Acasa Anunțuri

Roma Education Fund

Roma Education Fund

Ultimele noutăți

Modificări şi completări a unor acte legislative, în vederea promovării serviciului mediatorilor com

16/08/2012 12:13

 

La data de 13 August 2012 pe site-ul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale a fost publicat proiectul Hotărârii Guvernului „Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative”, elaborat în corespundere cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr.56 din 31 ianuarie 2012 „Cu privire la modificarea Planului de acţiuni privind susţinerea populaţiei de etnie romă din Republica Moldova pentru anii 2011-2015, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.494 din 8 iulie 2011”, în vederea promovării serviciului mediatorilor comunitari pentru comunitățile de romi.

Întru crearea cadrului normativ şi instituţional pentru instituirea serviciului de mediator comunitar, potrivit hotărîrii vizate se prevede ca, pînă la finele anului 2012, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, în comun cu Ministerul Sănătăţii, Ministerul Educaţiei (responsabil de promovarea serviciului mediatorilor comunitari pentru comunitățile de romi) să modifice legislaţia în vigoare în vederea instituirii la nivel naţional a funcţiei de mediator comunitar.

Conform Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, se propune modificarea a patru legi din domeniul social, privind asistența socială, educația, ocrotirea sănătății, în care se propune includerea noțiunilor și a normelor privind activitatea mediatorului comunitar în fiecare domeniu.

Conform estimărilor preliminare, pentru întreținerea unui mediator comunitar de către Stat vor fi necesare circa 31 mii lei pe an. Începînd cu anul 2013, Statul va prelua angajarea mediatorilor comunitari. Pentru anul 2013, au fost prevăzute cheltuieli pentru întreținerea mediatorilor comunitari în volum de 462,6 mii lei, ceea ce va permite, angajarea, începînd cu 1 ianuarie 2013 a 15 mediatori comunitari.

http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=423

Comunicat Clubul de Dezbatere: “Chrystal Night - rezultatul propagandei politicii anti-semite”

10/11/2011 12:16
sdc10325.jpg

 

La 09 noiembrie 2011, peste 130 de organizaţii din 49 de ţări Europene au organizat aproximativ 250 de evenimente dedicate “Zilei Internaţionale contra Fascismului şi Antisemismului”.

În legatură cu acest eveniment, Centrul Naţional al Romilor a organizat la 09 noiembrie 2011, în incita ULIM, un Club de Dezbatere, cu tema “Chrystal Night-rezultatul propagandei politicii anti-semite”, susţinut financiar de Open Society Institute, Budapesta, Ungaria. În calitate de expert a fost invitată Kira Kreyderman, Coordonatorul Clubului Toleranţei CCE KEDEM.

Discuţia s-a axat în jurul sumbrului eveniment, care a avut loc între 9-13 noiembrie 1938, în Germania nazistă şi Austria. Au fost prezentate materiale video, care au ilustrat pasivitatea şi indiferenţa autorităţilor şi populaţiei germane, vizavi de acţiunile devastatoare care aveau loc, martorii care îşi reamintesc cu lux de amănunte acele momente şi un şir de legi, implementate şi aplicate în cadrul politicii rasiste şi anti-semite, care au venit să limiteze accesul populaţiei evreieşti la viaţa publică şi să-i excludă din societate. Participanţii s-au implicat activ în discuţie şi s-au arătat foarte interesaţi de subiectul şi evenimentul descris.


Comunicat Club de dezbateri "Romii în Republica Moldova vs Europa"

10/10/2011 14:14
sdc10296.jpg

La 7 ocotmbrie 2011, în incinta ULIM, a avut loc primul club de dezbateri din cele 10 preconizate a fi realizate de către Centrul Naţional al Romilor în cadrul proiectului susţinut financiar de Open Society Insitute, Budapesta, Ungaria. Tema acestui prim club de dezbateri a fost "Situaţia romilor în Republica Moldova vs Europa" şi a fost coordonată de experţii-formatori de la Amnesty International Moldova, Gheorghe Zugravu, Coordonator Campanii şi Igor Stoica, Coordonator Proiect Litigare Strategică.  Ne-am bucurat să realizăm că tema propusă pentru discuţie a trezit interesul mai multor tineri, romi şi ne-romi de la instituţiile superioare de învăţămînt, care au venit in număr de peste 25 la dezbateri şi au discutat activ asupra subiectului abordat, au pus întrebări şi au propus teme interesante pentru viitoarele cluburi de dezbatere. Ţinem să menţionăm că discuţia a fost cu atît mai interesantă deoarece au fost prezenţi doi studenţi din România şi din Bulgaria, care şi-au spus părerile despre situaţia romilor din respectivele ţări, în cunoştinţă de cauză. Astfel, în cadrul acestui club, tinerii au putut însuşi informaţii referitoare la numărul de romi din Republica Moldova, dar şi din multe state europene, au discutat activ despre problemele cu care aceştia se confruntă în dependenţă de ţara în care locuiesc şi au propus posibile soluţii.

