Concurs de angajare office manager

Luni, 15 August 2011 15:13 Written by
Centrul Naţional al Romilor[1] anunţă concurs pentru suplinirea postului vacant de office manager .   Cerinţele faţă de candidaţi: Studii superioare sau superioare nefinisate. Experienţă de lucru în oficiu. Cunoaşterea stenografiei şi a lucrului pe calculator, Posedarea limbilor romană, rusă, engleza. Punctualitate Perseverenţă, sociabilitate Principalele responsabilităţi şi atribuţii: Omniprezenţa la diferite activităţi organizate de conducere, Consemnarea lucrărilor respective, Preluarea, plasarea şi arhivarea corespondenţei şi a documentelor organizaţiei, Dactilografierea scrisorilor, diverselor materiale, proceselor verbale, rapoartelor Multiplicarea materialelor, Preluarea mesajelor, Expedierea corespondenţei prin fax, poştă, Editarea de texte pe computer, Primeşte vizitatorilor, Traducerea din şi în limbi străine Organizarea şedinţelor, conferinţelor,   Cele mai importante competenţe:     administrarea – gestionarea documentelor corespondenţa cu partenerii de afaceri motivare-stimulare rezolvare a conflictelor luarea deciziilor negocierea controlul delegarea responsabilităţilor raportarea activităţii optimizarea forţei de muncă comunicarea interpersonală Toţi cei interesaţi sunt invitaţi să prezinte CV-urile la sediul Centrului Naţional al Romilor, str. Al. Mateevici, 109/1, of. 306-307, sau la adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza pînă la data de 31.08.2011. Pentru orice alte detalii ne puteţi contacta la nr. de telefon: (022) 227099; 244667 [1] Centrul Naţional al Romilor este o organizaţie neguvernamentală, nu are nici o afiliere politică şi militează pentru drepturile şi interesele Romilor şi a cetăţenilor în general prin activităţi de monitorizare şi advocacy în combaterea prejudecăţilor şi a discriminării existente împotriva Romilor prin crearea la fel de oportunităţi egale privind accesul la muncă, sănătate, educaţie precum şi alte servicii publice.  
  Chişinău, 21 iulie 2011 –Programul Comun de Dezvoltare Locală Integrată (PCDLI) în parteneriat cu Centrul Naţional al Romilor lansează expoziţia fotografică „Grupurile vulnerabile în contextul descentralizării: Romii”. Expoziţia va fi vernisată în oraşul Hâncești în holul Palatului de Cultură şi elucidează în imagini problemele şi nevoile grupurilor de romi din mai multe localităţi rurale ale Moldovei la care reforma de descentralizare trebuie să răspundă. Romii din Moldova reprezintă unul dintre grupurile cele mai vulnerabile ale populaţiei. Numărul romilor în Moldova, conform diferitor studii oficiale, variază între 12.000 şi 20.000. Romii sunt adesea discriminaţi şi se confruntă cu multiple bariere în ceea ce priveşte incluziunea socială, angajarea în câmpul muncii, educaţia şi asistenţa medicală. Rata şomajului în rândul romilor este cu 50 la sută mai înaltă, comparativ cu majoritatea populaţiei. Femeile de etnie romă sunt expuse unor riscuri mai mari de excludere socială şi sărăcie, comparativ cu bărbaţii din comunitatea lor şi cu majoritatea femeilor reprezentante ale altor etnii. Fiecare al cincilea rom nu poate scrie şi citi, trei din zece persoane de etnie romă au doar studii