La 7 ocotmbrie 2011, în incinta ULIM, a avut loc primul club de dezbateri din cele 10 preconizate a fi realizate de către Centrul Naţional al Romilor în cadrul proiectului susţinut financiar de Open Society Insitute, Budapesta, Ungaria. Tema acestui prim club de dezbateri a fost "Situaţia romilor în Republica Moldova vs Europa" şi a fost coordonată de experţii-formatori de la Amnesty International Moldova, Gheorghe Zugravu, Coordonator Campanii şi Igor Stoica, Coordonator Proiect Litigare Strategică.  Ne-am bucurat să realizăm că tema propusă pentru discuţie a trezit interesul mai multor tineri, romi şi ne-romi de la instituţiile superioare de învăţămînt, care au venit in număr de peste 25 la dezbateri şi au discutat activ asupra subiectului abordat, au pus întrebări şi au propus teme interesante pentru viitoarele cluburi de dezbatere. Ţinem să menţionăm că discuţia a fost cu atît mai interesantă deoarece au fost prezenţi doi studenţi din România şi din Bulgaria, care şi-au spus părerile despre situaţia romilor din respectivele ţări, în cunoştinţă de cauză. Astfel, în cadrul acestui club, tinerii au putut însuşi informaţii referitoare la numărul de romi din Republica Moldova, dar şi din multe state europene, au discutat activ despre problemele cu care aceştia se confruntă în dependenţă de ţara în care locuiesc şi au propus posibile soluţii.

Comunicat

Luni, 19 Septembrie 2011 15:45 Written by
În perioada 12-14 septembire 2011 la Chişinău a avut loc cea de-a doua sesiune de formare în cadrul programului ROMED în Moldova - Programul European de Formare pentru Mediatori Romi comunitari organizată de Centrul Naţional al Romilor în colaborare cu Consiliul Europei. În prima zi a acestui training au participat primarii localităţilor preponderent populate de romi precum şi mediatorii comunitari. Deasemenea au fost prezenţi înalţi demnitari de stat din Republica Moldova: Vera Petuhov, vicedirector general Biroul Relaţii Interetnice, Radiţa Nicolae, Preşedintele Centrului Naţional al Romilor, reprezentant al Republicii Moldova la Comitetul de Experţi pe Problemele Romilor (CAHROM); vicepreşedinte al Comitetului, Rusanovschi Sergiu, expert UNDP Moldova şi din România: Ilie Dincă, secretar de stat, preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Romi, România, precum şi reprezentantul Consiliului Europei, dl Michael Guet. Participanţii, mediatori comunitari din diferite localităţi ale Republici Moldova au putu audia poziţia fiecăruia dintre cei expuşi mai sus, precum şi poziţia acestora vis-a-vis de necesitatea activităţii mediatorilor comunitari. În următoarele 2 zile, cei 20 de participanţi au fost instruiţi de către trainerii europeni Mariana Buceanu (România) şi Ruslan Stînga (Republica Moldova), iar la sfîrşit:   au însuşit ce conţine codul etic al mediatorului comunitar; au descris diverse tehnici şi metode de lucru cu romii; au discutat despre stereotipuri şi mituri legate de romi şi cum pot fi acestea înlăturate; au putut face diferenţă între identitatea culturală şi cea etnică; au însuşit ce trebuie să conţină o scrisoare de recomandre, etc.

Comunicat de presă:

