Luni, 19 Aprilie 2010 17:19

IMPLICAREA UTILIZATORULUI

Written by 
Rate this item
(0 votes)
    Filozofie CNR este o organizatie non-profit care raspunde necesitatilor minoritatii rome din Republica Moldova. Astfel, se prevede implicarea utilizatorului serviciului in luarea deciziilor, consultare si si evaluarea serviciului ca o cheie ce conduce strategia organizatiei de a  continua si schimba necesitatile romilor. CNR incurajeaza implicarea beneficiarilor in activitatile sale. CNR intimpina aplicatiile pentru locurile vacante de munca din partea beneficiarilor anterori ai serviciului, care nu au beneficiat de serviciile CNR timp de 3 luni inainte de aplicarea pentru o functie la CNR.   Multi beneficiari CNR sufera in urma dezavantajelor si excluderii sociale. CNR are scopul de a dezvolta cultura includerii si participarea prin intermediul serviciilor, pentru a facilita independenta si avocatura beneficiarilor serviciului. Serviciile CNR schimba ca raspuns beneficiarilor serviciului opinii si cerinte.   Profilul utilizatorului CNR are o diversitate de organizatii si indivizi care sint utilizatori ai serviciului, inclusiv diferite proiecte. CNR raspunde cerintelor romilor. Pentru unii utilizatori ai serviciului, datele de contact cerute sunt nr. de telefon sau e-mail pentru informatii si sfaturi. Deasemenea, CNR raspunde cerintelor domeniului voluntar, statutar si privat.   Metodele de participare ale beneficiarilor   Beneficiarii serviciului CNR participa in urmatoarele feluri: Ca membri ai Comitetului Administrativ; Ca membri ai sub-Comitetului CNR; Completarea staff-ului CNR; inclusiv intervievarea aplicantilor; La planificarea proiectelor si luarea deciziilor; Monitorizarea si evaluarea serviciului (inclusiv inspectarea); La stabilirea standardelor organizationale; La cresterea fondurilor pentru evenimente si proiecte; La plingeri si comentarii; La contactul formal cu staff-ul si administratia; Asistarea staff-ului si voluntarilor la livrarea serviciilor.     Resursele CNR pentru implicarea beneficiarului:   Utilizarea copiatorului, telefonului, faxului, calculatorului, papetariei CNR; Informatie cu privire la implicarea beneficiarului si a grupurilor de beneficiari; Accesul la training, educatie si alt sprijin asigurat beneficiarului serviciului implicat la nivel strategic si alte nivele; Cheltuielile rambursabile pentru calatorii si grija de copii; asistarea intilnirilor consultative si administrative ale CNR.     PROCEDURA SI POLITICA DE VOLUNTARIAT   1. Introducere 2.  Definitia de voluntar 3. Drepturile voluntarilor, Responsabilitatile si Beneficiile 4. Inrolarea voluntarilor   Informatii generale Cautarea voluntarilor Raspunsul la aplicatiile voluntarilor Profilul voluntarilor Lista specificatiilor si a sarcinilor Formularul de aplicare al voluntarilor Selectie (i) interviu (ii) referinte (iii) securitatea verificarilor (iv) perioada de proba   5. Orientarea/Inductia Voluntarilor 6. Exersarea Voluntarilor 7. Supraveghere si Evaluare 8. Confidentialitate 9. Sanatate si Siguranta 10. Oportunitati Egale   1. INTRODUCERE   Voluntarii reprezinta o politica de dezvoltare organizationala. Voluntarii CNR contribuie semnificativ in toate sferelede lucru ale organizatiei, atit in proiecte individuale cit si ca o parte a Comitetului Administrativ al CNR. CNR recunoaste ca voluntarii din comunitati deasemenea aduc date referitoare la probleme nationale ce afecteaza prevederi ale srviciului. Furnizarea de catre voluntari este o modalitate de mentinere puternica a legaturii cu comunitaea roma, tinere la zi cu toate schimbarile profilului si a necesitatilor nationale.   CNR intimpina formularele de aplicare de la voluntarii din toate sferele comunitatii.   