Comunicat

19/09/2011 14:45
sdc10001.jpg

În perioada 12-14 septembire 2011 la Chişinău a avut loc cea de-a doua sesiune de formare în cadrul programului ROMED în Moldova - Programul European de Formare pentru Mediatori Romi comunitari organizată de Centrul Naţional al Romilor în colaborare cu Consiliul Europei. În prima zi a acestui training au participat primarii localităţilor preponderent populate de romi precum şi mediatorii comunitari. Deasemenea au fost prezenţi înalţi demnitari de stat din Republica Moldova: Vera Petuhov, vicedirector general Biroul Relaţii Interetnice, Radiţa Nicolae, Preşedintele Centrului Naţional al Romilor, reprezentant al Republicii Moldova la Comitetul de Experţi pe Problemele Romilor (CAHROM); vicepreşedinte al Comitetului, Rusanovschi Sergiu, expert UNDP Moldova şi din România: Ilie Dincă, secretar de stat, preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Romi, România, precum şi reprezentantul Consiliului Europei, dl Michael Guet. Participanţii, mediatori comunitari din diferite localităţi ale Republici Moldova au putu audia poziţia fiecăruia dintre cei expuşi mai sus, precum şi poziţia acestora vis-a-vis de necesitatea activităţii mediatorilor comunitari. În următoarele 2 zile, cei 20 de participanţi au fost instruiţi de către trainerii europeni Mariana Buceanu (România) şi Ruslan Stînga (Republica Moldova), iar la sfîrşit:

 

 • au însuşit ce conţine codul etic al mediatorului comunitar;
 • au descris diverse tehnici şi metode de lucru cu romii;
 • au discutat despre stereotipuri şi mituri legate de romi şi cum pot fi acestea înlăturate;
 • au putut face diferenţă între identitatea culturală şi cea etnică;
 • au însuşit ce trebuie să conţină o scrisoare de recomandre, etc.
Ilie Dincă, Michael Guet şi Nicolae Radiţa

Comunicat de presă:

17/08/2011 09:01

Centrul Naţional al Romilor (CNR) continuă să realizeze în perioada iulie-august 2011, Campania de informare în domeniul Drepturilor Omului în localităţile compact populate de romi, demarată în cadrul proiectului “Pentru Diversitate- Împotriva Discriminării”, sprijinit financiar de Fundaţia Soros- Moldova. Necesitatea de a continua campania de informare vine în rezultatul întîlnirilor efectuate în 10 localitaţi preponderent locuite de romi, unde s-a vazut importanţa şi utilitatea discuţiilor, astfel CNR a hotărît să extindă campania şi în alte localităţi- cheie.

În cadrul întîlnirilor cu etnicii romi, CNR va informa romii despre activitatea sa cît şi despre posibilitatea de a primi consultaţii juridice gratuite în cadrul centrului sau unde aceştia se pot adresa atunci cînd le este lezat un drept, cum pot beneficia de serviciile medicale, de angajare în cîmpul muncii, etc., deasemenea participanţii în cadrul întîlnirilor vor primi cîte o broşură ce cuprinde informaţii relevante despre cum să procedeze atunci cînd sînt discriminaţi sau li se încalcă drepturile şi unde să raporteze aceste cazuri; broşură la fel realizată în cadrul proiectului menţionat.

All articles : Nouăți

European Roma Rights Centre

European Roma Rights Centre

Calendarul evenimentelor

« < February 2015 > »
M T W T F S S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 1

Vizitatori online

Avem 200 vizitatori online
Anunțuri
Romii/Țiganii din Republica Moldova: comunitate etnosocială, multiculturală, istorico-tradițională (1414 – 2014) PDF Imprimare
Marţi, 08 Aprilie 2014 13:03

CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ ROMOLOGICĂ REPUBLICANĂ
Romii/Țiganii din Republica Moldova: comunitate etnosocială, multiculturală, istorico-tradițională
(1414 – 2014)
Marți, 8 Aprilie 2014 (ora 10.30)
Sala mică de Conferinţe a Academiei de Ştiințe a Moldovei
(mun. Chișinău, bd. Ştefan cel Mare și Sfânt, 1)


http://www.cnaa.md/i/conference/conference/conferinte-3.pdf


CONSACRATĂ
Aniversării
Sextacentenarului – 600 de ani (1414 – 2014) de la prima atestare documentară a
comunității romilor din Republica Moldova:
„În ziua de 2 august 1414, Domnitorul Moldovei Alexandru cel Bun, printr-un act oficial emis la
Suceava, îi dăruieşte lui pan Toader Pitic, pentru „dreaptă și credincioasă slujbă”, trei sate: „un
sat la Cobâla, unde este casa lui, unde [este] a fost Veriş Stanislav, iar alt sat la gura Jeravăţului,
unde cade în Bârlad2, anume unde au fost cneji Lie şi Ţigan-eştii (n.a.), iar al treilea sat pe
Bârlad, unde este altă casă a lui, unde sunt cneji Tamaş şi Ivan”3. În Evul Mediu românesc, atât
în Moldova cât şi în Ţara Românească, „cnejii de ţigani” erau etnici rromi şi aveau rol de
intermediari între comunitatea rromă şi stat.4
Decenalului – 10 ani (2004 – 2014) de la instituționalizarea investigațiilor
romologice în Republica Moldova și constituirea Grupului „Etnologia romilor”:
În conformitate cu Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.131 din 16.02.2001 „Cu privire
la unele măsuri de susţinere a ţiganilor din Republica Moldova” (Punctul 2. Efectuarea unui
studiu al limbii şi culturii ţiganilor din Republica Moldova)5 – la 03.01.2004 – în cadrul
Institutului de Cercetări Interetnice al Academiei de Științe a Moldovei – a fost deschisă Secţia
„Istoria şi Cultura Ţiganilor din Republica Moldova”, care inițiază cercetări romologice
autohtone. Odată cu reorganizarea Institutului de Cercetări Interetnice prin contopire cu alte 2
institute (Institutul de Arheologie şi Etnografie, Institutul Studiul Artelor) – la 9 august 2006 a
fost înființat Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM.6. În prezent, desfășurarea procesului
investigațional romologic în Republica Moldova este asigurată de colaboratorii științifici ai
Grupului „Etnologia romilor”, care activează în cadrul Secției „Minorități etnice” a Centrului de
Etnologie al IPC al AȘM.7