primare. La nivel local romii se confruntă cu un acces limitat la serviciile de bază. Reprezentarea romilor în autorităţile administraţiei publice rămâne nesemnificativă, limitând astfel participarea lor la luarea deciziilor la nivel local. Expoziţia prezintă doar câteva secvenţe din realitatea grupurilor rome şi ne determină să reacţionăm prompt, prin politici şi acţiuni adecvate, inclusiv în contextul descentralizării. Beneficiile descentralizării trebuie să schimbe spre bine viaţa tuturor oamenilor, inclusiv cea a romilor. Prin urmare, PCDLI abordează dezvoltarea locală prin prisma drepturilor omului şi egalităţii de gen, ceea ce presupune participare, transparenţă, responsabilizare, nediscriminare şi asigurarea participării în egală măsură a femeilor şi bărbaţilor la procesele de dezvoltare locală la nivel politic, economic şi social. PCDLI este programul Guvernului Republicii Moldova, al Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) şi al Entităţii Naţiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen şi Abilitarea Femeilor (UN Women), implementat cu sprijinul financiar al Guvernului Suediei. PCDLI acordă susţinere Guvernului Republicii Moldova pentru implementarea reformei de descentralizare care doreşte să îmbunătăţească bunăstarea populaţiei şi a persoanelor vulnerabile în special. Expoziţia fotografică „Grupurile vulnerabile în contextul reformei de descentralizare: Romii” se va desfăşura pe parcursul perioadei 22 iulie – 20 august 2011 în incinta Palatului de Cultură din oraşul Hâncești. PCDLI îşi exprimă recunoştinţa faţă de persoanele care au contribuit la realizarea acestei expoziţii: Tudor Plăcintă, Şeful Secţiei Raionale Cultură, or. Hâncești, Valeriu Vlas, Director Palatului de Cultură, or. Hâncești, Bogdan Elena, mediator comunitar, or. Hâncești şi mulţi alţii. Fotograf: Igor Schimbător Pentru mai multe informaţii, vă rugăm, să contactaţi: Natalia Costaş, Specialist în comunicare, tel.: + 373-22-250216, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  Centrul Naţional al Romilo implementează în parteneriat cu organizaţia E Romani Glinda (Suedia) proiectul „The Unknown Holocaust/Holocaustul Necunoscut”, finanţat de Institutul Suedez. În cadrul acestui proiect Centrul Naţional al Romilor îşi propune realizeze un film documentar cu supravieţuitorii romi ai Holocaustului, deportaţi în Transnistria sau pe rîul Bug după Primul Război Mondial. În acest sens, Centrul Naţional al Romilor este în cautarea supravieţuitorilor romi deportaţi în Transnistria sau pe rîul Bug. Supravieţuitorii vor fi intervievaţi cu privire la experienţa traită în timpul holocaustului, ulterior va fi realizat filmul documentar, care va fi postat la mai multe televiziuni naţionale, prezentat în cadrul mai multor evenimente internaţionale relevante. Candidaţii: Trebuie să fie etnici romi; Victime ale deportărilor din anii 1941-1944 în Transnistria sau pe Bug; Dacă aveţi careva informaţii sau cunoaşteţi astfel de persoane vă rugăm să contactaţi Centrul Naţional al Romilor, str. Al. Mateevici, 109/1, of. 306-307, nr. de telefon: (022) 227099; 244667 sau la adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualpînă la data de 20.07.2011.