2. DEFINITIA DE VOLUNTAR   Pentru scopurile CNR, voluntarul realizeaza sarcinile total sau partial pentru orice capacitate la CNR, altele decit a unui angajat, persoana autoangajata, student aranjat sau utilizator al serviciului. Un voluntar trebuie sa fie oficial acceptat si inrolat de comitetul de caritate pentru scopurile si obiectievele de caritate. CNR ramburseaza cheltuielile de voluntariat create in urma obligatiilor de voluntar. Un beneficiar al serviciului poate aplica pentru voluntariat in cadrul CNR dupa 3 luni de  incetare a calitatii de client CNR. CNR accepta serviciile de voluntariat din partea propriului staff. Oricum, pentru staff-ul CNR acesta capacitate nu este o obligatie. Serviciul de voluntariat (la alegere) al staff-ului este in afara sarcinilor normale si in afara orelor de lucru.   3. DREPTURILE, RESPONSABILITATILE SI BENEFICIILE VOLUNTARILOR   CNR valorifica contributiile voluntarilor la realizarea scopurilor sale. Voluntarii au dreptul sa fie tratati cu respect, dreptul de a beneficia de supraveghere si sprijin, dreptul de participare si implicare totala, dreptul de a li se recunoaste realizarea sarcinilor, dreptul de a fi imputerniciti in realizarea sarcinilor. Voluntarii trebuie sa indeplineasca sarcinile de voluntariat la nivelul maxim al abilitatilor lor si sa reprezinte prin realizarea sarcinilor importanta si scopurile CNR. Beneficiile voluntariatului la CNR includ:   Rambursarea cheltuielilor de calatorie pentru voluntariat, pauza de prinz daca voluntariatul mai mult de 5 ore. Referinta dupa o perioada minima de serviciu Trainingul oportunitatilor Oportunitatea de a deveni un membru al CNR si calificarea pentru comitetul administrativ al CNR Oportunitatea de a participa in planificarea si dezvoltarea CNR.     4. INROLAREA VOLUNTARILOR   A) Informatii generale CNR are scopul de a atrage voluntari care au cunostinte si/sau ii intereseaza comunitatea roma si care vor sa isi determine interesul prin activitate de voluntariat. CNR asigura oportunitati egale in inrolarea, selectarea, sprijinirea si conducerea voluntarilor sai. Desi CNR furnizeaza pe larg srvicii organizatiilor care lucreaza cu comunitatea roma, unele activitati nu necesita specialisti romi. Astfel, CNR admite si este deschis pentru practicarea voluntariatului de catre alte grupuri rasiale sau etnice.   B) Cautarea voluntarilor 1. CNR aduce la cunostinta publicului despre oportunitatile de voluntariat la CNR prin publicitate in ziare locale si rome. 2. CNR utilizeaza sectorul voluntar si alte retele, contacte pentru a atrage un numar vast de voluntari admisibili. 3. CNR plaseaza postere in librarii si alte cladiri publice, distribuie fluturasi in cadrul evenimentelor pentru a atrage voluntari. 4. CNR vorbeste despre oportunitatile de voluntariat grupurilor comunitare interesate si intilnirilor sociale. 5. CNR cere ocazional agentiilor de plasament sau birourilor de voluntariat date privind potentiali voluntari. 6. CNR ofera voluntariat grupurilor de peroane care sint desconsiderati in oportunitatile de voluntariat, ca: persoane cu dizabilitati, grupuri sociale supuse excluderii si alte grupuri discriminate.   C) Raspunsul la aplicatiile voluntarilor Pina nu se stabileste in alt mod, directorul CNR este responsabil sa raspunda cererilor voluntarilor. Cererile de a deveni voluntari ai CNR prin telefon, posta sau personal vor primi un raspuns formal de la CNR. Toate cererile vor fi inregistrate in forma de inrolare a voluntarilor, cu urmatoarele mentiuni:   De unde a aflat aplicantul despre oportunitatile de voluntariat la CNR Numele si adresa aplicantului Numarul de telefon al aplicantului Data primirii anchetei Data trimiterii pachetului informational aplicantului Data de primire a formularului completat Data intervievarii Lucrul voluntar- domeniul de care este interesat aplicantul Orice alte informatii (daca e relevant- ex. disponibilitate, interese speciale, calificare etc).     Pachetele informationale trebuie sa fie trimise tuturor persoanelor interesate de oportunitatile de voluntariat la CNR. Pachetul include:   Scrisoare standard- care informeaza despre lucrul voluntarului la CNR Profilul voluntarului CNR cu evidentierea cerintelor de baza ( disponibilitate, constiinta) Formularul de aplicare Specificarea voluntarului si mentionarea dificultatii sarcinilor cerute de CNR. Alte informatii despre CNR- ex. scrisori recente, raport anual.     