Celebrării


Zilei Internaționale a Romilor (8 aprilie)
La 7-8 aprilie 2000, pentru prima dată în Republica Moldova a fost marcată – Ziua
Internaţională a Romilor. Activităţile festive consacrate promovării culturii și tradițiilor rome se
desfăşoară cu regularitate în incinta Casei Naţionalităţilor, Filarmonicii Naţionale „Serghei
Lunchevici”, Teatrului „Ginta Latină” etc., cu participarea activă a organizațiilor etnoculturale și
2 Actualmente comuna Grivița, județul Vaslui, România.
3 DRH – Documenta Romaniae Historica: A. Moldova. Vol. I (1384 – 1448), doc. 37. Volum întocmit
de: CIHODARU C.; CAPROŞU I.; ŞIMANSCHI L. – Bucureşti: Editura Academiei Republicii
Socialiste România, 1975. – p. 52

4 PETCUȚ, Petre. Istoria rromilor. – p. 6.
[http://www.isjcj.ro/crei/crei/pdfeuri/mat%20did%20romi/ISTORIA%20RROMILOR.pdf]
5 Monitorul Oficial al Republicii Moldova Nr. 19-20 din 22.02.2001.
[http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=298741&lang=1]
6 Monitorul Oficial al Republicii Moldova Nr. 168-17 din 16.12.2005. Hotărîrea Guvernului Republicii
Moldova Nr. 1326 din 14.12.2005 „Cu privire la măsurile de optimizare a infrastructurii sferei ştiinţei şi
inovării”. [http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=298815]
7 http://patrimoniu.asm.md/?cat=13

colectivelor artistice rome.8 Ziua de 8 Aprilie a fost proclamată ca Zi Internațională a Romilor la primul Congres Internațional al Romilor care s-a desfășurat la Londra în perioada 8-12 aprilie 1971. Delegații I Congres Internațional al Romilor au adoptat simbolurile oficial recunoscute ale comunității rome: Imnul Internațional al Romilor („Gelem, Gelem”) și Steagul Internațional al Romilor.9


ORGANIZATOR:
Centrul de Etnologie al Institutului Patrimoniului Cultural al Academiei de Științe a Moldovei.
PARTENERI: Consiliul Europei10, Campanie de sensibilizare: DOSTA! / Awareness-Raising Campaign: DOSTA!11, Biroul Relații Interetnice al Republicii Moldova12, Asociația Obștească „Porojan”13, Centrul Național al Romilor14, Reprezentanța Uniunii Internaționale a Romilor din Republica Moldova (International Romani Union – IRU Moldova)15.
Președintele Comitetului Organizatoric:
Dr. DUMINICA Ion, Șeful Secției „Minorități etnice”, tel. 079537572
https://asm-md.academia.edu/IonDuminica
E-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
8 Raportul Republicii Moldova privind implementarea Convenţiei-cadru pentru Protecţia Minorităţilor Naţionale (în cadrul ciclului II de monitorizare de către Consiliul Europei). Executori: LEVANDOVSKAIA T., PIVOVAR I., POLEACOVA A. – Strasbourg: Consiliul Europei, 14 mai 2004. – ACFC/SR/II(2004) 005. – p.18.
[http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/minorities/3_FCNMdocs/PDF_2nd_SR_Moldova_mo.pdf]
9 DUMINICA, Ion. 8 Aprilie – Ziua Mondială a Romilor (aspectul istoric). Revista de Etnologie şi Culturologie. – Chișinău: Centrul de Etnologie al IPC al AȘM, 2007 – Vol. II. – p. 249-253.
10 http://hub.coe.int/
11 http://www.dosta.org/en
12 http://www.bri.gov.md/index.php?&l=
13 www.porojan.md
14 www.roma.md
15 http://www.internationalromaniunion.org/index.php/en/activities/86-iru-moldova

 

AddThis Social Bookmark Button
 
TENDER pentru organizarea şi desfăşurarea unui seminar/curs de instruire PDF Imprimare
Joi, 12 Decembrie 2013 19:15

12 decembrie 2013

Asociaţia Obştească "Centrul Naţional al Romilor" solicită oferte pentru prestarea serviciilor de  organizare şi desfăşurare a unui curs de instruire pentru colaboratorii organelor de drept, în perioada 23-24 decembrie 2013. Toate serviciile urmează a fi prestate cel tîrziu pînă la 24 decembrie 2013. Sunt eligibile doar persoanele juridice.

