Print this page
Marți, 26 Septembrie 2017 19:02

Proiecte

Written by 
Rate this item
(0 votes)
I. Imputernicirea Comunitatilor Rurale de Romi: Imputernicirea Comunitatilor Rurale de Romi – este un proiect finantat de CORDAID implementat in parteneriat cu Centrul de Resurse pentru ONG-urile de Drepturile Omului si Centrul de Dezvoltare Strategica a Teritoriului. Acest proiect vine ca moment de a promova implementarea Hotaririi Guvernamentale nr.131 din 16/02/2001 fiind pe larg ignorata pina in prezent precum si sustinerea elaborarii unei Strategii Nationale de imbunatatire a situatiei Romilor. Scopul: Proiectul are ca scop de a imbunatati situatia Romilor din comunitatile Rurale. Imputernicirea comunitatilor sunt prevazute pentru a dezvolta comunitatea in sine si a le dota cu tehnici cum ar fi mobilizarea populatiei, cresterea gradului de constientizare, increderea de sine ca ei la rindul lor sa influenteze politici si procese de luare a deciziilor precum si participarea lor la acestea, cresterea gradului de access la serviciile sociale si oportunitati de dezvoltare economica decit cum este sa solicite asistenta si ajutor. Acest proiect are 2 dimensiuni importante cum ar fi implicare si imputernicire prin intermediul cunostintelor precum si integrarea comunitatilor de Romi in diferite circuite ale vietii sociale, economice si politice in reducerea saraciei in comunitatile de Romi. Perioada de implementare: Durata proiectului este de 3 ani, 2005 – 2008. Locul desfasurarii proiectului: Proiectul acopera pentru inceput 7 localitati rurale compact populate de Romi. Cu toate ca proiectul va fi implementat in dependenta de necesitati si activitati care ar putea sa maximizeze valoare in limitele resurselor financiare existente. Obiectivele proiectului: Proiectul are la baza 3 obiective. 1. De a contribui direct la conditiile materiale de baza ale Romilor si a facilita accesul la beneficiile sociale. 2. De a facilita mobilizarea si consolidarea participarii Romilor in procesele de luare a deciziilor. 3. Identificarea si implementarea strategiilor de dezvoltare economica durabila in comunitatile de Romi. Activitati din proiect: a) Documentarea si consultarea in elaborarea chestionarelor sociale in existenta necesitatilor respective; b) Organizarea educatiei prescolare si generale in asigurarea transportului pentru copii; c) Educatia sanitara si de reproducere in comunitatile de Romi; d) Reabilitarea serviciilor de baza (apa potabila, energia electrica, comunicatii, incalzire pentru cei mai vulnerabili din comunitatile de Romi). Rezultate: vor fi evaluate in dependenta de gradul de imbunatatire a conditiilor de viata a romilor. - un numar sporit de beneficii si alocatii sociale platite reprezentantilor segmentelor vulnerabile ale Romilor in special copiilor de virsta prescolara; - alocatiile bugetare ale administratiei locale senzitive catre necesitatile populatiei de Romi precum si servciile publice accesibile pentru Romi; - un grad inalt de responsabilitate si atitudine fata de autoritatile relevante; - grupuri de Romi consolidate si organizate in forma de retea; - grupuri de initiativa care actioneaza in interesul romilor si participa la alegerile locale si generale; - strategii economice cu proces participatoriu; - un segment de romi antreprenori implicati si dotati cu cunostinte; - existenta diferitor scheme de creditare existente in aceste comunitati.   II. Avansarea politicilor la nivel local: Avansarea politicilor la nivel local – fiind niste activitati de continuare a unor activitati lansate anterior de catre OSCE/ODIHR, Punctul de Contact pentru Romi si Sinti, prin intermediul proiectului „Romi, folositi-va Votul cu intelepciune” demarat in perioada 2003-2006. finantat de Comisia Europeana. Obiectivele proiectului: a) De a crea si a asista „Task Force” privind elaborarea politicilor locale focusate pe sanatate si educatie; b) Identifica si numi 4 persoane care sa activeze ca „Punct de Contact Local”; c) Activitati de advocacy si consultare a organelor locale alese in implementarea planurilor locale de actiune fiind propuse de Task Force; d) Monitorizarea si raportarea privind implementarea Hotaririi de Guvern nr.131 din 16/02/2001 a politicilor la nivel local; Perioada de implementare: Durata proiectului este de 4 luni, August 2005 – Decembrie 2005. Locul desfasurarii proiectului: 1. or. Hincesti, 2. s. Vulcanesti, r-l Nisporeni. 3. Slobodzia, r-l Tiraspol (regiunea transnistreana) Activitati din proiect: 1. Crearea unui Task Force la nivel local in 3 localitati. Task Force fiind compus din 8 membri, reprezentanti ai diferitor autoritati locale si centrale, institutii ca sa ghideze, medieze, elaboreze plan de actiune la nivel local si sa sprijine implementarea lui. 2. Asociatia Studentilor Romi sa asiste activitatea Task Force-ului in organizarea intilnirilor, agendelor, elaborarea planului de actiune. 3. Crearea si dezvoltarea institutului de Punct de Contact Local care la rindul lor sa reprezinte comunitatea in relatiile cu autoritatile locale, sa colecteze date cu privire la situatia romilor, sa intervina cu solutii in problemele romilor si sa sprijine Planul local de Actiune. Rezultate: 1. 3 Planuri de actiune elaborate si adoptate; 2. 