Roma Education Fund

Roma Education Fund

Ultimele noutăți

Modificări şi completări a unor acte legislative, în vederea promovării serviciului mediatorilor com

16/08/2012 12:13

 

La data de 13 August 2012 pe site-ul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale a fost publicat proiectul Hotărârii Guvernului „Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative”, elaborat în corespundere cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr.56 din 31 ianuarie 2012 „Cu privire la modificarea Planului de acţiuni privind susţinerea populaţiei de etnie romă din Republica Moldova pentru anii 2011-2015, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.494 din 8 iulie 2011”, în vederea promovării serviciului mediatorilor comunitari pentru comunitățile de romi.

Întru crearea cadrului normativ şi instituţional pentru instituirea serviciului de mediator comunitar, potrivit hotărîrii vizate se prevede ca, pînă la finele anului 2012, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, în comun cu Ministerul Sănătăţii, Ministerul Educaţiei (responsabil de promovarea serviciului mediatorilor comunitari pentru comunitățile de romi) să modifice legislaţia în vigoare în vederea instituirii la nivel naţional a funcţiei de mediator comunitar.

Conform Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, se propune modificarea a patru legi din domeniul social, privind asistența socială, educația, ocrotirea sănătății, în care se propune includerea noțiunilor și a normelor privind activitatea mediatorului comunitar în fiecare domeniu.

Conform estimărilor preliminare, pentru întreținerea unui mediator comunitar de către Stat vor fi necesare circa 31 mii lei pe an. Începînd cu anul 2013, Statul va prelua angajarea mediatorilor comunitari. Pentru anul 2013, au fost prevăzute cheltuieli pentru întreținerea mediatorilor comunitari în volum de 462,6 mii lei, ceea ce va permite, angajarea, începînd cu 1 ianuarie 2013 a 15 mediatori comunitari.

http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=423

Comunicat Clubul de Dezbatere: “Chrystal Night - rezultatul propagandei politicii anti-semite”

10/11/2011 12:16
sdc10325.jpg

 

La 09 noiembrie 2011, peste 130 de organizaţii din 49 de ţări Europene au organizat aproximativ 250 de evenimente dedicate “Zilei Internaţionale contra Fascismului şi Antisemismului”.

În legatură cu acest eveniment, Centrul Naţional al Romilor a organizat la 09 noiembrie 2011, în incita ULIM, un Club de Dezbatere, cu tema “Chrystal Night-rezultatul propagandei politicii anti-semite”, susţinut financiar de Open Society Institute, Budapesta, Ungaria. În calitate de expert a fost invitată Kira Kreyderman, Coordonatorul Clubului Toleranţei CCE KEDEM.

Discuţia s-a axat în jurul sumbrului eveniment, care a avut loc între 9-13 noiembrie 1938, în Germania nazistă şi Austria. Au fost prezentate materiale video, care au ilustrat pasivitatea şi indiferenţa autorităţilor şi populaţiei germane, vizavi de acţiunile devastatoare care aveau loc, martorii care îşi reamintesc cu lux de amănunte acele momente şi un şir de legi, implementate şi aplicate în cadrul politicii rasiste şi anti-semite, care au venit să limiteze accesul populaţiei evreieşti la viaţa publică şi să-i excludă din societate. Participanţii s-au implicat activ în discuţie şi s-au arătat foarte interesaţi de subiectul şi evenimentul descris.


Comunicat Club de dezbateri "Romii în Republica Moldova vs Europa"

10/10/2011 14:14
sdc10296.jpg

La 7 ocotmbrie 2011, în incinta ULIM, a avut loc primul club de dezbateri din cele 10 preconizate a fi realizate de către Centrul Naţional al Romilor în cadrul proiectului susţinut financiar de Open Society Insitute, Budapesta, Ungaria. Tema acestui prim club de dezbateri a fost "Situaţia romilor în Republica Moldova vs Europa" şi a fost coordonată de experţii-formatori de la Amnesty International Moldova, Gheorghe Zugravu, Coordonator Campanii şi Igor Stoica, Coordonator Proiect Litigare Strategică.  Ne-am bucurat să realizăm că tema propusă pentru discuţie a trezit interesul mai multor tineri, romi şi ne-romi de la instituţiile superioare de învăţămînt, care au venit in număr de peste 25 la dezbateri şi au discutat activ asupra subiectului abordat, au pus întrebări şi au propus teme interesante pentru viitoarele cluburi de dezbatere. Ţinem să menţionăm că discuţia a fost cu atît mai interesantă deoarece au fost prezenţi doi studenţi din România şi din Bulgaria, care şi-au spus părerile despre situaţia romilor din respectivele ţări, în cunoştinţă de cauză. Astfel, în cadrul acestui club, tinerii au putut însuşi informaţii referitoare la numărul de romi din Republica Moldova, dar şi din multe state europene, au discutat activ despre problemele cu care aceştia se confruntă în dependenţă de ţara în care locuiesc şi au propus posibile soluţii.