Miercuri, 17 August 2011 10:01 Written by
Centrul Naţional al Romilor (CNR) continuă să realizeze în perioada iulie-august 2011, Campania de informare în domeniul Drepturilor Omului în localităţile compact populate de romi, demarată în cadrul proiectului “Pentru Diversitate- Împotriva Discriminării”, sprijinit financiar de Fundaţia Soros- Moldova. Necesitatea de a continua campania de informare vine în rezultatul întîlnirilor efectuate în 10 localitaţi preponderent locuite de romi, unde s-a vazut importanţa şi utilitatea discuţiilor, astfel CNR a hotărît să extindă campania şi în alte localităţi- cheie. În cadrul întîlnirilor cu etnicii romi, CNR va informa romii despre activitatea sa cît şi despre posibilitatea de a primi consultaţii juridice gratuite în cadrul centrului sau unde aceştia se pot adresa atunci cînd le este lezat un drept, cum pot beneficia de serviciile medicale, de angajare în cîmpul muncii, etc., deasemenea participanţii în cadrul întîlnirilor vor primi cîte o broşură ce cuprinde informaţii relevante despre cum să procedeze atunci cînd sînt discriminaţi sau li se încalcă drepturile şi unde să raporteze aceste cazuri; broşură la fel realizată în cadrul proiectului menţionat.
  The purpose of the grant is to provide institutional support to Roma National Center, in order to continue its activities related to the empowerment of Roma communities and strengthening the capacities of Roma NGOs in Moldova. The aim of Roma National Center is to empower local Roma NGOs by developing a viable and more sustainable network between them; by transferring the experience of the Roma National Center to others as well as by helping and assisting them in fundraising. The project will be implemented for the period of: 1 April 2011 – 31 March 2012. Following activities will be undertaken: · Debate clubs –. There will be organized around 10 workshops in Univeristy Centres such as ULIM (Free University from Moldova). These are workshops for young roma and non-roma people to help them to develop build skills of tolerance and motivation to get involved in public discussion as well give them a broader understanding about diversity, multiculturalism, intercultural dialogue that is a central pillar for young generation supported by the Council of Europe so-called „white-paper” in the context of existence public policies. · Roma NGOs tranings – dedicated to strengthen the capacities of pro-roma NGOs active locally and nationally in becoming competitive for accessing funds and have goodrecords in implementing a project ensuring a good project management, etc. There will be 2 trainings as such in 2 different localities, one and one north. · Roma Coalition meeting – for 2011 there is forseen a new Action Plan on Roma to be adopted by the Moldovan Government. A clear voice of Roma community is needed The available budget is 8275 USD. Donor: Foundation Open Society Institute, http://www.soros.org/

"Combaterea discriminării faţă de romi"

Luni, 11 Iulie 2011 15:49 Written by
  Centrul Naţional al Romilor implementează proiectul „Combaterea Discriminării faţă de romi” pentru o perioadă de 12 luni, cu sprijinul financiar al Civil Rights Defenders, Suedia. Proiectul are drept scop de a combate atitudinea negativă existentă faţă de romi, precum şi creşterea gradului de conştientizare a societăţii cu privire la practicile discriminatorii care duc la degradarea socială şi economică a ţării şi, de asemenea, pentru a asigura accesul romilor la justiţie şi drepturi egale în rândul societăţii. Proiectul îşi propune să îmbunătăţească accesul la justiţie pentru persoanele de etnie romă – victime ale încălcărilor drepturilor omului prin intermediul oferirii asistenţei/consultaţiilor juridice gratuite, monitorizarea cazurilor de incălcare a Drepturilor Omului faţă de romi, asigurarea şi menţinerea unei baze de date care cuprinde cazuri de discriminare a romilor. O altă componentă a proiectului este litigarea strategică şi creşterea gradului de conştientizare în rândul romilor cu privire la drepturile lor prin intermediul unor campanii de informare în 10 comunitati de romi; mărirea vizibilităţii problematicii/discriminării romilor şi necesitatea adoptării legii cadru prin activităţi de lobby şi advocacy cu autorităţile locale şi centrale.  

Cel de-al 5-lea club de dezbateri

Vineri, 17 Septembrie 2010 16:37 Written by
Există sau nu libertatea expresiei, a întrunirilor în Republica Moldova? Centrul Naţional al Romilor (CNR) a încercat să afle opiniile studenţilor/ tinerilor vizavi de acest subiect, în cadrul celui de-al 5-lea club de dezbateri iniţiat de acesta. Despre dreptul la protest ca formă de exprimare a vorbit Oleg Brega, membru fondator al asociaţiei Hyde Park, activist pentru Drepturile Omului, formatorul clubului de dezbateri, punînd în discuţie “Opiniile marginale în contextul exprimării publice”. Acest eveniment a avut loc la data de 16 septembrie 2010 în incinta ULIM, organizat în parteneriat cu Universitatea Liber Internaţională din Moldova (ULIM) şi sprijinit financiar de Fundaţia Soros-Moldova.