1. Ofertantul urmează să prezinte o oferta Asociaţiei Obşteşti "Centrul Naţional al Romilor" la adresa indicată în punctul 6. Lista serviciilor este următoarea:

 • cazarea a 34 de persoane pentru 2 nopţi,
 • meniu pentru 34 participanţi (meniul trebuie să fie elaborat pentru 2 zile de lucru şi să includă: 4 pauze de cafea, 2 prînzuri, un dejun, o cină şi o masă fourchette pentru ultima seară),
 • arenda sală de conferinţe pentru 35-40 de persoane,
 • arenda echipament tehnic: proiector, ecran, flipchart etc.
 • altele servicii adiţionale (internet wi-fi etc)

2. Oferta trebuie să conţină următoarele specimente:

 • numele ofertantului,
 • adresa, telefonul şi rechizitele bancare ale ofertantului,
 • data ofertei,
 • preţul, inclusiv TVA,
 • semnătura conducătorului,
 • amprenta ştampilei.

3. Preţul indicat în ofertă este final şi nu poate fi ajustat după termenul limită pentru prezentarea ofertelor.

4. Compararea ofertelor financiare se va face în lei moldoveneşti. Ofertele prezentate în altă valută nu vor fi considerate la tender.

5. Selectarea ofertelor se va face în baza preţului solicitat, evaluarea serviciilor propuse şi altor criterii convenabile Centrului Naţional al Romilor.

6. Ofertele urmează a fi prezentate pînă la data de 18 decembrie 2013, la adresa str.Alexei Mateevici 109/1, of.306, MD2009, Chişinău sau la adresa electronică: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

7. Va rugăm să notaţi că Centrul Naţional al Romilor este disponibil să facă achitarea doar prin transfer bancar.

8. Ofertanţii vor fi anunţaţi despre decizia luată până pe 20 decembrie 2013.

9. Pentru informaţii suplimentare, Vă rugăm să ne contactaţi la numărul de telefon 0 22 227 099 sau la adresa de e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza .

 

AddThis Social Bookmark Button
 
Şcoală de vară pentru tinerii romi şi neromi PDF Imprimare
Marţi, 16 Iulie 2013 14:09

 

AddThis Social Bookmark Button
Citeşte mai mult...
 
Concurs de angajare a 2 traineri PDF Imprimare
Marţi, 16 Iulie 2013 11:12

Centrul Naţional al Romilor anunţă concurs de angajare a 2 traineri pentru Scoala de Vară  “Promovarea dialogului intercultural”, care se va desfaşura în perioada 12-18 august 2013, la Vadul lui Vodă. Şcoala de vară are drept scop promovarea comunicării interculturale între 20 de tineri romi şi neromi, cu vîrste cuprinse între 18 - 25 ani, din diferite regiuni ale Republicii Moldova, reprezentanţi ai diferitor grupuri minoritare.

Responsabilitaţi:

 • elaborarea cursului şi a metodologiei de predare a cursurilor de dialog intercultural, diferențe sociale şi multiculturalism,
 • predarea cursurilor de comunicare interculturală,
 • elaboarea materialului suport pentru participanţi.

Calificare profesională şi cerinţe:

 • studii în domeniul educaţiei, știinţelor sociale sau alte domenii relevante,
 • experienţă în domeniul comunicării intercultural,
 • abilităţi eficiente de comunicare şi prezentare,
 • disponibilitatea în perioada desfăşurării Şcolii de vară,
 • să deţină următoarele documente: poliţă de asigurare medicală, Codul Personal de Asigurări Sociale (CPAS) şi cont bancar valid.

Dosarul de angajare va conţine CVul, o schiţă a programului şi metodologiei de predare pentru şcoala de vară, oferta financiară pentru 4 zile. Dosarul poate fi depus la adresa electronică: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza sau prin intermediul poştei la adresa: str.Alexei Mateevici 109/1, of.306, Centrul Naţional al Romilor, cu indicarea “Trainer Şcoala de vară”.

Termenul limita pentru depunerea dosarelor este 25 iulie 2013.

Numai persoanele preselectate vor fi contactate pentru interviu.

Pentru informaţii suplimentare puteti apela la numarul de telefon: 227099 sau 244667. Persoană de contact: Natalia Duminica.


 

AddThis Social Bookmark Button
 
Voluntariat la Centrul Naţional al Romilor PDF Imprimare
Miercuri, 05 Iunie 2013 15:47

Centrul Naţional al Romilor invită 2 tineri romi (sau neromi) să se implice în activităţi de voluntariat în cadrul organizaţiei.

Activităţile vor fi desfăşurate pe durata celor 3 luni de vară, şi vor include:

 1. participarea în organizarea şi desfăşurarea a 3 cluburi de dezbatere, cu elevii romi şi neromi din următoarele localităţi: Ciocîlteni, Vulcăneşti, Bursuc;
 2. participarea în organizarea logistică a 2 tabere de vara şi 3 traininguri, care vor avea loc la Vadul lui Vodă. Pe durata desfăşurării evenimentelor voluntarii vor fi asiguraţi cu cazare, alimentare şi transport;
 3. menţinerea unei baze de date privind participarea copiilor romi de vîrstă şcolară şi preşcolară în procesul educaţional;
 4. deplasări de informare în localităţile dens populate de romi;
 5. participarea în organizarea logistică a 4 mese rotunde în 4 localităţi din Moldova: Bălţi, Chişinău, Comrat, Hînceşti.

