La 21 martie 1960, ca reacţie la o demonstraţie paşnică din Sharpeville, Africa de Sud, poliţia a ucis 69 de persoane care manifestau împotriva legilor care promovau apartheid-ul. Prin proclamarea acestei zile, în 1966, Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite a facut apel la comunitatea internaţională să îşi sporească eforturile pentru a elimina toate formele de discriminare rasială.

Atacurile violente împotriva celor ce caută azil, împotriva migranţilor sau romilor sunt în creştere. Atacurile verbale, tensiunile rasiale, etnice sau religioase au loc în fiecare zi. În fiecare an, organizaţiile internaţionale şi naţionale desfăşoară diverse evenimente în preajma zilei de 21 martie, pentru a creşte gradul de conştientizare în rîndul opiniei publice cu privire la pericolele pe care le reprezintă rasismul, xenofobia şi intoleranţa, precum şi cu privire la importanţa protejării şi promovării drepturilor omului.

În acest sens Centrul Naţional al Romilor a organizat la data de 21 martei 2013, un Club de Dezbateri, intitulat "Rasism vs Naţionalism", în cadrul Universităţii de Stat din Moldova. Invitat la eveniment a fost Claude Cahn - Consilier pentru Drepturile Omului, Coordonator Rezident Biroul Naţiunilor Unite în Republica Moldova. În introducere d-nul Claude Cahn a relatat participanţilor despre originile istorice ale acestor două concepte/fenomene care se perpetuează pînă în prezent. Discuţiile au devenit mai dinamice atunci cînd tinerii au fost rugaţi să intervină cu propriile opinii.

Dialogul interactiv între expertul invitat la eveniment şi studenţi, s-a intensificat atunci cînd s-a ajuns la abordarea situaţiei actuale în Republica Moldova. Spre exemplu Eugeniu, student la Facultatea de Istorie şi Filosofie, a declarat că „nouă ne lipseşte mîndria de naţiunea noastră, acel naţionalism echivalent cu patriotismul”. Eugenia, studentă la aceeaşi facultate, făcînd o paralela între rasism, naţionalism şi discriminare, a afirmat „noi suntem discriminaţi la noi acasă”. Tinerii au dat dovadă de un interes sporit faţă de subiectul abordat considerîndu-l unul foarte actual şi relevant realităţii sociale din ţara noastră, discuţiile fiind iniţiate prin prisma drepturilor omului.

Activitatea a fost organizată în parteneriat cu Centrul de Ghidare în Carieră şi Relaţii cu Piaţa Muncii, cu suportul financiar a Ambasadei Olandei la Kiev.

 

 

Vineri 16 martie 2013, 5 copii înscrişi în instituţiile de învăţămînt preşcolare şi şcolare din localităţile Bursuc, Micleuşeni şi Vulcăneşti au beneficiat de hăinuţe şi produse alimentare din partea Centrului Naţional al Romilor, activitatea fiind parte a proiectului „Qualitative Education for Roma Kids” realizat cu suportul financiar Roma Education Fund, Ungaria.

Acţiunea îşi propune să susţină copiii din familiile social vulnerabile care nu dispun de strictul necesar pentru a frecventa grădiniţa sau şcoala. Totodată, scopul de bază al sprijinului material acordat, este de a încuraja copiii de etnie romă să frecventeze instituţiile de învăţămînt şi de a împiedica abandonul şcolar, care deseori rezultă din incapacitatea părinţilor de a le asigura copiilor necesarul minim de existenţă.

 

 

La data de 13 februarie 2013, Centrul Naţional al Romilor a avut o şedinţa cu părinţii copiilor romi din cadrul Liceul Teoretic "Neciui – Leviţki", Chişinău. La eveniment au participat 20 părinţi romi şi directorul adjunct, Dna Cucu Olesea.

"Elevii romi nu frecventează şcoala, au o reuşită slabă şi părăsesc timpuriu studiile din diverse motive: migrează împreună cu părinţii peste hotarele Republicii Moldova, se căsătoresc la 14 - 15 ani, părinţii nu dispun de resurse financiare pentru achitarea taxele solicitate de instituţie etc", a declarat Dna Cucu Olesea. După spusele directorului adjunct, în prezent în cadrul instituţiei învaţă 24 de elevi romi.

