Scopul general al postului: Susținerea procesului de management/gestionare a activității oragnizaţiei prin realizarea funcțiilor de secretariat și asigurarea condițiilor de lucru  a angajaților. Cerinţe faţă de candidaţi: studii  superioare finalizate sau în curs, calităţi personale: responsabilitate, punctualitate, onestitate,  corectitudine, loialitate, meticulozitate, acuratețe, cunoașterea PC: programele Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), Internet, cunoașterea limbilor română, rusă, engleza Atribuţiile de serviciu: pregătește proiecte de scrisori, solicitări, ordine, și alte documente ce țin de activitatea organizaţiei, efectuează lucrul cu corespondența de ieșire şi intrare, asigură păstrarea și  predarea în arhivă, comunică la telefon: recepționează și transmite informații, mesaje, organizează întrunirile vizitatorilor și oaspeților; Abilităţi: elaborare și redactarea scrisorilor, materialelor informative, atenție la detalii, lucru cu informația: culegere, stocare, analiză, generalizare, comunicare oral, în scris, prin telefon, lucru în echipă. Candidații vor trimite un model CV European actualizat la adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.,  cu mențiunea ”Manager de oficiu”. Termenul-limită:  30 aprilie 2013, ora: 17.00. Doar candidaţii selectaţi vor fi contactaţi pentru etapa următoare! Mai  multe informatii la nr. de telefon: (022) 22 70 99/ 24 46 67.  

Anunţ eveniment!!!

Marți, 11 Decembrie 2012 12:06 Written by
Centrul Naţional al Romilor în colaborare cu Asociaţia Tinerilor Ucraineri din Moldova "Zlagoda" organizează Clubul de Dezbateri: “Participarea tinerilor în viaţa social - politică a Republicii Moldova: drept sau obligaţiune”. Evenimentul are drept scop dezvoltarea gîndirii critice şi mobilizarea tinerilor reprezentanţi ai diferitor minorităţi etnice în vederea motivării acestora de a se implica în: · procesul decizional la nivel regional şi central; · apărarea şi promovarea drepturilor minorităţilor etnice din Moldova; · dezvoltarea dialogului intercultural şi a cooperării regionale; La eveniment vor participa experţi din diverse domenii: Igor Pivovar - expert în relaţii interetnice; Oleg Ţulea - ex viceministrul Tineretului şi Sportului, deputat Parlamentul Republicii Moldova; Nina Dimoglo - reprezentantul Parlamentului Tinerilor din Găgăuzia; Viorica Topor - expert în YOUTH in ACTION Clubul de Dezbatere va avea loc la 13 decembrie 2012, ora 16.00, în incinta Casei Naţionalităţilor, sala de conferinţe de la et.2, al Biroului Relaţii Interetnice.  
Ce? Club de Dezbatere[1]: "Istoria, cultura şi tradiţiile Romilor" Cu cine? expert - Ion Duminica, doctor în politologie, cercetător ştiinţific, coordonator Grupul „ Etnologia romilor”, Secţia „Minorităţi etnice”, Centrul de Etnologie al Institutului Patrimoniului Cultural al Academiei de Ştiinţe a Moldovei Despre ce? originile şi caracteristicile culturale ale romilor, structura socială a comunităţilor de Romi, rolul şi structura familiei în comunităţile de Romi, limba romani, ocupaţiile tradiţionale şi ocupaţiile actuale etc. Cînd? 22 octombrie 2012, ora: 13.00 Unde? Universitatea de Stat din Moldova, bloc 1, sala 43 - Centrul de ghidare în carieră şi relaţii cu piaţa muncii (str. M.Kogălniceanu 65, MD-2009, Chişinău) Cine poate participa? studenţi de la diferite instituţii de învăţămînt superior din Republica Moldova Informaţii suplimentare: Centrul Naţional al Romilor, str. Alexei Mateevici 109/1, of. 306, 307, MD 2009, Chişinău; tel: (+373) 22 22 70 99; web: www.roma.md Dar tu ce ştii despre Romi? [1] clubul de dezbatere este o activitate din proiectul “Reducerea Discriminării prin Implementarea Politicilor Sociale și de Guvern (RDIPSG)”, implimentat de Centrul Naţional al Romilor în perioada septembrie 2012 - septembrie 2013, cu susţinerea financiară a Ambasadei Olandei la Kyiv, Programul Human Rights Fund.  