Concurs de angajare a 4 monitori legali

Marți, 05 Iulie 2011 13:31 Written by
Centrul Naţional al Romilor[1] implementează în perioada mai-decembrie 2011 proiectul „Combaterea discriminării împotriva romilor”, finanţat de Civil Rights Defenders (www.civilrightsdefenders.org). Proiectul îşi propune să combată fenomenul discriminării în Republica Moldova prin creşterea gradului de acces la justiţie, monitorizarea cazurilor de discriminare faţă de Romi şi susţinerea lor în instanţa de judecată, conştientizarea factorilor decidenţi şi informarea romilor despre drepturile şi libertăţile fundamentale. Astfel, Centrul Naţional al Romilor anunţă concurs pentru suplinirea postului de monitor legal în cadrul proiectului „Combaterea discriminării împotriva romilor”. Cerinţele faţă de candidaţi: Student la drept sau absolvent al unei instituţii de învăţămînt de profil, cunoaşterea cadrului juridic; Experienţă de lucru privind problema discriminării, minorităţile etnice. Posedarea limbilor romană, rusă. Să pezinte o scrisoare de motivare privind angajamentul de a lucra cu grupurile vulnerabile, în special cu persoane de etnie romă. Responsabilităţi: Monitorizarea cazurilor de discriminare a romilor pe motive etnice în orice localitate a Republicii Moldova preponderent populată de romi, şi anume: identificarea cazurilor de încălcare a drepturilor omului faţă de romi în Republica Moldova, documentarea cazurilor şi raportarea către Centrul Naţional al Romilor. Toţi cei interesaţi sunt invitaţi să prezinte CV-urile şi scrisoare de intenţie la sediul Centrului Naţional al Romilor, str. Al. Mateevici, 109/1, of. 306-307, sau la adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza pînă la data de 15.07.2011. Pentru orice alte detalii ne puteţi contacta la nr. de telefon: (022) 227099; 244667 [1] Centrul Naţional al Romilor este o organizaţie neguvernamentală, nu are nici o afiliere politică şi militează pentru drepturile şi interesele Romilor şi a cetăţenilor în general prin activităţi de monitorizare şi advocacy în combaterea prejudecăţilor şi a discriminării existente împotriva Romilor prin crearea la fel de oportunităţi egale privind accesul la muncă, sănătate, educaţie precum şi alte servicii publice.