În perioada de voluntariat, tinerii vor avea posibilitatea să deprindă abilităţi profesionale în managementul proiectelor, drepturile omului şi domeniul nediscriminării.

Graficul de activitate a voluntarilor este flexibil.

P.S. voluntarii vor beneficia de suport informaţional şi logistic în elaborarea scrisorilor de recomandare pentru aplicare la diverse programe!!!

Pentru informaţii suplimentare nu ezitaţi să ne contactaţi la adresa de email: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza sau la nr.de tel: 022 227099/244667.

Natalia Duminica, asistent de proiect Centrul Naţional al Romilor

AddThis Social Bookmark Button
 
Tender PDF Imprimare
Joi, 30 Mai 2013 15:36

ONG „Centrul Naţional al Romilor” anunţă CONCURS pentru selectarea unei companii specializate în producerea sau comercializarea accesoriilor de cusut.

Scopul concursului

Scopul acestui concurs este de a identifica, iar ulterior de a contacta o companie specializată în producerea sau comercializarea accesoriilor de cusut, care va furniza următoarele articole: maşină de cusut, nasturi, fermoare, aţe, accesorii de cusut, utilaj de cusut, ace, piese de schimb; necesare pentru desfăşurarea cercurilor de interes pentru copii romi de vîrstă şcolară din 4 localităţi rurale din Republica Moldova. Activitatea este parte a proiectului “Educaţie de calitate pentru copii romi”, susţinut finaciar de Roma Education Fund, Ungaria.

Sarcina tehnică

Pentru facilitarea identificării preţurilor, compania trebuie să completeze tabelul elaborat de ONG, cu enumerarea produselor solicitate:

Nr.

Denumire produs

Descrierea produsului

Preţul

1.

Maşină de cusut

2.

Nasturi, fermoare, aţe, accesorii de cusut

3.

Utilaj de cusut, ace, piese de schimb

Ofertele vor include:

 1. oferta tehnică în original (cu semnătura şi ştampila originală), oferta de preţuri, termenul şi condiţiile de livrare;
 2. informaţia cu privire la companie, inclusiv datele de contact, rechizitele bancare şi numele persoanelor responsabile de comercializare;
 3. copia certificatului de înregistrare a companiei, precum şi a altor licenţe, permise, şi certificate aferente.

Termenul limită de depunere a ofertelor este  10 iunie 2013.

Oferta comercială cu menţiunea – Concurs companie specializată în comercilizarea produselor de cusut - se va expedia prin poşta electronică Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza , prin fax la numărul (022) 24 46 67 sau se va depune personal la sediul ONG –ului, pe str. Alexei Mateevici 109/1, of.306, Chişinău. Persoana de contact -Nicolae Radiţa, tel. (022) 22 70 99

 

AddThis Social Bookmark Button
 
Mariajul timpuriu în comunitatea romă este o tradiţie sau o încălcare a drepturilor copilului? PDF Imprimare
Miercuri, 15 Mai 2013 12:20

Mariajul timpuriu în comunitatea romă este o tradiţie sau o încălcare a drepturilor copilului?

Tu ce crezi?

Vin-o şi expuneţi părerea la Clubul de Dezbatere „Mariajul timpuriu în comunitatea romă”.

Evenimentul va avea loc luni, 20 mai, ora 13.00 la Universitatea de Stat din Moldova,                            bloc 1, sala 43, Centrul de Ghidare în Carieră şi Relaţii cu Piaţa Muncii (str.M.Kogălniceanu  65, Chişinău).

 

 

 

 

AddThis Social Bookmark Button
 
Centrul Naţional al Romilor angajează Manager de Oficiu PDF Imprimare
Joi, 25 Aprilie 2013 15:08

Scopul general al postului: Susținerea procesului de management/gestionare a activității oragnizaţiei prin realizarea funcțiilor de secretariat și asigurarea condițiilor de lucru  a angajaților.

Cerinţe faţă de candidaţi:

 • studii  superioare finalizate sau în curs,
 • calităţi personale: responsabilitate, punctualitate, onestitate,  corectitudine, loialitate, meticulozitate, acuratețe,
 • cunoașterea PC: programele Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), Internet,
 • cunoașterea limbilor română, rusă, engleza

Atribuţiile de serviciu:

 • pregătește proiecte de scrisori, solicitări, ordine, și alte documente ce țin de activitatea organizaţiei,
 • efectuează lucrul cu corespondența de ieșire şi intrare, asigură păstrarea și  predarea în arhivă,
 • comunică la telefon: recepționează și transmite informații, mesaje,
 • organizează întrunirile vizitatorilor și oaspeților;

Abilităţi:

 • elaborare și redactarea scrisorilor, materialelor informative,
 • atenție la detalii,
 • lucru cu informația: culegere, stocare, analiză, generalizare,
 • comunicare oral, în scris, prin telefon,
 • lucru în echipă.