Comunicat

19/09/2011 14:45
sdc10001.jpg

În perioada 12-14 septembire 2011 la Chişinău a avut loc cea de-a doua sesiune de formare în cadrul programului ROMED în Moldova - Programul European de Formare pentru Mediatori Romi comunitari organizată de Centrul Naţional al Romilor în colaborare cu Consiliul Europei. În prima zi a acestui training au participat primarii localităţilor preponderent populate de romi precum şi mediatorii comunitari. Deasemenea au fost prezenţi înalţi demnitari de stat din Republica Moldova: Vera Petuhov, vicedirector general Biroul Relaţii Interetnice, Radiţa Nicolae, Preşedintele Centrului Naţional al Romilor, reprezentant al Republicii Moldova la Comitetul de Experţi pe Problemele Romilor (CAHROM); vicepreşedinte al Comitetului, Rusanovschi Sergiu, expert UNDP Moldova şi din România: Ilie Dincă, secretar de stat, preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Romi, România, precum şi reprezentantul Consiliului Europei, dl Michael Guet. Participanţii, mediatori comunitari din diferite localităţi ale Republici Moldova au putu audia poziţia fiecăruia dintre cei expuşi mai sus, precum şi poziţia acestora vis-a-vis de necesitatea activităţii mediatorilor comunitari. În următoarele 2 zile, cei 20 de participanţi au fost instruiţi de către trainerii europeni Mariana Buceanu (România) şi Ruslan Stînga (Republica Moldova), iar la sfîrşit:

 

  • au însuşit ce conţine codul etic al mediatorului comunitar;
  • au descris diverse tehnici şi metode de lucru cu romii;
  • au discutat despre stereotipuri şi mituri legate de romi şi cum pot fi acestea înlăturate;
  • au putut face diferenţă între identitatea culturală şi cea etnică;
  • au însuşit ce trebuie să conţină o scrisoare de recomandre, etc.
Ilie Dincă, Michael Guet şi Nicolae Radiţa

Comunicat de presă:

17/08/2011 09:01

Centrul Naţional al Romilor (CNR) continuă să realizeze în perioada iulie-august 2011, Campania de informare în domeniul Drepturilor Omului în localităţile compact populate de romi, demarată în cadrul proiectului “Pentru Diversitate- Împotriva Discriminării”, sprijinit financiar de Fundaţia Soros- Moldova. Necesitatea de a continua campania de informare vine în rezultatul întîlnirilor efectuate în 10 localitaţi preponderent locuite de romi, unde s-a vazut importanţa şi utilitatea discuţiilor, astfel CNR a hotărît să extindă campania şi în alte localităţi- cheie.

În cadrul întîlnirilor cu etnicii romi, CNR va informa romii despre activitatea sa cît şi despre posibilitatea de a primi consultaţii juridice gratuite în cadrul centrului sau unde aceştia se pot adresa atunci cînd le este lezat un drept, cum pot beneficia de serviciile medicale, de angajare în cîmpul muncii, etc., deasemenea participanţii în cadrul întîlnirilor vor primi cîte o broşură ce cuprinde informaţii relevante despre cum să procedeze atunci cînd sînt discriminaţi sau li se încalcă drepturile şi unde să raporteze aceste cazuri; broşură la fel realizată în cadrul proiectului menţionat.