Angajare Manager de Oficiu

Vineri, 05 Octombrie 2012 17:14 Written by
Centrul Naţional al Romilor[1] angajează Manager de Oficiu Scopul general al postului: Susținerea procesului de management/gestionare a activității oragnizaţiei prin realizarea funcțiilor de secretariat și asigurarea condițiilor de lucru a angajaților. Cerinţe faţă de candidaţi: studii superioare finalizate sau în curs, calităţi personale: responsabilitate, punctualitate, onestitate, corectitudine, loialitate, meticulozitate, acuratețe, cunoașterea PC: programele Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), Internet, cunoașterea limbilor română, rusă, engleza Atribuţiile de serviciu: pregătește proiecte de scrisori, solicitări, ordine, și alte documente ce țin de activitatea organizaţiei, efectuează lucrul cu corespondența de ieșire şi intrare, asigură păstrarea și predarea în arhivă, comunică la telefon: recepționează și transmite informații, mesaje, organizează întrunirile vizitatorilor și oaspeților; Abilităţi: elaborare și redactarea scrisorilor, materialelor informative, atenție la detalii, lucru cu informația: culegere, stocare, analiză, generalizare, comunicare oral, în scris, prin telefon, lucru în echipă. Candidații vor trimite un model CV European actualizat la adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., cu mențiunea ”Manager de oficiu”. Termenul-limită: 26 octombrie 2012, ora: 16.00. Doar candidaţii selectaţi vor fi contactaţi pentru etapa următoare Mai multe informatii la nr. de telefon: (022) 22 70 99/ 24 46 67.   [1] Centrul Naţional al Romilor este o organizaţie neguvernamentală, nu are nici o afiliere politică şi militează pentru drepturile şi interesele Romilor şi a cetăţenilor în general prin activităţi de monitorizare şi advocacy în combaterea prejudecăţilor şi a discriminării existente împotriva Romilor prin crearea la fel de oportunităţi egale privind accesul la muncă, sănătate, educaţie precum şi alte servicii publice.  
Centrul Naţional al Romilor[1] implimentează în perioada septembrie 2012 – septembrie 2013 proiectul “Reducerea Discriminării prin Implementarea Politicilor Sociale și de Guvern (RDIPSG)”, susţinut financiar de Ambasada Olandei în Kyiv, Ucraina. Proiectul are drept scop combaterea discriminării față de minorităților etnice, în mod special faţă de Romi, prin promovarea diversității etnice, prin diferite activități culturale și educaționale, percepute ca politici sociale și asigurarea participării Romilor la monitorizarea și evaluarea politicilor guvernamentale de conştientizare şi sensibilizare a funcționarilor publici. Proiectul îşi propune : să iniţieze un dialog cu privire la modul de combatere a discriminării prin intermediul unor politici guvernamentale (Planul de Acţiune, privind susţinerea populaţiei de etnie Roma), prin creşterea gradului de conștientizare a autorităților publice locale şi a altor părți interesate, printr- o serie de mese rotunde privind discriminarea Romilor, să promoveze diversitatea etnică prin diferite activități culturale - expoziții, concerte, precum și activități educative - educarea tinerilor cu privire la societățile multiculturale, să dezvolte campanii de informare în 10 localități din Republica Moldova, privind combaterea discriminării Romilor.     [1] Centrul Naţional al Romilor este o organizaţie neguvernamentală, nu are nici o afiliere politică şi militează pentru drepturile şi interesele Romilor şi a cetăţenilor în general prin activităţi de monitorizare şi advocacy în combaterea prejudecăţilor şi a discriminării existente împotriva Romilor prin crearea la fel de oportunităţi egale privind accesul la muncă, sănătate, educaţie precum şi alte servicii publice.    
  La data de 16 august 2012 Centrul Naţional Romilor a expediat o scrisoare către Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, prin care a ţinut să aprecieze efortul şi angajamentul de instituţionalizare a mediatorului comunitar în comunităţile de Romi, precum şi introducerea modificărilor în legislaţie cu privire la activitatea mediatorului comunitar, oferind în acest sens disponibilitatea de a conlucra. Aceasta fiind o iniţiativă a Centrul Naţional al Romilor, pe parcursul ultimilor 7 ani de zile de promovare a acestei practici pozitive care există la nivel european, să fie aplicată şi în Republica Moldova. Astfel pînă la finele anului 2012, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi a Familiei, în comun cu Ministerul Sănătăţii, Ministerul Educaţiei (responsabil de promovarea serviciului mediatorilor comunitari pentru comunitățile de romi) prevede modificarea legislaţia în vigoare în vederea instituirii la nivel naţional a funcţiei de mediator comunitar. Conform estimărilor preliminare, pentru întreținerea unui mediator comunitar de către Stat vor fi necesare circa 31 mii lei pe an. Începînd cu anul 2013, Statul va prelua angajarea mediatorilor comunitari. Pentru anul 2013, au fost prevăzute cheltuieli pentru întreținerea mediatorilor comunitari în volum de 462,6 mii lei, ceea ce va permite, angajarea, începînd cu 1 ianuarie 2013 a 15 mediatori comunitari. Pentru mai multe detalii vedeţi linkul http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=423