Candidații vor trimite un model CV European actualizat la adresa de e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza ,  cu mențiunea ”Manager de oficiu”.

Termenul-limită:  30 aprilie 2013, ora: 17.00.

Doar candidaţii selectaţi vor fi contactaţi pentru etapa următoare!

Mai  multe informatii la nr. de telefon: (022) 22 70 99/ 24 46 67.

 

AddThis Social Bookmark Button
 
Anunţ eveniment!!! PDF Imprimare
Marţi, 11 Decembrie 2012 12:06

Centrul Naţional al Romilor în colaborare cu Asociaţia Tinerilor Ucraineri din Moldova "Zlagoda" organizează Clubul de Dezbateri: “Participarea tinerilor în viaţa social - politică a Republicii Moldova: drept sau obligaţiune”.

Evenimentul are drept scop dezvoltarea gîndirii critice şi mobilizarea tinerilor reprezentanţi ai diferitor minorităţi etnice în vederea motivării acestora de a se implica în:

· procesul decizional la nivel regional şi central;

· apărarea şi promovarea drepturilor minorităţilor etnice din Moldova;

· dezvoltarea dialogului intercultural şi a cooperării regionale;

La eveniment vor participa experţi din diverse domenii: Igor Pivovar - expert în relaţii interetnice; Oleg Ţulea - ex viceministrul Tineretului şi Sportului, deputat Parlamentul Republicii Moldova; Nina Dimoglo - reprezentantul Parlamentului Tinerilor din Găgăuzia; Viorica Topor - expert în YOUTH in ACTION

Clubul de Dezbatere va avea loc la 13 decembrie 2012, ora 16.00, în incinta Casei Naţionalităţilor, sala de conferinţe de la et.2, al Biroului Relaţii Interetnice.

 

AddThis Social Bookmark Button
 
Club de Dezbatere "Istoria, cultura şi tradiţia Romilor" PDF Imprimare
Luni, 15 Octombrie 2012 15:54

Ce? Club de Dezbatere[1]: "Istoria, cultura şi tradiţiile Romilor"

Cu cine? expert - Ion Duminica, doctor în politologie, cercetător ştiinţific, coordonator Grupul „ Etnologia romilor”, Secţia „Minorităţi etnice”, Centrul de Etnologie al Institutului Patrimoniului Cultural al Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Despre ce? originile şi caracteristicile culturale ale romilor, structura socială a comunităţilor de Romi, rolul şi structura familiei în comunităţile de Romi, limba romani, ocupaţiile tradiţionale şi ocupaţiile actuale etc.

Cînd? 22 octombrie 2012, ora: 13.00

Unde? Universitatea de Stat din Moldova, bloc 1, sala 43 - Centrul de ghidare în carieră şi relaţii cu piaţa muncii (str. M.Kogălniceanu 65, MD-2009, Chişinău)

Cine poate participa? studenţi de la diferite instituţii de învăţămînt superior din Republica Moldova

Informaţii suplimentare: Centrul Naţional al Romilor, str. Alexei Mateevici 109/1, of. 306, 307, MD 2009, Chişinău; tel: (+373) 22 22 70 99; web: www.roma.md

Dar tu ce ştii despre Romi?

 


[1] clubul de dezbatere este o activitate din proiectul “Reducerea Discriminării prin Implementarea Politicilor Sociale și de Guvern (RDIPSG)”, implimentat de Centrul Naţional al Romilor în perioada septembrie 2012 - septembrie 2013, cu susţinerea financiară a Ambasadei Olandei la Kyiv, Programul Human Rights Fund.

 

AddThis Social Bookmark Button
 
Angajare Manager de Oficiu PDF Imprimare
Vineri, 05 Octombrie 2012 16:14

Centrul Naţional al Romilor[1] angajează Manager de Oficiu

Scopul general al postului: Susținerea procesului de management/gestionare a activității oragnizaţiei prin realizarea funcțiilor de secretariat și asigurarea condițiilor de lucru a angajaților.

Cerinţe faţă de candidaţi:

 • studii superioare finalizate sau în curs,

 • calităţi personale: responsabilitate, punctualitate, onestitate, corectitudine, loialitate, meticulozitate, acuratețe,

 • cunoașterea PC: programele Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), Internet,

 • cunoașterea limbilor română, rusă, engleza

Atribuţiile de serviciu:

 • pregătește proiecte de scrisori, solicitări, ordine, și alte documente ce țin de activitatea organizaţiei,

 • efectuează lucrul cu corespondența de ieșire şi intrare, asigură păstrarea și predarea în arhivă,

 • comunică la telefon: recepționează și transmite informații, mesaje,

 • organizează întrunirile vizitatorilor și oaspeților;

Abilităţi:

 • elaborare și redactarea scrisorilor, materialelor informative,

 • atenție la detalii,

 • lucru cu informația: culegere, stocare, analiză, generalizare,

 • comunicare oral, în scris, prin telefon,

 • lucru în echipă.

Candidații vor trimite un model CV European actualizat la adresa de e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza , cu mențiunea ”Manager de oficiu”.

Termenul-limită: 26 octombrie 2012, ora: 16.00.