D) Profilul voluntarilor Profilul unui lucrator voluntar al CNR va fi stabilit, mentionind cerintele de baza pentru numirea pozitie voluntarului, si va include:   Interesul de a lucra cu comunitatea roma Constiinta roma/ cunoasterea problememlor ce afecteaza comunitatea roma din Republica Moldova Respectarea orelelor stabilite de munca Abilitatea de a ajunge in mod accesibil la oficiile CNR si/sau in localitati Respectarea oportunitatilor egale Respectarea scopurilor si obiectivelor CNR.     E) Lista specificatiilor si a sarcinilor a) Lista specificatiilor si a sarcinilor voluntarului trebuie sa fie stabilite pentru fiecare domeniu CNR, fiind identificat ca unul corespunzator pentru lucratori. b) Scopul specificatiilor voluntarului este de a identifica calitatle personale, abilitatile si   experienta sau calificarile necesare pentru sarcinile indicate.   Scopul unei liste cu sarcini trebuie de a descrie principalele responsabilitati pentru lucrul fiecarui voluntar. Acest fapt facilitteaza voluntarul si CNR-ul de a cunoaste cit mai bine rolul voluntarului.   (Nota: Intrebarile de intervievare ale voluntarului trebuie sa fie bazate pe lista de specificatii si sarcini. Potrivirea voluntarului cu sarcinile va fi decisiva, fiind un criteriu din specificatiile voluntarului)   negocierile generale ale administartie CNR individual pentru fiecare voluntar deasemenea vor fi indicate la aceasta etapa. Va include: Cine va supraveghea voluntarii Unde vor fiplasati ex. oficiile CNR Orele minime de munca Negocierile pentru rambursarea cheltuielilor     F) Formularul de aplicare al voluntarilor Formularele de aplicare vor cere raspuns la urmatoarele date:   Constiinta roma/ daca e de origine roma Interes fata de/ senzitivitate fata de cultura roma- interese sociale sau alte interese roma Abilitati, experienta, calificari Timp disponibil pentru lucrul voluntar la CNR Alte responsabilitati curente Accesul la transport/ apropierea fata de oficiile CNR sau localitati Numele si adresa voluntaruui aplicant Detalii in caz de condamnare penala, in unele circumstante.     Toata informatia prevazuta in formularele de aplicae va fi supusa confidentialitatii stricte. Formularele de aplicare complcetate vor fi pastrate in oficiu incuiat. La primirea formularelor complectate, CNR va contacta voluntarii aplicanti timp de 2 saptamini pentru a stabili data interviului.   G) Selectie   (i) Interviuri: Procedurile interviurilor de selectie   Staff-ul CNR care este implicat direct in intervievarea voluntarilor, daca este posibil si practic. La intervievare se va lua in consideratie:   Verificarea mediului de intervivare pentru a asigura confort, siguranta si confidentialitate- camera, birou, etc. sa fie pregatite inainte de interviu Primesc aplicatiile voluntarilor Explicati scopul interviului- sa se descopere voluntarii cei mai poriviti pentru oportunitatile valabile- in concordanta cu experienta si interesele Gasierea factelor despre experienta anterioara a aplicantului, inclusiv lucrul voluntar, calificari, training, abilitati Incercati sa stabiliti orice conflict sau interes al aplicantului in legatura cu orice activitate sau program al CNR, financiar, personal sau filozofic. Intrebati daca aplicantul are alte abilitati, interese fata de lucrul voluntar- aflati atitudinea lor fata de voluntariat De unde a aflat potentialul voluntar despre CNR? Ce stiu ei despre serviciile CNR? Intrebati de ce aplicantul este interesat sa lucreze cu CNR/ comunitatea roma Locatia in care este interesat sa faca voluntariat aplicantul Care sint asteptarile aplicantului de la munca voluntara? Ce spera ei sa obtina? Care sint motivele pentru aplicare pentru voluntariat? In cazul in care voluntarii sint interesati de munca senzitiva, ca vizitele: Examinati opiniile aplicantului in legatura cu munca Care sint necesitatile aplicantului- ce spera ei sa obtina in urma muncii de voluntariat cu comunitatile de romi Are aplicantul ca prioritate necesitatile clientelei sau ale sale? Aplicantul va fi rugat sa dezvaluie daca a fost condamnat penal. Voluntarul aplicant pentru munca senzitiva care e riscanta, in cazul nesupravegherii, este rugat sa completeze un formular de acord pentru a cere de la politie un certificat de inregistrari penale. Referintele sa fie verificate inainte de intilnire.   