3 Task Force-uri create si active; 3. raporte cu propuneri integrate din partea Task Force-ului; 4. Activitati de lobby si advocacy precum si un nivel de constientizare mai inalta a autoritatilor despre problemele romilor; 5. 3 intilniri periodice ale Task Force; 6. 4 persoane activind ca Punct de Contact Local; 7. Intilniri organizate cu reprezentanti din Parliament si Ministere alte autoritati.   III. De la vorbe la Fapte De la vorbe la Fapte – acesta a fost un proiect promovat in urma mesei rotunde organizata de Departamentul Relatii Interetnice si Consiliul Europei in August 2003 cind a fost creat Grupul de Negociere al Romilor fiind o retea de ONG-uri Roma (19 organizatii au semnat un protocol de colaborare) in baza caruia a fost creat Secretariat din 4 membri, tehnica si logistica fiind asigurata pe deplin de catre Asociatia Studentilor Romi. Acest proiect a primit suport financiar din partea Fundatiei SOROS Moldova precum si Consiliul Europei si OSCE/ODIHR. Este nevoie de mentionat ca trainer in cadrul trainingului organizat in Septembrie 2004 a fost Valeriu Nicolae, ERIO (Brussels) Obiectivele proiectului: 1. De a imbunatati participarea Romilor in cadrul procesului de ealoborare a Planului de Actiuni in modificarea Hotaririi Guvernului nr.131 din 16.02.2001; 2. De a creste interactiunea dintre Secretariatul Grupului de Negociere a Romilor si Departamentul Relatii Interetnice privind Planul de Actiuni si negocierea lui cu Ministerele relevante si alte institutii. Perioada de implementare: Proiectul a avut 2 faze de implementare. Prima faza a fost Iulie 2004 – Decembrie 2004, iar a doua a fost Mai 2005 – Decembrie 2005. Locul desfasurarii proiectului: Chisinau, Moldova Activitati din proiect: 1. Vizite de documentare in 2 comunitati. 2. organizarea unui training „tehnici de negociere si comunicare” 3. Elaborarea unui Plan de Actiuni pe domenii sectoriale in consultare cu ONG-urile Romilor parte a acordului si Grupului de Negociere al Romilor; 4. Activitati de Advocacy si Lobby cu reprezentanti din Parliament si Guvern 5. Activitati de Advocacy la nivel national. 6. Alte activitati desfasurate pe linga acest proiect au fost consultatii juridice gratis populatiei Roma din oficiu. Rezultate: a) 2 rapoarte documentate pe localitatile Hincesti si s. Lucasauca, r-l Orhei; b) Un training organizat cu participarea a 30 de reprezentanti majoritatea fiind din partea ONG-urilor Roma membre a Retelei Grupului de Negociere al Romilor; c) Plan de Actiuni elaborat pe domenii si inaintat spre discutii Departamentului Relatii Interetnice cu aviz catre alte Ministere relevante responsabile de implementarea acetui Plan; d) 2 intilniri avute cu deputati din Parlament, presedintele fractiunii Comuniste si presedintele Comisiei pentru Drepturile Omului; e) 2 intilniri avute cu reprezentantii autoritatilor locale din Hincesti si 1 cu Romii din comunitatea Lucasauca, r-l Orhei.   Alte proiecte   Combaterea traficului de fiinte umane in comunitatile de Romi – organizat in Septembrie 2004 cu sprijinul financiar al Misiunii OSCE in Moldova. Proiectul a avut ca scop de a instrui un numar de 25 de tineri romi care provin din diferite localitati ale Moldovei care vor putea aborda aceasta problema si in comunitatile de Romi fiind pina in prezent ignorata dar pe larg raspindita si cunoscuta in comunitatile de Romi. Parteneri in cadrul acestui proiect a fost Centrul international „La Strada” si Comitetul Helsinki Moldova. Consolidarea participarii romilor la nivel local – acest proiect a fost sprijinit de Consiliul Europei, si s-a desfasurat in decembrie 2003 in localitatea Ungheni. El a avut ca scop identificarea si desvoltarea unui plan de actiune locala pe judet cu implicarea in implementarea acestor actiuni de catre autoritatile locale. Metodologia a fost ca planul de actiune locala a fost elaborat in comun acord cu membrii comunitati de Romi, autoritatile locale si judetene precum si societatea civila. Asociatia Studentilor Romi a facilitat si organizat logistic si a sprijinit desfasurarea ei. Este nevoie de mentionat ca in cadrul acestui seminar a fost luate si dezvoltate practicile internationale folosind experinta acordurile bilaterale existente incheiate la nivel de tari vecine avind ca subiect minoritatile respective ale statului. La seminar au participat experti din Yugoslavia, Romania, Macedonia Romii si autoritatile publice – actiuni comune de imbunatatire a situatiei romilor – proiectul a fost demarat in 2001, finantat de Fundatia SOROS Moldova si Punctul de Contact pentru Romi si Sinti OSCE/ODIHR, iar parteneri in proiect fiind Romani CRISS (Romania). Proiectul a abordat adoptarea Hotaririi Guvernului nr.131 din 16/02/2001 si implementarea lui la care ONG-urile Roma sau aratat interesate de a participa la implementare. Ulterior a fost efectuata o vizita de documentare in regiunea transnistreana privind problemele romilor, accesul la educatie, sanatate si asistenta sociala, confruntarile cu organele de drept si politia. Misiunea OSCE din Tiraspol a oferit suport Asociatiei Studentilor Romi si reprezentantilor din Romania.  
Read 14116 times Last modified on Marți, 26 Septembrie 2017 16:22
Login to post comments
FaLang translation system by Faboba