Concurs de angajare a mediatorilor comunitari

Marți, 05 Iulie 2011 13:16 Written by
Centrul Naţional al Romilor[1] implementează în perioada mai-decembrie 2011 proiectul „Combaterea discriminării împotriva romilor”, finanţat de Civil Rights Defenders (www.civilrightsdefenders.org). Proiectul îşi propune să combată fenomenul discriminării în Republica Moldova prin creşterea gradului de acces la justiţie, monitorizarea cazurilor de discriminare faţă de Romi şi susţinerea lor în instanţa de judecată, conştientizarea factorilor decidenţi şi informarea romilor despre drepturile şi libertăţile fundamentale. Astfel, Centrul Naţional al Romilor anunţă concurs pentru suplinirea postului de mediator comunitar în cadrul proiectului „Combaterea discriminării împotriva romilor”, în localităţile: Vulcăneşti şi Bursuc (Nisporeni), Selişte şi Lucăşeuca (Orhei), Stejăreni (Străşeni), or. Hînceşti, Parcani (Călăraşi), Gribova (Drochia), Mihăileni (Rîşcani), Huzun (Străşeni). Cerinţele faţă de candidaţi: O persoană cu autoritate în comuitatea de romi, locuitor al unei localităţi dintre cele menţionate; Cunoaşterea generală a situaţiei romilor în Republica Moldova şi a problemelor cu care se confruntă aceştia; Posedarea limbilor romană, rusă, (romani e binevenită); Studii liceale (cel puţin); Să prezinte o scrisoare de motivare privind angajamentul de a lucra cu grupurile vulnerabile, în special cu persoane de etnie romă. Responsabilităţi: Menţinerea permanentă a contactului între APL, instituţii de învăţămînt, medicale, etc şi romi; Să medieze situaţiile conflictuale dintre romi şi principalii actori sociali din comunitate; Să monitorizeze cazurile de discriminare pe motive etnice; Să raporteze preşedintelui Centrului Naţional al Romilor despre situaţia romilor în localităţile în care vor activa, precum şi despre problemele cu care se confruntă aceştia; Va propune soluţii pentru rezolvarea problemelor apărute. Toţi cei interesaţi sunt invitaţi să prezinte CV-urile şi scrisoarea de intenţie la sediul Centrului Naţional al Romilor, str. Al. Mateevici, 109/1, of. 306-307, sau la adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza pînă la data de 15.07.2011 Pentru orice alte detalii ne puteţi contacta la nr. de telefon: (022) 227099; 244667 [1] Centrul Naţional al Romilor este o organizaţie neguvernamentală, nu are nici o afiliere politică şi militează pentru drepturile şi interesele Romilor şi a cetăţenilor în general prin activităţi de monitorizare şi advocacy în combaterea prejudecăţilor şi a discriminării existente împotriva Romilor prin crearea la fel de oportunităţi egale privind accesul la muncă, sănătate, educaţie precum şi alte servicii publice.
  Centrul National al Romilor anunta selectarea unui ONG sau a unei persoane fizice din oraşul Hînceşti pentru colaborare în vederea organizării expoziţiei de fotografie „Grupurile vulnerabile în contextul descentralizării: Romii”   Programul Comun de Dezvoltare Locală Integrată (PCDLI) în parteneriat cu Centrul Naţional al Romilor lansează expoziţia fotografică „Grupurile vulnerabile în contextul descentralizării: Romii”. Expoziţia va fi vernisată în oraşul Hînceşti începînd cu 11.07.2011 şi elucidează în imagini problemele şi nevoile grupurilor de romi din mai multe localităţi rurale ale Moldovei la care reforma de descentralizare trebuie să răspundă. În acest sens, Centrul Naţional al Romilor, iniţiază un concurs de selectare a unei oragnizaţii sau a unei persoane care să asigure pregătirea pentru lansarea expoziţiei în or. Hînceşti. Cerinţe faţă de candidaţi: Persoană fizică sau juridică (ONG) din or. Hînceşti; Să aibă credibilitate şi să poată demonstra acest lucru (are experienţă de lucru cu APL sau organizatorică); Preferabil, să aibă experienţă de lucru cu comunitatea de romi; Obligaţiile candidaţilor: Să identifice un local care să asigure o vizibilitate înaltă expoziţiei de fotografii; Să dezvolte un dialog cu autorităţile locale, din domeniul sănătăţii sau educaţiei pentru identificarea localului care va găzdui expoziţia o perioadă de 3 săptămîni; Să promoveze campania la nivel local. Alte activităţi logistice de organizare şi bunădesfăşurare Să deţină cod personal de aisgurare socială (CPAS) şi cont bancar pentru remunerare. Toate persoanele interesate sunt invitate să depună CV-urile în format electronic la adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau pe format hîrtie: Centrul Naţional al Romilor, str. Al. Mateevici 109/1, of. 306, MD 2009, Chişinău, Republica Moldova. Termenul de depunere a CV-urilor: 05.07.2011, ora 16.00 Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la nr. de telefon: +373 22 244 667.  
  Tinerii studenţi de la instituţiile de învăţămint superior din capitală, fiind deja obişnuiţi cu Cluburile de dezbateri organizate de către Centrul National al Romilor cu suportul financiar al Fundaţiei Soros-Moldova, au participat la cel de-al 8-lea club de dezbateri publice. Tematica abordată a fost „Egalitatea Gender – Teorie şi Practică”, discuţia axîndu-se pe problematica gender, egalitatea gender, rolul conjugal şi alte aspecte ce ţin de subiectul menţionat. Dezbaterile subiectului au fost ghidate de formatorul clubului, dna Lilia Margineanu, expert naţional în Egalitatea Gender, lector universitar al Facultăţii de Drept, Universitatea Liberă Internaţionala din Moldova. Evenimentul s-a desfăşurat la 17 februarie 2011, în incinta ULIM-ului.