Doar candidaţii selectaţi vor fi contactaţi pentru etapa următoare

Mai multe informatii la nr. de telefon: (022) 22 70 99/ 24 46 67.

 


[1] Centrul Naţional al Romilor este o organizaţie neguvernamentală, nu are nici o afiliere politică şi militează pentru drepturile şi interesele Romilor şi a cetăţenilor în general prin activităţi de monitorizare şi advocacy în combaterea prejudecăţilor şi a discriminării existente împotriva Romilor prin crearea la fel de oportunităţi egale privind accesul la muncă, sănătate, educaţie precum şi alte servicii publice.

 

AddThis Social Bookmark Button
 
Proiect “Reducerea Discriminării prin Implementarea Politicilor Sociale și de Guvern (RDIPSG)” PDF Imprimare
Joi, 13 Septembrie 2012 14:53

Centrul Naţional al Romilor[1] implimentează în perioada septembrie 2012 – septembrie 2013 proiectul “Reducerea Discriminării prin Implementarea Politicilor Sociale și de Guvern (RDIPSG)”, susţinut financiar de Ambasada Olandei în Kyiv, Ucraina.

Proiectul are drept scop combaterea discriminării față de minorităților etnice, în mod special faţă de Romi, prin promovarea diversității etnice, prin diferite activități culturale și educaționale, percepute ca politici sociale și asigurarea participării Romilor la monitorizarea și evaluarea politicilor guvernamentale de conştientizare şi sensibilizare a funcționarilor publici.

Proiectul îşi propune :

 • să iniţieze un dialog cu privire la modul de combatere a discriminării prin intermediul unor politici guvernamentale (Planul de Acţiune, privind susţinerea populaţiei de etnie Roma), prin creşterea gradului de conștientizare a autorităților publice locale şi a altor părți interesate, printr- o serie de mese rotunde privind discriminarea Romilor,
 • să promoveze diversitatea etnică prin diferite activități culturale - expoziții, concerte, precum și activități educative - educarea tinerilor cu privire la societățile multiculturale,
 • dezvolte campanii de informare în 10 localități din Republica Moldova, privind combaterea discriminării Romilor.

 


 


[1] Centrul Naţional al Romilor este o organizaţie neguvernamentală, nu are nici o afiliere politică şi militează pentru drepturile şi interesele Romilor şi a cetăţenilor în general prin activităţi de monitorizare şi advocacy în combaterea prejudecăţilor şi a discriminării existente împotriva Romilor prin crearea la fel de oportunităţi egale privind accesul la muncă, sănătate, educaţie precum şi alte servicii publice.

 

 

AddThis Social Bookmark Button
 
Instituţionalizarea mediatorului comunitar în Republica Moldova PDF Imprimare
Luni, 20 August 2012 15:41

 

La data de 16 august 2012 Centrul Naţional Romilor a expediat o scrisoare către Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, prin care a ţinut să aprecieze efortul şi angajamentul de instituţionalizare a mediatorului comunitar în comunităţile de Romi, precum şi introducerea modificărilor în legislaţie cu privire la activitatea mediatorului comunitar, oferind în acest sens disponibilitatea de a conlucra.

Aceasta fiind o iniţiativă a Centrul Naţional al Romilor, pe parcursul ultimilor 7 ani de zile de promovare a acestei practici pozitive care există la nivel european, să fie aplicată şi în Republica Moldova.

Astfel pînă la finele anului 2012, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi a Familiei, în comun cu Ministerul Sănătăţii, Ministerul Educaţiei (responsabil de promovarea serviciului mediatorilor comunitari pentru comunitățile de romi) prevede modificarea legislaţia în vigoare în vederea instituirii la nivel naţional a funcţiei de mediator comunitar.

Conform estimărilor preliminare, pentru întreținerea unui mediator comunitar de către Stat vor fi necesare circa 31 mii lei pe an. Începînd cu anul 2013, Statul va prelua angajarea mediatorilor comunitari. Pentru anul 2013, au fost prevăzute cheltuieli pentru întreținerea mediatorilor comunitari în volum de 462,6 mii lei, ceea ce va permite, angajarea, începînd cu 1 ianuarie 2013 a 15 mediatori comunitari.

Pentru mai multe detalii vedeţi linkul http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=423

AddThis Social Bookmark Button
 
Concurs de angajare Avocat PDF Imprimare
Miercuri, 15 August 2012 13:02

 

Centrul Naţional al Romilor implementează în perioada septembrie 2011 – august 2012 proiectul „Probarea Discriminării faţă de Romi”, finanţat de United Nations Development Programme în cadrul Programului de Granturi – Guvernarea Obiectivelor de dezvoltare ale Mileniului în acţiune: Stimularea Schimbării Drepturilor Omului în Politicile Sociale - 2011.

Proiectul îşi propune să demonstreze, atît autorităţilor cît şi societăţii, că fenomenul discriminării faţă de Romi în Republica Moldova există. Scopul principal al proiectului este de a testa afirmaţia că discriminarea este un factor care afectează membrii minorităţilor naţionale, în special a etnicilor Romi, atunci cînd accesează piaţa muncii şi încearcă să obţină un loc de muncă.

Astfel, Centrul Naţional al Romilor anunţă concurs pentru angajarea unui avocat în cadrul proiectului „ Probarea Discriminării faţă de Romi”, ca activitate de litigare strategică, pentru a prelua cazurile de discriminare faţă de romi în instanţa de judecată.