All articles : Nouăți

European Roma Rights Centre

European Roma Rights Centre

Calendarul evenimentelor

« < June 2011 > »
M T W T F S S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Vizitatori online

Avem 306 vizitatori online
Liderii Romi: Trecut, Prezent si Viitor
Miercuri, 06 Aprilie 2016 21:25

Liderii Romi: Trecut, Prezent si Viitor

Liderii Romi: Trecut, Prezent si Viitor

AddThis Social Bookmark Button
 
HOLOCAUSTUL ROMILOR
Luni, 04 Aprilie 2016 00:00

HOLOCAUSTUL ROMILOR

AddThis Social Bookmark Button
 
Romii/Țiganii din Republica Moldova: comunitate etnosocială, multiculturală, istorico-tradițională (1414 – 2014)
Marţi, 08 Aprilie 2014 13:03

CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ ROMOLOGICĂ REPUBLICANĂ
Romii/Țiganii din Republica Moldova: comunitate etnosocială, multiculturală, istorico-tradițională
(1414 – 2014)
Marți, 8 Aprilie 2014 (ora 10.30)
Sala mică de Conferinţe a Academiei de Ştiințe a Moldovei
(mun. Chișinău, bd. Ştefan cel Mare și Sfânt, 1)


http://www.cnaa.md/i/conference/conference/conferinte-3.pdf


CONSACRATĂ
Aniversării
Sextacentenarului – 600 de ani (1414 – 2014) de la prima atestare documentară a
comunității romilor din Republica Moldova:
„În ziua de 2 august 1414, Domnitorul Moldovei Alexandru cel Bun, printr-un act oficial emis la
Suceava, îi dăruieşte lui pan Toader Pitic, pentru „dreaptă și credincioasă slujbă”, trei sate: „un
sat la Cobâla, unde este casa lui, unde [este] a fost Veriş Stanislav, iar alt sat la gura Jeravăţului,
unde cade în Bârlad2, anume unde au fost cneji Lie şi Ţigan-eştii (n.a.), iar al treilea sat pe
Bârlad, unde este altă casă a lui, unde sunt cneji Tamaş şi Ivan”3. În Evul Mediu românesc, atât
în Moldova cât şi în Ţara Românească, „cnejii de ţigani” erau etnici rromi şi aveau rol de
intermediari între comunitatea rromă şi stat.4
Decenalului – 10 ani (2004 – 2014) de la instituționalizarea investigațiilor
romologice în Republica Moldova și constituirea Grupului „Etnologia romilor”:
În conformitate cu Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.131 din 16.02.2001 „Cu privire
la unele măsuri de susţinere a ţiganilor din Republica Moldova” (Punctul 2. Efectuarea unui
studiu al limbii şi culturii ţiganilor din Republica Moldova)5 – la 03.01.2004 – în cadrul
Institutului de Cercetări Interetnice al Academiei de Științe a Moldovei – a fost deschisă Secţia
„Istoria şi Cultura Ţiganilor din Republica Moldova”, care inițiază cercetări romologice
autohtone. Odată cu reorganizarea Institutului de Cercetări Interetnice prin contopire cu alte 2
institute (Institutul de Arheologie şi Etnografie, Institutul Studiul Artelor) – la 9 august 2006 a
fost înființat Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM.6. În prezent, desfășurarea procesului
investigațional romologic în Republica Moldova este asigurată de colaboratorii științifici ai
Grupului „Etnologia romilor”, care activează în cadrul Secției „Minorități etnice” a Centrului de
Etnologie al IPC al AȘM.7


Celebrării


Zilei Internaționale a Romilor (8 aprilie)
La 7-8 aprilie 2000, pentru prima dată în Republica Moldova a fost marcată – Ziua
Internaţională a Romilor. Activităţile festive consacrate promovării culturii și tradițiilor rome se
desfăşoară cu regularitate în incinta Casei Naţionalităţilor, Filarmonicii Naţionale „Serghei
Lunchevici”, Teatrului „Ginta Latină” etc., cu participarea activă a organizațiilor etnoculturale și
2 Actualmente comuna Grivița, județul Vaslui, România.
3 DRH – Documenta Romaniae Historica: A. Moldova. Vol. I (1384 – 1448), doc. 37. Volum întocmit
de: CIHODARU C.; CAPROŞU I.; ŞIMANSCHI L. – Bucureşti: Editura Academiei Republicii
Socialiste România, 1975. – p. 52

