Educatie

Marți, 26 Septembrie 2017 19:02 Written by
Departamentul Educaţie (preşcolară şi primară): 1) dezvoltarea activităţilor specifice pentru desegregarea romilor în şcoală şi crearea claselor mixte în şcolile unde învaţă non-romii, în scopul de a sensibiliza şi de a construi toleranţa între copii, profesori şi părinţi 2) organizarea activităţilor preşcolare pentru copiii romi ca fapt al accesului redus la astfel de servicii în scopul de a asigura accesul şi educaţia calitativă

Drepturile omului

Marți, 26 Septembrie 2017 17:59 Written by
    În cadrul departamentului Drepturilor Omului sînt derulate mai multe activităţi, printre care: monitorizarea cazurilor de încălcare a drepturilor omului, oferirea asistenţei juridică; Aceasta include trei activităţi specifice care au drept scop 1) educarea tinerii generaţii, a liderilor romi cu privire la modul de utilizare a celor mai bune standarde internaţionale şi a mecanismelor de abordare a discriminării romilor, 2) monitorizarea situaţiei drepturilor omului în comunităţile de romi prin efectuarea vizitelor în teritoriu pentru a identifica abuzurile faţă de drepturile omului în comunităţile de romi, 3) oferirea asistenţei şi consultaţiilor juridice gratuite în oficiu şi în teritoriu pentru a asigura şi îmbunătăţi accesul egal la justiţie persoanelor de etnie romă.  

Programe

Marți, 26 Septembrie 2017 17:59 Written by
    Departamentul Drepturile Omului: În cadrul departamentului Drepturilor Omului sînt derulate mai multe activităţi, printre care: monitorizarea cazurilor de încălcare a drepturilor omului, oferirea asistenţei juridică; Aceasta include trei activităţi specifice care au drept scop 1) educarea tinerii generaţii, a liderilor romi cu privire la modul de utilizare a celor mai bune standarde internaţionale şi a mecanismelor de abordare a discriminării romilor, 2) monitorizarea situaţiei drepturilor omului în comunităţile de romi prin efectuarea vizitelor în teritoriu pentru a identifica abuzurile faţă de drepturile omului în comunităţile de romi, 3) oferirea asistenţei şi consultaţiilor juridice gratuite în oficiu şi în teritoriu pentru a asigura şi îmbunătăţi accesul egal la justiţie persoanelor de etnie romă.     Departamentul Educaţie (preşcolară şi primară): 1) dezvoltarea activităţilor specifice pentru desegregarea romilor în şcoală şi crearea claselor mixte în şcolile unde învaţă non-romii, în scopul de a sensibiliza şi de a construi toleranţa între copii, profesori şi părinţi 2) organizarea activităţilor preşcolare pentru copiii romi ca fapt al accesului redus la astfel de servicii în scopul de a asigura accesul şi educaţia calitativă     Departamentul Sănătate (creşterea accesului la serviciile de sănătate publică prin dezvoltarea instituţiei mediatorilor sanitari în Republica Moldova): 1) Formarea mediatorilor sanitari şi lobarea ministerelor de resort pentru instituţionalizarea mediatorilor sanitari/sociali în comunităţile de romi, pentru a aborda şi îmbunătăţi situaţia romilor în ceea ce priveşte problemele de sănătate şi cele sociale, care vor acţiona ca o legătură între comunitatea de romi, autorităţile locale şi ONG-urile rome. 2) lansarea campaniei pentru prevenirea violenţei în familie şi planificare familială 3) educarea şi crearea unei baze de date a tinerilor (de la egal la egal)    

Misiunea organizației

Vineri, 12 Februarie 2010 17:55 Written by
Misiunea Centrului National al Romilor este orientarea spre realizarea si apararea drepturilor omului, democratizarea institutiilor de stat si particiarea la procesul de luare a deciziilor, pentru imbunatirea situatiilor romilor in Republica Moldova.   "Centrul National al Romilor este o organizatie care lucreaza CU si PENTRU romi si isi propune sa sprijine crearea unei noi pozitii in sociatate despre romi, capabila sa rezolve eficient problemele complexe cu care se confrunta romii."

Staff-ul CNR:

Vineri, 12 Februarie 2010 17:54 Written by
Preşedinte - Radita Nicolae Consultant financiar - Negaliuc Olga Expert program Educaţie - Lepadatu Ana Coordonator program Drepturile Omului - Coordonator program Asistenţă Socială şi Sănătate – Manager de oficiu - Deasemenea avem 11 mediatori locali (majoritatea femei) în 6 comunităţi de romi: Bursuc, Vulcăneşti (rn. Nisporeni), Huzun şi Stejăreni (rn. Străşeni), Selişte şi Lucaşeuca (rn. Orhei) cît şi o persoană din Basarabeasca (responsabilă pentru localităţile Romanovca şi Flămînda). Membrii staff-ului au participat la numeroase traininguri de creare a capacităţii profesionale, prin care şi-au dezvoltat abilităţile profesionale.            