Anunt selectare formator

Marți, 08 Februarie 2011 13:48 Written by
Centrul National al Romilor organizează în perioada 25-27 februarie 2011 un training pentru 20 de persoane unde vor participa directorii, profesorii şi educatorii instituţiilor de invăţămînt preuniversitar din localităţile compact populate de romi, în cadrul căruia va fi abordată tematica interculturalitate, nediscriminare, promovarea egalităţii, diversităţii, etc., activitate parte a proiectului „Educaţia şcolară- măsuri de desegregare”, cu suportul financiar al Roma Education Fund, Budapesta. În acest sens, Centrul Naţional al Romilor invită 1-2 traineri/formatori în cadrul trainingului, care vor învăţa participanţii despre aspectele interculturalităţii, necesitatea asigurării egalităţii între elevii care provin din diverse grupuri etnice, despre nediscriminare şi contribuiţiile grupurilor etnice la  procesele transformaţionale ale comunităţii multiculturale precum şi rolul lor în contribuiţia creării unor adevărate comunităţi interculturale. Pentru a aplica ca formator în cadrul training-ului, vă rugăm să expediaţi CV-ul dvs. şi subiectele de discuţie care consideraţi ca ar putea fi incluse în agenda, la adresa electronică Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Pentru mai multe detalii nu ezitaţi să ne contactaţi: Tel: 00373 22 227099; Fax: 00373 22 244667 Cristina Marian, coordonator program Drepturile Omului Centrul Naţional al Romilor  
Cel de-al şaptelea club de dezbateri demarat în cadrul proiectului “ Pentru Diversitate – Împotriva Discriminării”, care este finanţat de Fundaţia Soros – Moldova, are tematica „Romii între toleranţă şi stereotipuri”. Nicolae Sali, Decanul Facultăţii Psihologie şi Asistenţă Socială a Universităţii Libere Internaţionale din Moldova, Doctor Conferenţiar Universitar, în acelaşi timp co-autorul cărţii „Emergenţa Romilor” – este expertul acestui club şi vine să pună în discuţie anumite accente cum romii/liderii şi în special tinerii romi şi ne-romi să participe la modelarea de noi imagini de stereotipuri si prejudecăţi, de reducere a fenomenului discriminării precum şi despre dimensiunile toleranţei faţă de romi. Diferite rapoarte (Raportul Centrului Naţional al Romilor din 2008- Romii şi Respectarea Drepturilor Omului în Moldova; Raportul UNDP din 2007- Romii în Republica Modlova, etc.) menţionează că Romii reprezintă una dintre cele mai mari minorităţi etnice din Republica Moldova. Romii continuă să fie unul dintre cele mai vulnerabile grupuri, ce înfruntă un risc mai mare de marginalizare din partea autorităţilor de stat şi actorilor non-statali. Acest lucru se datorează nereprezentării acestora în procesul decizional, precum şi condiţiilor sociale proaste, dar mai ales existenţei stigmatului social şi a prejudecăţilor negative. NU uita clubul de dezbatere va avea loc in data de 25 Noiembrie 2010, in incinta Universitatii Libere Internationale din Moldova, aula magnifica, et. 4 Te asteptam la orele 11.00

Premiul Fundatiei ERSTE pentru Integrare Sociala

Joi, 07 Octombrie 2010 16:18 Written by
Premiul este acordat odată la doi ani pentru proiectele de integrare socială creative, care au produs schimbări semnificative în vieţile beneficiarilor. Premiul se adresează sectorului public, organizatiilor nonguvernamentale, iniţiativelor private, comunităţilor religioase şi mass mediei. Proiectele depuse trebuie să fie deja active (in derulare sau finalizate), să aibă un impact semnificativ şi să se desfăşoare în una din următoarele ţări: Bosnia-Herţegovina, Cehia, Croaţia, Kosovo, Macedonia, Moldova, Muntenegru, România, Serbia, Slovacia, Slovenia sau Ungaria. Orgnizatiile pot depune mai multe proiecte. Premii în bani în valoare totală de 610.000 de euro pentru: Termenul limită pentru depunerea aplicaţiilor este 30 noiembrie 2010. Mai multe informatii precum si formularul de aplicare in limba romana pe: http://erstemu.360degrees.at/integration-award-apply/ro . Pentru intrebari, vă rugăm contactaţi: Crina Morteanu, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. .  

În Cazul În Care Aveți Nevoie De Ajutor

*

 

 

Întrebare? Apel

Linia noastră de asistență este disponibilă
Ore pe zi:  TEL: +373 22 227099
Luni - vineri: 9:00 - 17:00
Sâmbătă: zi libera

 

Aveți nevoie de sprijin?

Adresa:
str. A.Mateevici 109/1, bir. 306-307
Numărul de fax: +373 22 244667
www.roma.md
 

Scrie-ne acum

Mai jos sunt câteva linkuri interesante pentru tine:
info@roma.md