4 PETCUȚ, Petre. Istoria rromilor. – p. 6.
[http://www.isjcj.ro/crei/crei/pdfeuri/mat%20did%20romi/ISTORIA%20RROMILOR.pdf]
5 Monitorul Oficial al Republicii Moldova Nr. 19-20 din 22.02.2001.
[http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=298741&lang=1]
6 Monitorul Oficial al Republicii Moldova Nr. 168-17 din 16.12.2005. Hotărîrea Guvernului Republicii
Moldova Nr. 1326 din 14.12.2005 „Cu privire la măsurile de optimizare a infrastructurii sferei ştiinţei şi
inovării”. [http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=298815]
7 http://patrimoniu.asm.md/?cat=13

colectivelor artistice rome.8 Ziua de 8 Aprilie a fost proclamată ca Zi Internațională a Romilor la primul Congres Internațional al Romilor care s-a desfășurat la Londra în perioada 8-12 aprilie 1971. Delegații I Congres Internațional al Romilor au adoptat simbolurile oficial recunoscute ale comunității rome: Imnul Internațional al Romilor („Gelem, Gelem”) și Steagul Internațional al Romilor.9


ORGANIZATOR:
Centrul de Etnologie al Institutului Patrimoniului Cultural al Academiei de Științe a Moldovei.
PARTENERI: Consiliul Europei10, Campanie de sensibilizare: DOSTA! / Awareness-Raising Campaign: DOSTA!11, Biroul Relații Interetnice al Republicii Moldova12, Asociația Obștească „Porojan”13, Centrul Național al Romilor14, Reprezentanța Uniunii Internaționale a Romilor din Republica Moldova (International Romani Union – IRU Moldova)15.
Președintele Comitetului Organizatoric:
Dr. DUMINICA Ion, Șeful Secției „Minorități etnice”, tel. 079537572
https://asm-md.academia.edu/IonDuminica
E-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
8 Raportul Republicii Moldova privind implementarea Convenţiei-cadru pentru Protecţia Minorităţilor Naţionale (în cadrul ciclului II de monitorizare de către Consiliul Europei). Executori: LEVANDOVSKAIA T., PIVOVAR I., POLEACOVA A. – Strasbourg: Consiliul Europei, 14 mai 2004. – ACFC/SR/II(2004) 005. – p.18.
[http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/minorities/3_FCNMdocs/PDF_2nd_SR_Moldova_mo.pdf]
9 DUMINICA, Ion. 8 Aprilie – Ziua Mondială a Romilor (aspectul istoric). Revista de Etnologie şi Culturologie. – Chișinău: Centrul de Etnologie al IPC al AȘM, 2007 – Vol. II. – p. 249-253.
10 http://hub.coe.int/
11 http://www.dosta.org/en
12 http://www.bri.gov.md/index.php?&l=
13 www.porojan.md
14 www.roma.md
15 http://www.internationalromaniunion.org/index.php/en/activities/86-iru-moldova

 

AddThis Social Bookmark Button
 

EVZ

Foundation

Anunţuri

Romii/Țiganii din Republica Moldova: comunitate etnosocială, multiculturală, istorico-tradițională (1414 – 2014)

08/04/2014 13:03
Conferinta Romi 600 ani.pdf
CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ ROMOLOGICĂ REPUBLICANĂRomii/Țiganii din Republica Moldova: comunitate etnosocială, multiculturală,…

TENDER pentru organizarea şi desfăşurarea unui seminar/curs de instruire

12/12/2013 19:15
12 decembrie 2013 Asociaţia Obştească "Centrul Naţional al Romilor" solicită oferte pentru prestarea serviciilor de  organizare şi…

Şcoală de vară pentru tinerii romi şi neromi

16/07/2013 14:09
 

Concurs de angajare a 2 traineri

16/07/2013 11:12
Centrul Naţional al Romilor anunţă concurs de angajare a 2 traineri pentru Scoala de Vară  “Promovarea dialogului intercultural”, care se va…

Voluntariat la Centrul Naţional al Romilor

05/06/2013 15:47
Centrul Naţional al Romilor invită 2 tineri romi (sau neromi) să se implice în activităţi de voluntariat în cadrul…
All articles : Anunțuri

Sondaj

A-ti accepta o familie de romi in calitate de vecini?
 

Portalul Monitorul Civic

Portalul CIVIC.MD: Activitati ONG, anunturi, granturi, job-uri, voluntariat, evenimente

Netherlands Embassy in Kiev UkraineRoma Initiatives Civil Rights Defenders