Proiecte

Roma Education Fund

Roma Education Fund

Ultimele noutăți

Modificări şi completări a unor acte legislative, în vederea promovării serviciului mediatorilor com

16/08/2012 12:13

 

La data de 13 August 2012 pe site-ul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale a fost publicat proiectul Hotărârii Guvernului „Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative”, elaborat în corespundere cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr.56 din 31 ianuarie 2012 „Cu privire la modificarea Planului de acţiuni privind susţinerea populaţiei de etnie romă din Republica Moldova pentru anii 2011-2015, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.494 din 8 iulie 2011”, în vederea promovării serviciului mediatorilor comunitari pentru comunitățile de romi.

Întru crearea cadrului normativ şi instituţional pentru instituirea serviciului de mediator comunitar, potrivit hotărîrii vizate se prevede ca, pînă la finele anului 2012, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, în comun cu Ministerul Sănătăţii, Ministerul Educaţiei (responsabil de promovarea serviciului mediatorilor comunitari pentru comunitățile de romi) să modifice legislaţia în vigoare în vederea instituirii la nivel naţional a funcţiei de mediator comunitar.

Conform Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, se propune modificarea a patru legi din domeniul social, privind asistența socială, educația, ocrotirea sănătății, în care se propune includerea noțiunilor și a normelor privind activitatea mediatorului comunitar în fiecare domeniu.

Conform estimărilor preliminare, pentru întreținerea unui mediator comunitar de către Stat vor fi necesare circa 31 mii lei pe an. Începînd cu anul 2013, Statul va prelua angajarea mediatorilor comunitari. Pentru anul 2013, au fost prevăzute cheltuieli pentru întreținerea mediatorilor comunitari în volum de 462,6 mii lei, ceea ce va permite, angajarea, începînd cu 1 ianuarie 2013 a 15 mediatori comunitari.

http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=423

Comunicat Clubul de Dezbatere: “Chrystal Night - rezultatul propagandei politicii anti-semite”

10/11/2011 12:16
sdc10325.jpg

 

La 09 noiembrie 2011, peste 130 de organizaţii din 49 de ţări Europene au organizat aproximativ 250 de evenimente dedicate “Zilei Internaţionale contra Fascismului şi Antisemismului”.

În legatură cu acest eveniment, Centrul Naţional al Romilor a organizat la 09 noiembrie 2011, în incita ULIM, un Club de Dezbatere, cu tema “Chrystal Night-rezultatul propagandei politicii anti-semite”, susţinut financiar de Open Society Institute, Budapesta, Ungaria. În calitate de expert a fost invitată Kira Kreyderman, Coordonatorul Clubului Toleranţei CCE KEDEM.

Discuţia s-a axat în jurul sumbrului eveniment, care a avut loc între 9-13 noiembrie 1938, în Germania nazistă şi Austria. Au fost prezentate materiale video, care au ilustrat pasivitatea şi indiferenţa autorităţilor şi populaţiei germane, vizavi de acţiunile devastatoare care aveau loc, martorii care îşi reamintesc cu lux de amănunte acele momente şi un şir de legi, implementate şi aplicate în cadrul politicii rasiste şi anti-semite, care au venit să limiteze accesul populaţiei evreieşti la viaţa publică şi să-i excludă din societate. Participanţii s-au implicat activ în discuţie şi s-au arătat foarte interesaţi de subiectul şi evenimentul descris.


Comunicat Club de dezbateri "Romii în Republica Moldova vs Europa"

10/10/2011 14:14
sdc10296.jpg

La 7 ocotmbrie 2011, în incinta ULIM, a avut loc primul club de dezbateri din cele 10 preconizate a fi realizate de către Centrul Naţional al Romilor în cadrul proiectului susţinut financiar de Open Society Insitute, Budapesta, Ungaria. Tema acestui prim club de dezbateri a fost "Situaţia romilor în Republica Moldova vs Europa" şi a fost coordonată de experţii-formatori de la Amnesty International Moldova, Gheorghe Zugravu, Coordonator Campanii şi Igor Stoica, Coordonator Proiect Litigare Strategică.  Ne-am bucurat să realizăm că tema propusă pentru discuţie a trezit interesul mai multor tineri, romi şi ne-romi de la instituţiile superioare de învăţămînt, care au venit in număr de peste 25 la dezbateri şi au discutat activ asupra subiectului abordat, au pus întrebări şi au propus teme interesante pentru viitoarele cluburi de dezbatere. Ţinem să menţionăm că discuţia a fost cu atît mai interesantă deoarece au fost prezenţi doi studenţi din România şi din Bulgaria, care şi-au spus părerile despre situaţia romilor din respectivele ţări, în cunoştinţă de cauză. Astfel, în cadrul acestui club, tinerii au putut însuşi informaţii referitoare la numărul de romi din Republica Moldova, dar şi din multe state europene, au discutat activ despre problemele cu care aceştia se confruntă în dependenţă de ţara în care locuiesc şi au propus posibile soluţii.