13. Informati aplicantul ca inductia va fi pusa in ordine la primirea raspunsului de la arbitru.   Daca aplicantul nu a specificat ce sarcini il intereseaza, interviul va include prevederi referitoare la oportunitatile de voluntariat la CNR care sa fie compatibile cu abilitatile, experienta si interesele indicate de aplicant.   Daca nu se potrivesc sarcinile indicate cu aplicantul, CNR va oferi alte oportunitati corespunzatoare sau recomandari privind contactarea altor grupuri sau organizatii unde se poate efectua munca voluntara.   (ii) Referinte:   1. Inainte de numire sa fie urmate 2 referinte 2. In cazul in care voluntarii doresc sa lucreze cu grupurile de persoane vulnerabile, cu serviciu de vizite la domiciliu, cel putin o persoana trebuie sa cunoasca date privind experienta/contactul anterior al aplicantului cu persoanele vulnerabile.   Arbitrul poate sa fie (lista nu e exhaustiva):   Supraveghetor anterior de voluntari Asistent la colegiu Administratorul biroului de voluntari Angajat anterior Un membru al politiei Alta organizatie de voluntariat locala/ nationala Administrator al departamentului de servicii sociale     (iii) Securitatea verificarilor:   Politia va verifica voluntarii potentiali implicati in munca senzitiva cu pesoanele vulnerabile, inclusiv copiii. Refuzul de a fi verificat de politie poate interzice aplicantului sa lucreze cu persoanele respective.   (iv) Perioada de proba   Toti voluntarii sint supusi perioadei de proba pe o duratade 3 luni, dupa care ambele parti vor evalua potrivirea voluntarului cu sarcinile si serviciile CNR.   5. ORIENTAREA/INDUCTIA VOLUNTARILOR   Orientarea voluntarilor in cadrul CNR si responsabilitatile lor vor acoperi urmatoarele:   Introducere despre cultura CNR, scopurile sale, valorile si filozofia, istoria si scurta descriere a serviciilor sale. Cum e aplicata in practica munca voluntara- politicile si procedurile CNR, sprijin si supraveghere, rambursarea cheltuielilor, inregistrare-pastrare. Prezentarea staff-ului, utilizatorilor serviciului si a ator voluntari, structurilor CNR, limitelor, locatiilor serviciilor, echipamentului si a facilitatilor. Acordul de voluntariat sa fie intocmit de CNR si voluntar individual. Acordul sa fie semnat de ambele parti, si de supraveghetorul voluntarului.     6. EXERSAREA VOLUNTARILOR   Voluntarii vor exersa pentru realizarea eficace a sarcinilor . Staff-ul implicat in supravegherea voluntarilor vor consulta voluntarii in stabilirea si exersarea unor programe corespunzatoare pentru a mari eficacitatea voluntarilor. Pentru scopurile CNR, exersarea include prezenta la conferinte si intilniri carea au relevanta in desemnarea si dezvoltarea voluntarului. Voluntarii sint incurajati sa isi exprime propriile necesitati de exersare presedintelui CNR.   Toate trainingurile vor include constientizarea si intelegerea Oportunitatilor Egale, Sanatatea, Siguranta si Confidentialitate, inclusiv politicile relevante ale CNR. Astfel de traininguri vor fi deobicei realizate de staff-ul CNR si vor fi o responsabilitate a directorului.   Pentru unele sarcini de voluntariat vor fi necesare exersarea si expertiza specialistului. In astfel de circumstante, CNR va lua in consideratie voluntarii care se vor incadra resurselor potrivite si supune restrictiilor.   CNR nu va acorda resurse pentru exersarea voluntarilor care nu va avea nici o eficacitate in realizarea scopurilor si obiectivelor CNR. Oricum, voluntarii vor fi informati despre eventuale traininguri gratuite sau la un pret accesibil, care ar imbunatati dezvoltarea personala si alte abilitati.   