Concurs de angajare Avocat

Miercuri, 15 August 2012 14:02 Written by
  Centrul Naţional al Romilor implementează în perioada septembrie 2011 – august 2012 proiectul „Probarea Discriminării faţă de Romi”, finanţat de United Nations Development Programme în cadrul Programului de Granturi – Guvernarea Obiectivelor de dezvoltare ale Mileniului în acţiune: Stimularea Schimbării Drepturilor Omului în Politicile Sociale - 2011. Proiectul îşi propune să demonstreze, atît autorităţilor cît şi societăţii, că fenomenul discriminării faţă de Romi în Republica Moldova există. Scopul principal al proiectului este de a testa afirmaţia că discriminarea este un factor care afectează membrii minorităţilor naţionale, în special a etnicilor Romi, atunci cînd accesează piaţa muncii şi încearcă să obţină un loc de muncă. Astfel, Centrul Naţional al Romilor anunţă concurs pentru angajarea unui avocat în cadrul proiectului „ Probarea Discriminării faţă de Romi”, ca activitate de litigare strategică, pentru a prelua cazurile de discriminare faţă de romi în instanţa de judecată. Cerinţele faţă de candidaţi: Deţinerea licenţei de avocat; Experienţă de lucru privind acordarea asistenţei juridice grupurilor; Experienţa de lucru în domeniu – minim 3 ani. Responsabilităţi: Acordarea consultaţiilor juridice Participarea ex-oficiu la documentarea cazurilor de dicriminare; Reprezentare cazurilor de litigare strategică în Instanţa de Judecată, în domeniul discriminării romilor; Elaborarea strategiilor de soluţionare a cazurilor colectate; Plata pentru cazurile în Instanţa de Fond şi Apel – 12.000 lei Toţi cei interesaţi sunt invitaţi să prezinte CV-urile şi "o abstracţie de strategie privind succesul său în probarea discriminării Romilor", la sediul Centrului Naţional al Romilor, str. Al. Mateevici, 109/1, of. 306-307, sau la adresa de email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. pînă la data de 20 August 2012. Pentru orice alte detalii ne puteţi contacta la nr. de telefon: (022) 227099

Scrisori de sesizare către CCA şi PRO TV

Joi, 05 Iulie 2012 16:18 Written by
La data de 29 iunie 2012, la ora 09.49 pe portalul postului de televiziune PRO TV a fost postat articolul „Poliţia a reţinut doi suspecţi în cazul taximetristei omorîte la Ialoveni!”, unde corespondenta Anişoara Noghina a pus accentul pe etnia suspecţilor. Centrul Naţional al Romilor[1] (CNR) este profund îngrijorat de forma şi limbajul în care a fost difuzată ştirea pe portalul www.protv.md ( http://m.protv.md/stiri/social/politia-a-retinut-un-suspect-in-cazul-omorului-de-la-ialoveni),care incită la violenţă şi ură rasială. Centrul Naţional al Romilor a intervenit cu solicitări către Amnistraţia Consiliului Coordonator al Audiovizualului şi Postului de Televiziune PROTV de a lua măsuri pentru cenzurarea unor astfel de ştiri/articole, care incită la ură şi violenţă rasială, în special faţă de Romi, catalogîndu-i drept criminali. Considerăm ca aceasta este o situaţie discriminatorie în comparaţie cu alte grupuri etnice nespecificînd etnia altor criminali, dar să elucideze în mod veridic faptele infractorilor atît la postul de televiziune PRO TV, cît şi la alte posturi de televizine din Republica Moldova, care ar trebui să ofere informaţii veridice şi obiective. Dorim să menţionăm că criminalii nu au caracter etnic şi urmează a fi pedepsit ca atare, dacă vina lor a fost stabilită! În ştirea difuzată de ProTV nu se dă citire numele şi prenumele acestora, însă dă o presupunere că aceste persoane sunt de etnie roma neştiind dacă vina acestor persoane a fost stabilită sau nu impunîndu-i caracterul etnic al crimei. [1] Centrul Naţional al Romilor este o organizaţie neguvernamentală, nu are nici o afiliere politică şi militează pentru drepturile şi interesele Romilor şi a cetăţenilor în general prin activităţi de monitorizare şi advocacy în combaterea prejudecăţilor şi a discriminării existente împotriva Romilor prin crearea la fel de oportunităţi egale privind accesul la muncă, sănătate, educaţie precum şi alte servicii publice.      

