capricio
Miercuri, 17 August 2011 10:01
Centrul Naţional al Romilor (CNR) continuă să realizeze în perioada iulie-august 2011, Campania de informare în domeniul Drepturilor Omului în localităţile compact populate de romi, demarată în cadrul proiectului “Pentru Diversitate- Împotriva Discriminării”, sprijinit financiar de Fundaţia Soros- Moldova. Necesitatea de a continua campania de informare vine în rezultatul întîlnirilor efectuate în 10 localitaţi preponderent locuite de romi, unde s-a vazut importanţa şi utilitatea discuţiilor, astfel CNR a hotărît să extindă campania şi în alte localităţi- cheie. În cadrul întîlnirilor cu etnicii romi, CNR va informa romii despre activitatea sa cît şi despre posibilitatea de a primi consultaţii juridice gratuite în cadrul centrului sau unde aceştia se pot adresa atunci cînd le este lezat un drept, cum pot beneficia de serviciile medicale, de angajare în cîmpul muncii, etc., deasemenea participanţii în cadrul întîlnirilor vor primi cîte o broşură ce cuprinde informaţii relevante despre cum să procedeze atunci cînd sînt discriminaţi sau li se încalcă drepturile şi unde să raporteze aceste cazuri; broşură la fel realizată în cadrul proiectului menţionat.
Marți, 12 Iulie 2011 15:50
  The purpose of the grant is to provide institutional support to Roma National Center, in order to continue its activities related to the empowerment of Roma communities and strengthening the capacities of Roma NGOs in Moldova. The aim of Roma National Center is to empower local Roma NGOs by developing a viable and more sustainable network between them; by transferring the experience of the Roma National Center to others as well as by helping and assisting them in fundraising. The project will be implemented for the period of: 1 April 2011 – 31 March 2012. Following activities will be undertaken: · Debate clubs –. There will be organized around 10 workshops in Univeristy Centres such as ULIM (Free University from Moldova). These are workshops for young roma and non-roma people to help them to develop build skills of tolerance and motivation to get involved in public discussion as well give them a broader understanding about diversity, multiculturalism, intercultural dialogue that is a central pillar for young generation supported by the Council of Europe so-called „white-paper” in the context of existence public policies. · Roma NGOs tranings – dedicated to strengthen the capacities of pro-roma NGOs active locally and nationally in becoming competitive for accessing funds and have goodrecords in implementing a project ensuring a good project management, etc. There will be 2 trainings as such in 2 different localities, one and one north. · Roma Coalition meeting – for 2011 there is forseen a new Action Plan on Roma to be adopted by the Moldovan Government. A clear voice of Roma community is needed The available budget is 8275 USD. Donor: Foundation Open Society Institute, http://www.soros.org/
Luni, 11 Iulie 2011 15:49
  Centrul Naţional al Romilor implementează proiectul „Combaterea Discriminării faţă de romi” pentru o perioadă de 12 luni, cu sprijinul financiar al Civil Rights Defenders, Suedia. Proiectul are drept scop de a combate atitudinea negativă existentă faţă de romi, precum şi creşterea gradului de conştientizare a societăţii cu privire la practicile discriminatorii care duc la degradarea socială şi economică a ţării şi, de asemenea, pentru a asigura accesul romilor la justiţie şi drepturi egale în rândul societăţii. Proiectul îşi propune să îmbunătăţească accesul la justiţie pentru persoanele