Despre noi

Luni, 25 Septembrie 2017 18:51 Written by
Romii din Republica Moldova continuă să se confrunte cu persecuţia, marginalizarea şi excluderea socială în toate sferele vieţii publice. Drepturile lor continuă şi azi să fie încălcate la fiecare pas, iar discriminarea institutionala a poziţionat gradul lor de dezvoltare la cel mai jos nivel fiind chiar pe cale de dispariţie sau asimilare. Fiind un popor cu trăsături specifice (tradiţii si obiceiuri) ce sau definitivat intr-un context istoric a perpetuat viata lor culturală de a fi. Astăzi în Republica Moldova locuiecs peste 200 000 de Romi ce constituie 4% din populaţia Republicii Moldova (ei au supravieţuit Hollocaustul si alte forme de genocid – în perioada nazista peste 500 000 de Romi au fost omoriţi). Moldova fiind ţara cea mai săraca din Europa, populaţia Roma este in acelaşi timp grupul etnic cel mai vulnerabil economic si social, fiind impraştiaţi şi locuiesc in toată ţara (în mare parte în zone rurale 60% şi urbane 40%).   Centrul Naţional al Romilor (CNR) este o organizaţie obştească/neguvernamentală care promovează în activitatea sa valorile şi interesele Romilor din Republica Moldova si peste hotare în conformitate cu valorile naţionale, civice, ale democraţiei şi statului de drept, parteneriatul, competiţia deschisă şi respectă normele etice ale sectorului necomercial. Centrul are un caracter transparent, si ofera acces la programele si proiectele care le implementeaza, rapoartele de activitate si cele financiare tuturor interesaţi de problematica Romilor.   CNR (anterior activind sub denumirea de Asociaţia Studenţilor Romi) şi-a început activitatea din 2001, fiind de la inceput implicate in elaborarea de politici publice pentru Romi la nivel central si local şi implementarea de proiecte în sfera socială, culturală civică, etc.   CNR are în board-ul său următorii membri: Sergiu Ostaf Nicolae Radiţa Viorica Gherman Elena Marian Nicolaie Raiu Lepadatu Petru    

Contacte

Joi, 04 Februarie 2010 17:17 Written by
Adresa: str. A.Mateevici 109/1, bir. 306-307 Telefon: +373 22 227099 Fax: +373 22 244667 E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Web: http://www.roma.md/

Titlul articolului

Joi, 04 Februarie 2010 10:27 Written by
in curind..
Miercuri, 1 mai 2013, 12 copii de vîrstă preşcolară din Gimnaziul Vulcăneşti au efectuat o vizită la Grădina Zoologică împreună cu d-na Gulica Lidia, profesoară de chimie şi biologie, şi cu membrii Centrului Naţional al Romilor. La insistenţa copiilor, destinaţia vizitei la Chişinău, a fost aleasă Grădina Zoologică, pe care majoritatea din ei nu au avut ocazia să o viziteze niciodată. Plini de entuziasm după vederea animalelor din colecţia Grădinii Zoologice, copiii au epuizat toată energia loa toboganele din interiorul parcului. Vizita copiiilor la Chişinău, a culminat cu un popas la restaurantul McDonald`s unde aceştia s-au răcorit cu sucuri naturale şi au savurat un meniu delicios.