Anunţ tender

Joi, 10 Mai 2012 12:19 Written by
  ONG „Centrul Naţional al Romilor” anunţă CONCURS pentru selectarea unei companiei specializate în producerea şi comercializarea mobilei pentru copii. Centrul Naţional al Romilor este o organizaţie nonguvernamentală, apolitică, care lucrează CU şi PENTRU romi şi îşi propune să sprijine crearea unei noi poziţii în societate despre romi, capabilă să rezolve eficient problemele complexe cu care se confruntă romii. Scopul concursului Scopul acestui concurs este de a identifica, iar ulterior de a contacta o companie specializată în producerea şi comercializarea mobilierului pentru copii, care va aproviziona Gradiniţa din satul Bursuc, rnul Nisporeni cu mobila necesară: mese şi scaune pentru copii de vîrsta preşcolară, mese şi scaune pentru educatori, dulape; necesare pentru implementarea proiectului “ Educaţia preşcolară - măsuri de desegregare”, susţinut finaciar de Roma Education Fund, Ungaria. Sarcina tehnică Pentru facilitarea identificării preţurilor, compania trebuie să completeze tabelulelaborat de ONG cu enumerarea produselor solicitate: Nr. Denumire produs Preţul Descrierea produsului 1. Masă pentru copii     2. Scaune pentru copii     3. Masă pentru educatori     4. Scaune pentru educatori     5. Dulape     Cerinţe faţă de companie: companie naţională înregistrată oficial, care posedă experienţă de activitate. Termenul limită de depunere a ofertelor este  30 mai 2012, ora 18:00. Oferta comercială cu menţiunea – Concurs companie specializate în mobilier - se va expedia prin poşta electronică Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., prin fax la numărul (022) 24 46 67 sau se va depune personal la sediul ONG –ului, pe str. Alexei Mateevici 109/1, of.306, Chişinău. Persoana de contact - Nicolae Radiţa, tel. (022) 22 70 99  

concurs de angajare consultant

Joi, 12 Aprilie 2012 19:17 Written by
Centrul Naţional al Romilor implementează în perioada septembrie 2011 – august 2012 proiectul „Probarea discriminării faţă de Romi”, finanţat de United Nations Development Programme în cadrul Programului de Granturi – Guvernarea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului în acţiune: Stimularea Schimbării Drepturilor Omului în Politicile Sociale - 2011. Proiectul îşi propune să demonstreze, atît autorităţilor cît şi societăţii, că fenomenul discriminării faţă de Romi în Republica Moldova există. Scopul principal al proiectului este de a testa afirmaţia că discriminarea este un factor care afectează membrii minorităţilor naţionale, în special a etnicilor romi, atunci cînd accesează piaţa muncii şi încearcă să obţină un loc de muncă. Astfel, Centrul Naţional al Romilor anunţă concurs pentru selectarea unui consultant, care va elabora şi pregăti materialul informativ şi educaţional, care vor fi folosite ulterior în timpul testării, în cadrul proiectului „Probarea dicriminării faţă de Romi”. Sarcini şi responsabilităţi: Pregătirea materialului informativ şi educational folosit în timpul testării; Elaborarea chestionarelor şi rapoartelor pentru ocuparea forţei de muncă; Cercetarea practicilor şi standartelor existente din alte ţări privind testarea discriminării; Pregătirea, instruirea şi consultarea participanţilor la procesul de testare; Analiza rapoartelor prezentate de testeri, analiza rezultatelor testelor; Compilarea informaţiei colectate într-un raport general bazat pe materialele colectate. Calificări: Studii superioare, preferabil în domeniul ştiinţelor socio-umane; Experienţa de muncă (minim 4ani) în proiecte și asociații obștești din sfera discriminării sau drepturile omului; Abilităţi lingvistice: româna, rusa, engleza; Cunoaşterea pachetului Office (Word, Excel), navigare Internt; Abilităţi avansate de organizare, analiză, generalizare; Este salutabilă prezenţa poliţei de asigurare în medicină şi carnetul de muncă; Perioada de angajare: Consultantul va fi angajat part time, pe o perioadă de 4 luni. Preţul este negociabil. Dosarul de aplicare va conține: CVul participantului , model European (accesaţi linkul http://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae/templates-instructions); Scrisoare de motivare în limba româna. Toţi cei interesaţi sunt invitaţi să prezinte dosarele la sediul Centrului Naţional al Romilor, str. Al. Mateevici, 109/1, of. 306-307, sau la adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. pînă la data de 30.04.2012, ora 17.00. Pentru orice alte detalii ne puteţi contacta la nr. de telefon: (022) 227 099; 244 667 Toate candidaturile vor fi analizate cu obiectivitate şi transparenţă.

În Cazul În Care Aveți Nevoie De Ajutor

*

 

 

Întrebare? Apel

Linia noastră de asistență este disponibilă
Ore pe zi:  TEL: +373 22 227099
Luni - vineri: 9:00 - 17:00
Sâmbătă: zi libera

 

Aveți nevoie de sprijin?

Adresa:
str. A.Mateevici 109/1, bir. 306-307
Numărul de fax: +373 22 244667
www.roma.md
 

Scrie-ne acum

Mai jos sunt câteva linkuri interesante pentru tine:
info@roma.md