Şedinţa a fost moderată de preşedintele organizaţiei – Dnul Nicolae Radiţa, care a ţinut să discute cu fiecare dintre părinţii prezenţi, în vederea stabilirii cauzelor care au dus la crearea unei asemenea situaţii. În final, Centrul Naţional al Romilor a venit cu propuneri exacte în vederea ameliorării situaţiei copiilor romi :

  • crearea unui comitet părintesc al părinţilor romi ;
  • desemnarea unui părinte de etnie romă în vederea facilitării dialogului instituţie de învăţămănt-părinţi/copii romi ;
  • crearea unei grupe de elevi care necesită o atenţie deosebită din partea profesorilor şi mai mult timp pentru atingerea rezultatelor şcolare la fel ca cele ale colegilor.

În speranţa îmbunătăţirii situaţiei copiilor romi, Centrul Naţional al Romilor, de comun acord cu Administraţia Liceului "Neciui – Leviţki" a convenit stabilirea unui "termen de probă", cu scopul evaluării impactului dialogului CNR/părinţi romi, ulterior urmînd să fie puse în aplicaţie acţiunile propuse de CNR.

 

 

La data de 25 februarie 2012, în cadrul Universităţii de Stat din Moldova, a avut loc Clubul de Dezbatere “De ce romii nu sunt angajaţi în cîmpul muncii?”. La eveniment au participat 35 de studenţi din cadrul diferitor facultăţi ale aceleiaşi universităţi.

Cristina Drumea, specialist principal Agenţia Naţională de Ocupare a Forţei de Muncă, invitată la eveniment, a declarat că în prezent, în cadrul oficiilor agenţiei sunt înregistrate 718 persoane de etnie romă, cu statut de șomer (2,6% din total), dintre care 67% femei. În anul 2012 au fost înregistraţi 727 șomeri romi (65% femei), dintre care 21 de persoane au fost plasate în câmpul muncii. Reprezentantul agenţiei a menţionat că pe parcursul anului precedent 5 persoane de etnie roma au urmat cursuri gratuite de formare profesională, care ulterior au fost încadrate în cîmpul muncii.

În partea a doua a clubului, Grigore Zapescu, student de etnie roma, a relatat despre experienţele sale de angajare şi a colegului său de facultate, la 2 companii cunoscute pe piaţa Republicii Moldova: Andy’s Pizza şi UniMarket. În ambele cazuri Grigore a nu a primit nici un răspuns de la angajatori, pe cînd colegul său, în 2 zile a fost anunţat că este angajat. În cadrul interviului de angajare cu studentul rom, se adresau întrebări nerelevante poziţiei curente, precum: „Care din părinţi sunt romi?”, „Ai avut de-a face cu poliţia?”, „Ai rude care au fost implicate în activităţi criminale?” şi alte întrebări de acest gen.

Evenimentul a fost organizat de Centrul Naţional al Romilor, în parteneriat cu Universitatea de Stat din Moldova, Centrului de Ghidare în Carieră şi Relaţii cu Piaţa Muncii, cu susţinerea financiară a Ambasadei Olandei la Kyiv, Programul Human Rights Fund.

 

Sărbătorile de iarnă reprezintă un prilej de bucurie pentru fiecare! În acest sens Centrul Naţional al Romilor şi-a propus să aducă un zîmbet pe faţa copiilor. În jur de 200 de cadouri cu dulciuri au fost oferite copiilor de etnie roma de vîrstă preşcolară şi scolară din următoarele localităţi: s.Vulcăneşti, Nisoporeni; s.Ciocîlteni, Orhei; s.Huzun, Străşeni; s.Stejăreni, Străşeni; s.Bursuc, Nisporeni.

La acţiune au participat activ mediatorii comunitari precum şi reprezentanţii Administraţiei Publice Locale din localităţile respective, care au contribuit la distribuirea cadourilor pentru micuţi.

Activitatea este parte a proiectului “Qualitative Education for Roma kids”, implimentat de Centrul Naţional al Romilor, cu suportul financiar al Roma Education Fund, Budapesta.

Pagina 1 din 5

În Cazul În Care Aveți Nevoie De Ajutor

*

 

 

Întrebare? Apel

Linia noastră de asistență este disponibilă
Ore pe zi:  TEL: +373 22 227099
Luni - vineri: 9:00 - 17:00
Sâmbătă: zi libera

 

Aveți nevoie de sprijin?

Adresa:
str. A.Mateevici 109/1, bir. 306-307
Numărul de fax: +373 22 244667
www.roma.md
 

Scrie-ne acum

Mai jos sunt câteva linkuri interesante pentru tine:
info@roma.md