Evenimente dedicate Zilei Internaţionale a Romilor

Vineri, 12 Aprilie 2013 13:54 Written by
Expoziţia "Valoricarea culturii romani" La data de 5 aprilie 2008, Centrul Naţional al Romilor a  dat startul evenimentelor dedicate Zilei Internaţionale a Romilor. Activităţile dedicate Zilei Internaţionale a Romilor au debutat cu o expoziţie de fotografie "Personalităţi de etnie romă care au contribuit la valorificarea patrimoniului socio-cultural al Republicii Moldova". Vizitatorii au avut ocazia să cunoască 15 persoane notorii de etnie romă, a căror fotografii au fost însoţite de o scurtă sinteză bibliografică. Fotografiile urmînd a fi expuse pînă la sfîrşitul lunii aprilie. La eveniment au luat parte Vlad Filat - Prim-ministrul în exerciţiu al Republicii Moldova, William H.Moser - Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar al Statelor Unite ale Americii în R.Moldova, Marius Lazurcă - Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar al României la Chişinău, Elena Beleacova - directorul general al Biroului Relaţii Interetnice, precum şi reprezentanţi ai comunităţii romilor. În cadrul aceleiaşi expoziţii au fost prezentate obiecte de artizanat confecţionate de către meşteşugarii de etnie romă. În final, participanţii la expoziţie au avut ocazia de a degusta bucatele tradiţionale romani într-o atmosferă călduroasă şi prietenoasă. Activitatea este parte a proiectului "Reducerea Discriminării prin Implementarea Politicilor Sociale şi de Guvern", susţinut financiar de către Ambasada Olandei la Kiev.   Masa rotundă privind sensibilizarea Autorităţilor Publice Locale Soroca şi a altor părţi interesate Masa rotundă privind sensibilizarea Autorităţilor Publice Locale Soroca şi a altor părţi interesate a avut sîmbătă, 6 aprilie 2013, în incinta Primăriei oraşului Soroca. Activitatea a avut drept scop marcarea Zilei Internaţionale a Romilor, înscriindu-se în şirul acţiunilor dedicate acestui eveniment. La discuţiile iniţiate în cadrul mesei rotunde au luat parte: Elena Bodnarenco - primarul oraşului Soroca , Artur Cerari - Baronul romilor din Republica Moldova, Robert Cerari - preşedintele O.O. "Bare Rom", Nicolae Radiţa - preşedintele A.O. "Centrul Naţional al Romilor", Ion Duminica - savant al Academiei de Ştiinţe din Republica Moldova ş.a. Dincolo de aspectul istoric al Zilei Internaţionale a Romilor, au fost abordate probleme actuale ce vizează reprezentanţii etniei rome, cazurile de discriminare cu care se confruntă aceştia, precum şi mecanismul de implementare a Planului de Acţiuni privind susţinerea populaţiei de etnie romă pentru anii 2012-2015 la nivel local ş.a. Iniţierea unor astfel de discuţii a avut drept scop primordial sensibilizarea Autorităţilor Publice Locale cu privire la multitudinea problemelor cu care se confruntă romii şi posibilitatea creării unui dialog constructiv în vederea ameliorării situaţiei actuale a reprezentanţilor acestei etnii.   Concert festiv La data de 7 aprilie 2013, Centrul Naţional al Romilor în parteneriat cu Biroul Relaţii Interetnice şi Mişcarea Social-Politică a Romilor, a organizat în incinta teatrului de revistă « Ginta Latină » un concert festiv dedicat Zilei Internaţionale a Romilor. La eveniment a luat parte: William H.Moser - Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar al SUA în Republica Moldova, Ingrid Tersman - Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar al Suediei în Republica Moldova, Valentina Buliga - Ministrul Muncii, Protecţiei Sociale şi a Familiei, precum şi reprezentanţi ai etniei rome din întreaga ţară. Pe scena teatrului au evoluat ansambluri etno-culturale precum: "Enigma Romilor", "Romii Moldovei", taraful "Fraţii Raiu" ş.a. Reprezentanţii comunităţii rome prezenţi la evenimentul cultural au primit urări de bine şi sănătate, marcînd sărbătoarea dedicată în exclusivitate lor prin acorduri de muzică lăutărească.   Flash mob "Nu discriminării! Toţi pentru egalitate!" "Nu discriminării! Toţi pentru egalitate!" astfel a răsunat sloganul flash mob-ului organizat cu ocazia Zilei Internaţionale a Romilor.   Centrului Naţional al Romilor în parteneriat cu Amnesty International şi Institutul de Instruire în Dezvoltare “MilleniuM” au prezentat la data de 8 aprilie în faţa Oficiului Poştal Central, municipiul Chişinău, cîteva scene teatralizate relevînd situaţii reale cu care se confruntă reprezentanţii comunităţii rome din Republica Moldova. Grupul de tineri s-au reunit pentru a demonstra atît Administraţiei Publice, cît şi întregii societăţi, că romii au acces limitat la serviciile medicale, la educaţie şi angajarea în cîmpul muncii din cauza stereotipurilor create de-a lungul timpului care generează acţiuni discriminatorii.   În final grupul de activişti s-a solidarizat cu problemele romilor şi au cerut în acest fel Guvernului să-şi asume responsabilitatea pentru implementarea politicilor de integrare a romilor din Moldova, scandînd mesajul "Nu discriminării! Toţi pentru egalitate!"    

În Cazul În Care Aveți Nevoie De Ajutor

*

 

 

Întrebare? Apel

Linia noastră de asistență este disponibilă
Ore pe zi:  TEL: +373 22 227099
Luni - vineri: 9:00 - 17:00
Sâmbătă: zi libera

 

Aveți nevoie de sprijin?

Adresa:
str. A.Mateevici 109/1, bir. 306-307
Numărul de fax: +373 22 244667
www.roma.md
 

Scrie-ne acum

Mai jos sunt câteva linkuri interesante pentru tine:
info@roma.md