Cine suntem noi

Joi, 04 Februarie 2010 09:31 Written by
Centrul Naţional al Romilor (CNR) este o organizaţie obştească / neguvernamentală care promovează în activitatea sa valorile şi interesele Romilor din Republica Moldova si peste hotare în conformitate cu valorile naţionale, civice, ale democraţiei şi statului de drept, parteneriatul, competiţia deschisă şi respectă normele etice ale sectorului necomercial. Centrul are un caracter transparent, si ofera acces la programele si proiectele care le implementeaza, rapoartele de activitate si cele financiare tuturor interesaţi de problematica Romilor.

Festivalul Etniilor, 19 septembrie 2010

Vineri, 08 Octombrie 2010 10:31 Written by
La data de 19 septembrie 2010 a avut loc cea de-a X-a ediţie a Festivalului Etniilor din Republica Moldova. Evenimentul s-a desfăşurat în grădina publică “Ştefan cel Mare” şi a întrunit circa 50 de etnii. Genericul festivalului "Unitate prin diversitate" a scos în evidenţă specificul fiecărei etnii cît şi unitatea acestora. La eveniment au participat şi reprezentanţii etniei rome care şi-au etalat frumuseţea culturală, artistică, la fel a fost prezentată o expoziţie de meşteşuguri şi obiecte tradiţionale cît şi bucătăria romany. În Curtea Romilor s-au adunat în jur de 200 romi care au savurat din plin atmosfera de sărbătoare şi au bucurat inimile vizitatorilor prin ambianţa specifică romilor.
12 decembrie 2013 Asociaţia Obştească "Centrul Naţional al Romilor" solicită oferte pentru prestarea serviciilor de  organizare şi desfăşurare a unui curs de instruire pentru colaboratorii organelor de drept, în perioada 23-24 decembrie 2013. Toate serviciile urmează a fi prestate cel tîrziu pînă la 24 decembrie 2013. Sunt eligibile doar persoanele juridice. 1. Ofertantul urmează să prezinte o oferta Asociaţiei Obşteşti "Centrul Naţional al Romilor" la adresa indicată în punctul 6. Lista serviciilor este următoarea: cazarea a 34 de persoane pentru 2 nopţi, meniu pentru 34 participanţi (meniul trebuie să fie elaborat pentru 2 zile de lucru şi să includă: 4 pauze de cafea, 2 prînzuri, un dejun, o cină şi o masă fourchette pentru ultima seară), arenda sală de conferinţe pentru 35-40 de persoane, arenda echipament tehnic: proiector, ecran, flipchart etc. altele servicii adiţionale (internet wi-fi etc) 2. Oferta trebuie să conţină următoarele specimente: numele ofertantului, adresa, telefonul şi rechizitele bancare ale ofertantului, data ofertei, preţul, inclusiv TVA, semnătura conducătorului, amprenta ştampilei. 3. Preţul indicat în ofertă este final şi nu poate fi ajustat după termenul limită pentru prezentarea ofertelor. 4. Compararea ofertelor financiare se va face în lei moldoveneşti. Ofertele prezentate în altă valută nu vor fi considerate la tender. 5. Selectarea ofertelor se va face în baza preţului solicitat, evaluarea serviciilor propuse şi altor criterii convenabile Centrului Naţional al Romilor. 6. Ofertele urmează a fi prezentate pînă la data de 18 decembrie 2013, la adresa str.Alexei Mateevici 109/1, of.306, MD2009, Chişinău sau la adresa electronică: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 7. Va rugăm să notaţi că Centrul Naţional al Romilor este disponibil să facă achitarea doar prin transfer bancar. 8. Ofertanţii vor fi anunţaţi despre decizia luată până pe 20 decembrie 2013. 9. Pentru informaţii suplimentare, Vă rugăm să ne contactaţi la numărul de telefon 0 22 227 099 sau la adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..  

Şcoală de vară pentru tinerii romi şi neromi

Marți, 16 Iulie 2013 15:09 Written by
 

În Cazul În Care Aveți Nevoie De Ajutor

*

 

 

Întrebare? Apel

Linia noastră de asistență este disponibilă
Ore pe zi:  TEL: +373 22 227099
Luni - vineri: 9:00 - 17:00
Sâmbătă: zi libera

 

Aveți nevoie de sprijin?

Adresa:
str. A.Mateevici 109/1, bir. 306-307
Numărul de fax: +373 22 244667
www.roma.md
 

Scrie-ne acum

Mai jos sunt câteva linkuri interesante pentru tine:
info@roma.md