Cerinţele faţă de candidaţi:

 • Deţinerea licenţei de avocat;
 • Experienţă de lucru privind acordarea asistenţei juridice grupurilor;
 • Experienţa de lucru în domeniu – minim 3 ani.

Responsabilităţi:

 • Acordarea consultaţiilor juridice
 • Participarea ex-oficiu la documentarea cazurilor de dicriminare;
 • Reprezentare cazurilor de litigare strategică în Instanţa de Judecată, în domeniul discriminării romilor;
 • Elaborarea strategiilor de soluţionare a cazurilor colectate;

Plata pentru cazurile în Instanţa de Fond şi Apel – 12.000 lei

Toţi cei interesaţi sunt invitaţi să prezinte CV-urile şi "o abstracţie de strategie privind succesul său în probarea discriminării Romilor", la sediul Centrului Naţional al Romilor, str. Al. Mateevici, 109/1, of. 306-307, sau la adresa de email: duminicanatalia@gmail.com pînă la data de 20 August 2012.

Pentru orice alte detalii ne puteţi contacta la nr. de telefon: (022) 227099

AddThis Social Bookmark Button
 
Scrisori de sesizare către CCA şi PRO TV PDF Imprimare
Joi, 05 Iulie 2012 15:18

La data de 29 iunie 2012, la ora 09.49 pe portalul postului de televiziune PRO TV a fost postat articolul „Poliţia a reţinut doi suspecţi în cazul taximetristei omorîte la Ialoveni!”, unde corespondenta Anişoara Noghina a pus accentul pe etnia suspecţilor. Centrul Naţional al Romilor[1] (CNR) este profund îngrijorat de forma şi limbajul în care a fost difuzată ştirea pe portalul www.protv.md ( http://m.protv.md/stiri/social/politia-a-retinut-un-suspect-in-cazul-omorului-de-la-ialoveni),care incită la violenţă şi ură rasială.


Centrul Naţional al Romilor a intervenit cu solicitări către Amnistraţia Consiliului Coordonator al Audiovizualului şi Postului de Televiziune PROTV de a lua măsuri pentru cenzurarea unor astfel de ştiri/articole, care incită la ură şi violenţă rasială, în special faţă de Romi, catalogîndu-i drept criminali. Considerăm ca aceasta este o situaţie discriminatorie în comparaţie cu alte grupuri etnice nespecificînd etnia altor criminali, dar să elucideze în mod veridic faptele infractorilor atît la postul de televiziune PRO TV, cît şi la alte posturi de televizine din Republica Moldova, care ar trebui să ofere informaţii veridice şi obiective.


Dorim să menţionăm că criminalii nu au caracter etnic şi urmează a fi pedepsit ca atare, dacă vina lor a fost stabilită! În ştirea difuzată de ProTV nu se dă citire numele şi prenumele acestora, însă dă o presupunere că aceste persoane sunt de etnie roma neştiind dacă vina acestor persoane a fost stabilită sau nu impunîndu-i caracterul etnic al crimei.[1] Centrul Naţional al Romilor este o organizaţie neguvernamentală, nu are nici o afiliere politică şi militează pentru drepturile şi interesele Romilor şi a cetăţenilor în general prin activităţi de monitorizare şi advocacy în combaterea prejudecăţilor şi a discriminării existente împotriva Romilor prin crearea la fel de oportunităţi egale privind accesul la muncă, sănătate, educaţie precum şi alte servicii publice.

 

 

 

AddThis Social Bookmark Button
 
« ÎnceputAnterior123UrmătorSfârşit »

Pagina 1 din 3

EVZ

Foundation

Anunţuri

Romii/Țiganii din Republica Moldova: comunitate etnosocială, multiculturală, istorico-tradițională (1414 – 2014)

08/04/2014 13:03
Conferinta Romi 600 ani.pdf
CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ ROMOLOGICĂ REPUBLICANĂRomii/Țiganii din Republica Moldova: comunitate etnosocială, multiculturală,…

TENDER pentru organizarea şi desfăşurarea unui seminar/curs de instruire

12/12/2013 19:15
12 decembrie 2013 Asociaţia Obştească "Centrul Naţional al Romilor" solicită oferte pentru prestarea serviciilor de  organizare şi…

Şcoală de vară pentru tinerii romi şi neromi

16/07/2013 14:09
 

Concurs de angajare a 2 traineri

16/07/2013 11:12
Centrul Naţional al Romilor anunţă concurs de angajare a 2 traineri pentru Scoala de Vară  “Promovarea dialogului intercultural”, care se va…

Voluntariat la Centrul Naţional al Romilor

05/06/2013 15:47
Centrul Naţional al Romilor invită 2 tineri romi (sau neromi) să se implice în activităţi de voluntariat în cadrul…
All articles : Anunțuri

Sondaj

A-ti accepta o familie de romi in calitate de vecini?
 

Portalul Monitorul Civic

Portalul CIVIC.MD: Activitati ONG, anunturi, granturi, job-uri, voluntariat, evenimente

Netherlands Embassy in Kiev UkraineRoma Initiatives Civil Rights Defenders