de etnie romă – victime ale încălcărilor drepturilor omului prin intermediul oferirii asistenţei/consultaţiilor juridice gratuite, monitorizarea cazurilor de incălcare a Drepturilor Omului faţă de romi, asigurarea şi menţinerea unei baze de date care cuprinde cazuri de discriminare a romilor. O altă componentă a proiectului este litigarea strategică şi creşterea gradului de conştientizare în rândul romilor cu privire la drepturile lor prin intermediul unor campanii de informare în 10 comunitati de romi; mărirea vizibilităţii problematicii/discriminării romilor şi necesitatea adoptării legii cadru prin activităţi de lobby şi advocacy cu autorităţile locale şi centrale.  
Vineri, 17 Septembrie 2010 16:37
Există sau nu libertatea expresiei, a întrunirilor în Republica Moldova? Centrul Naţional al Romilor (CNR) a încercat să afle opiniile studenţilor/ tinerilor vizavi de acest subiect, în cadrul celui de-al 5-lea club de dezbateri iniţiat de acesta. Despre dreptul la protest ca formă de exprimare a vorbit Oleg Brega, membru fondator al asociaţiei Hyde Park, activist pentru Drepturile Omului, formatorul clubului de dezbateri, punînd în discuţie “Opiniile marginale în contextul exprimării publice”. Acest eveniment a avut loc la data de 16 septembrie 2010 în incinta ULIM, organizat în parteneriat cu Universitatea Liber Internaţională din Moldova (ULIM) şi sprijinit financiar de Fundaţia Soros-Moldova.
Joi, 12 Decembrie 2013 19:15
12 decembrie 2013 Asociaţia Obştească "Centrul Naţional al Romilor" solicită oferte pentru prestarea serviciilor de  organizare şi desfăşurare a unui curs de instruire pentru colaboratorii organelor de drept, în perioada 23-24 decembrie 2013. Toate serviciile urmează a fi prestate cel tîrziu pînă la 24 decembrie 2013. Sunt eligibile doar persoanele juridice. 1. Ofertantul urmează să prezinte o oferta Asociaţiei Obşteşti "Centrul Naţional al Romilor" la adresa indicată în punctul 6. Lista serviciilor este următoarea: cazarea a 34 de persoane pentru 2 nopţi, meniu pentru 34 participanţi (meniul trebuie să fie elaborat pentru 2 zile de lucru şi să includă: 4 pauze de cafea, 2 prînzuri, un dejun, o cină şi o masă fourchette pentru ultima seară), arenda sală de conferinţe pentru 35-40 de persoane, arenda echipament tehnic: proiector, ecran, flipchart etc. altele servicii adiţionale (internet wi-fi etc) 2. Oferta trebuie să conţină următoarele specimente: numele ofertantului, adresa, telefonul şi rechizitele bancare ale ofertantului, data ofertei, preţul, inclusiv TVA, semnătura conducătorului, amprenta ştampilei. 3. Preţul indicat în ofertă este final şi nu poate fi ajustat după termenul limită pentru prezentarea ofertelor. 4. Compararea ofertelor financiare se va face în lei moldoveneşti. Ofertele prezentate în altă valută nu vor fi considerate la tender. 5. Selectarea ofertelor se va face în baza preţului solicitat, evaluarea serviciilor propuse şi altor criterii convenabile Centrului Naţional al Romilor. 6. Ofertele urmează a fi prezentate pînă la data de 18 decembrie 2013, la adresa str.Alexei Mateevici 109/1, of.306, MD2009, Chişinău sau la adresa electronică: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 7. Va rugăm să notaţi că Centrul Naţional al Romilor este disponibil să facă achitarea doar prin transfer bancar. 8. Ofertanţii vor fi anunţaţi despre decizia luată până pe 20 decembrie 2013. 9. Pentru informaţii suplimentare, Vă rugăm să ne contactaţi la numărul de telefon 0 22 227 099 sau la adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..  
Marți, 16 Iulie 2013 15:09
 
