 - septembrie 2013, cu susţinerea financiară a Ambasadei Olandei la Kyiv, Programul Human Rights Fund.  

În Cazul În Care Aveți Nevoie De Ajutor

*

 

 

Întrebare? Apel

Linia noastră de asistență este disponibilă
Ore pe zi:  TEL: +373 22 227099
Luni - vineri: 9:00 - 17:00
Sâmbătă: zi libera

 

Aveți nevoie de sprijin?

Adresa:
str. A.Mateevici 109/1, bir. 306-307
Numărul de fax: +373 22 244667
www.roma.md
 

Scrie-ne acum

Mai jos sunt câteva linkuri interesante pentru tine:
info@roma.md