7. SUPRAVEGHEREA SI EVALUAREA VOLUNTARILOR     Fiecare voluntar al CNR va avea un supraveghetor (deobicei un membru al staffului CNR). Supraveghetorul va fi responsabil pentru administrarea zilnica si ghidarea sarcinilor voluntarului. Supraveghetorul deasemenea va ghida si sprijini voluntarul, consulta in luarea deciziilor. Daca sint resurse si timp disponibil, sint prevezute traininguri pentru membrii staffului pentru a conduce si supraveghea voluntarii. Voluntarii trebuie sa primeasca de la supraveghetorii lor informatia si documentatia necesara realizarii eficace a sarinilor de voluntar. Supraveghetorii trebuie sa consulte voluntarii in toate deciziile ce afecteaza capacitatea voluntarilor. Voluntarii sint asteptati sa se prezinte la centru conform programului ( convenit de CNR si voluntar) si trebuie sa informeze supraveghetorul in caz de o absenta eventuala. Absenta continua va rezulta cu examinrea acordului de voluntariat. Supraveghetorul consultindu-se cu voluntarul vor proiecta o lista a sarcinilor ce trebuie realizate de voluntar, timpul posibil de realizarea a sarcinilor, standardele planificate si aplicarea lor. Supraveghetorul si voluntarul periodic vor examina performantele voluntarului si ale CNR. Asta ve include aprecierea expresa a voluntarului, examinarea statutului curent a relatiei CNR- voluntar si dorinta voluntarului de a continua voluntariatul la CNR. Aceasta examinarea va fi inregistrata in scris si va fi strict confidentiala. Supraveghetorul voluntarului este responsabil pentru planificarea calendaristica, realizarea si inregistrarea sesiunilor de evaluare. Actiunile de rectificare vor fi cerute ca rezultate ale evaluarii. Aceasta poate include imbunatatirea sau schimbarea politicii si a procedurii, trainig aditional, trecerea la o alta etapa de voluntariat sau terminarea acordului. Terminarea acordului dintre CNR si voluntar poate avea loc din urmatoarele motive (nu e exhaustiv): Nu sint oportunitati de voluntriat la CNR Politicile si procedurile CNr nu sint aderente voluntarului Sarcinile de voluntariat nu sint satisfacute Comportamentul neadecvat al voluntarului Voluntarul fiind sub influenta alcoolului sau a drogurilor Furtul din proprietatea CNR sau abuzul de echipament si materialeale CNR Abuzul sau tratarea neadecvata a clientelei sau lucratorilor Limbaj sau comportament rasist sau apasator Nerespectarea confidentialitatii Demisia voluntarului de la serviciul de voluntariat     8. CONFIDENTIALITATE   Toata informatia inregistrata de CNR privind voluntarii individuali va fi tratata cu confidentilaitate. Astfel de informatie va fi pastrata in mobilier incuiat si cu parola de protectie in sistemul de inregistrare in calculator.   Similar, voluntarii CNR vor fi rugati sa pastreze cu confidentialitate orice informatie pe carea o dobindesc individual de la persoanele ce se adreseaza la centru in timpul de munca. Nerespectarea confidentialitatii poate duce la terminarea acordulu dintre CNR si voluntar sau luarea altei masuri de corectie.   9. SANATATE SI SIGURANTA   Toti voluntarii vor face cunostinta cu practicile si procedurile de Sanatate si Siguranta ale CNR. Voluntarii noi vor primi o copie a Sanatatii si Sigurantei CNR relatate poiticilor si trebuie sa inteleaga implicarea politicii in voluntariat.   Trainingul si mentiunile scrise despre sigurant personala nu sint stabilite pentru vizitele inafara CNR.   10. OPORTUNITATI EGALE   CNR asigura oportunitati egale in stabilirea, selectarea, sprijinirea si siguranta voluntarilor sai. Procedurile sint monitorizate si examinate cel putin anual pentru a asigura ca nu exista discriminare in experienta voluntarilor actuali sau potentiali sau prezenta unor practici neloiale.   CNR planifica ca toti voluntarii sa lucreze in cadrul oportunitaior egale. Trainingurile ce tin de limbajul sau comportaentul discriminatoriu sau ofensiv este asigurat in timpul inductiei sau orientarii voluntarilor.  
Read 5472 times Last modified on Vineri, 22 Septembrie 2017 14:25
Login to post comments

În Cazul În Care Aveți Nevoie De Ajutor

*

 

 

Întrebare? Apel

Linia noastră de asistență este disponibilă
Ore pe zi:  TEL: +373 22 227099
Luni - vineri: 9:00 - 17:00
Sâmbătă: zi libera

 

Aveți nevoie de sprijin?

Adresa:
str. A.Mateevici 109/1, bir. 306-307
Numărul de fax: +373 22 244667
www.roma.md
 

Scrie-ne acum

Mai jos sunt câteva linkuri interesante pentru tine:
info@roma.md