Marți, 16 Iulie 2013 12:12
Centrul Naţional al Romilor anunţă concurs de angajare a 2 traineri pentru Scoala de Vară  “Promovarea dialogului intercultural”, care se va desfaşura în perioada 12-18 august 2013, la Vadul lui Vodă. Şcoala de vară are drept scop promovarea comunicării interculturale între 20 de tineri romi şi neromi, cu vîrste cuprinse între 18 - 25 ani, din diferite regiuni ale Republicii Moldova, reprezentanţi ai diferitor grupuri minoritare. Responsabilitaţi: elaborarea cursului şi a metodologiei de predare a cursurilor de dialog intercultural, diferențe sociale şi multiculturalism, predarea cursurilor de comunicare interculturală, elaboarea materialului suport pentru participanţi. Calificare profesională şi cerinţe: studii în domeniul educaţiei, știinţelor sociale sau alte domenii relevante, experienţă în domeniul comunicării intercultural, abilităţi eficiente de comunicare şi prezentare, disponibilitatea în perioada desfăşurării Şcolii de vară, să deţină următoarele documente: poliţă de asigurare medicală, Codul Personal de Asigurări Sociale (CPAS) şi cont bancar valid. Dosarul de angajare va conţine CVul, o schiţă a programului şi metodologiei de predare pentru şcoala de vară, oferta financiară pentru 4 zile. Dosarul poate fi depus la adresa electronică: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau prin intermediul poştei la adresa: str.Alexei Mateevici 109/1, of.306, Centrul Naţional al Romilor, cu indicarea “Trainer Şcoala de vară”. Termenul limita pentru depunerea dosarelor este 25 iulie 2013. Numai persoanele preselectate vor fi contactate pentru interviu. Pentru informaţii suplimentare puteti apela la numarul de telefon: 227099 sau 244667. Persoană de contact: Natalia Duminica.  
Miercuri, 05 Iunie 2013 16:47
Centrul Naţional al Romilor invită 2 tineri romi (sau neromi) să se implice în activităţi de voluntariat în cadrul organizaţiei. Activităţile vor fi desfăşurate pe durata celor 3 luni de vară, şi vor include: participarea în organizarea şi desfăşurarea a 3 cluburi de dezbatere, cu elevii romi şi neromi din următoarele localităţi: Ciocîlteni, Vulcăneşti, Bursuc; participarea în organizarea logistică a 2 tabere de vara şi 3 traininguri, care vor avea loc la Vadul lui Vodă. Pe durata desfăşurării evenimentelor voluntarii vor fi asiguraţi cu cazare, alimentare şi transport; menţinerea unei baze de date privind participarea copiilor romi de vîrstă şcolară şi preşcolară în procesul educaţional; deplasări de informare în localităţile dens populate de romi; participarea în organizarea logistică a 4 mese rotunde în 4 localităţi din Moldova: Bălţi, Chişinău, Comrat, Hînceşti. În perioada de voluntariat, tinerii vor avea posibilitatea să deprindă abilităţi profesionale în managementul proiectelor, drepturile omului şi domeniul nediscriminării. Graficul de activitate a voluntarilor este flexibil. P.S. voluntarii vor beneficia de suport informaţional şi logistic în elaborarea scrisorilor de recomandare pentru aplicare la diverse programe!!! Pentru informaţii suplimentare nu ezitaţi să ne contactaţi la adresa de email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau la nr.de tel: 022 227099/244667. Natalia Duminica, asistent de proiect Centrul Naţional al Romilor
Joi, 30 Mai 2013 16:36
ONG „Centrul Naţional al Romilor” anunţă CONCURS pentru selectarea unei companii specializate în producerea sau comercializarea accesoriilor de cusut. Scopul concursului Scopul acestui concurs este de a identifica, iar ulterior de a contacta o companie specializată în producerea sau comercializarea accesoriilor de cusut, care va furniza următoarele articole: maşină de cusut, nasturi, fermoare, aţe, accesorii de cusut, utilaj de cusut, ace, piese de schimb; necesare pentru desfăşurarea cercurilor de interes pentru copii romi de vîrstă şcolară din 4 localităţi rurale din Republica Moldova. Activitatea este parte a proiectului “Educaţie de calitate pentru copii romi”, susţinut finaciar de Roma Education Fund, Ungaria. Sarcina tehnică Pentru facilitarea identificării preţurilor, compania trebuie să completeze tabelul elaborat de ONG, cu enumerarea produselor solicitate: Nr. Denumire produs Descrierea produsului Preţul 1. Maşină de cusut 2. Nasturi, fermoare, aţe, accesorii de cusut 3. Utilaj de cusut, ace, piese de schimb Ofertele vor include: oferta tehnică în original (cu semnătura şi ştampila originală), oferta de preţuri, termenul şi condiţiile de livrare; informaţia cu privire la companie, inclusiv datele de contact, rechizitele bancare şi numele persoanelor responsabile de comercializare; copia certificatului de înregistrare a companiei, precum şi a altor licenţe, permise, şi certificate aferente. Termenul limită de depunere a ofertelor este  10 iunie 2013. Oferta comercială cu menţiunea – Concurs companie specializată în comercilizarea produselor de cusut - se va expedia prin poşta electronică Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., prin fax la numărul (022) 24 46 67 sau se va depune personal la sediul ONG –ului, pe str. Alexei Mateevici 109/1, of.306, Chişinău. Persoana de contact -Nicolae Radiţa, tel. (022) 22 70 99  
Miercuri, 15 Mai 2013 13:20
Mariajul timpuriu în comunitatea romă este o tradiţie sau o încălcare a drepturilor copilului? Tu ce crezi? Vin-o şi expuneţi părerea la Clubul de Dezbatere „Mariajul timpuriu în comunitatea romă”. Evenimentul va avea loc luni, 20 mai, ora 13.00 la Universitatea de Stat din Moldova,                            bloc 1, sala 43, Centrul de Ghidare în Carieră şi Relaţii cu Piaţa Muncii (str.M.Kogălniceanu  65, Chişinău).        

În Cazul În Care Aveți Nevoie De Ajutor

*

 

 

Întrebare? Apel

Linia noastră de asistență este disponibilă
Ore pe zi:  TEL: +373 22 227099
Luni - vineri: 9:00 - 17:00
Sâmbătă: zi libera

 

Aveți nevoie de sprijin?

Adresa:
str. A.Mateevici 109/1, bir. 306-307
Numărul de fax: +373 22 244667
www.roma.md
 

Scrie-ne acum

Mai jos sunt câteva linkuri interesante pentru tine:
info@roma.md