Comunicat

19/09/2011 14:45
sdc10001.jpg

În perioada 12-14 septembire 2011 la Chişinău a avut loc cea de-a doua sesiune de formare în cadrul programului ROMED în Moldova - Programul European de Formare pentru Mediatori Romi comunitari organizată de Centrul Naţional al Romilor în colaborare cu Consiliul Europei. În prima zi a acestui training au participat primarii localităţilor preponderent populate de romi precum şi mediatorii comunitari. Deasemenea au fost prezenţi înalţi demnitari de stat din Republica Moldova: Vera Petuhov, vicedirector general Biroul Relaţii Interetnice, Radiţa Nicolae, Preşedintele Centrului Naţional al Romilor, reprezentant al Republicii Moldova la Comitetul de Experţi pe Problemele Romilor (CAHROM); vicepreşedinte al Comitetului, Rusanovschi Sergiu, expert UNDP Moldova şi din România: Ilie Dincă, secretar de stat, preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Romi, România, precum şi reprezentantul Consiliului Europei, dl Michael Guet. Participanţii, mediatori comunitari din diferite localităţi ale Republici Moldova au putu audia poziţia fiecăruia dintre cei expuşi mai sus, precum şi poziţia acestora vis-a-vis de necesitatea activităţii mediatorilor comunitari. În următoarele 2 zile, cei 20 de participanţi au fost instruiţi de către trainerii europeni Mariana Buceanu (România) şi Ruslan Stînga (Republica Moldova), iar la sfîrşit:

 

  • au însuşit ce conţine codul etic al mediatorului comunitar;
  • au descris diverse tehnici şi metode de lucru cu romii;
  • au discutat despre stereotipuri şi mituri legate de romi şi cum pot fi acestea înlăturate;
  • au putut face diferenţă între identitatea culturală şi cea etnică;
  • au însuşit ce trebuie să conţină o scrisoare de recomandre, etc.
Ilie Dincă, Michael Guet şi Nicolae Radiţa

Comunicat de presă:

17/08/2011 09:01

Centrul Naţional al Romilor (CNR) continuă să realizeze în perioada iulie-august 2011, Campania de informare în domeniul Drepturilor Omului în localităţile compact populate de romi, demarată în cadrul proiectului “Pentru Diversitate- Împotriva Discriminării”, sprijinit financiar de Fundaţia Soros- Moldova. Necesitatea de a continua campania de informare vine în rezultatul întîlnirilor efectuate în 10 localitaţi preponderent locuite de romi, unde s-a vazut importanţa şi utilitatea discuţiilor, astfel CNR a hotărît să extindă campania şi în alte localităţi- cheie.

În cadrul întîlnirilor cu etnicii romi, CNR va informa romii despre activitatea sa cît şi despre posibilitatea de a primi consultaţii juridice gratuite în cadrul centrului sau unde aceştia se pot adresa atunci cînd le este lezat un drept, cum pot beneficia de serviciile medicale, de angajare în cîmpul muncii, etc., deasemenea participanţii în cadrul întîlnirilor vor primi cîte o broşură ce cuprinde informaţii relevante despre cum să procedeze atunci cînd sînt discriminaţi sau li se încalcă drepturile şi unde să raporteze aceste cazuri; broşură la fel realizată în cadrul proiectului menţionat.

Toate articolele : Nouăți

European Roma Rights Centre

European Roma Rights Centre

Calendarul evenimentelor

« < Septembrie 2017 > »
L M M J V S D
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Vizitatori online

Avem 268 vizitatori online
Proiecte PDF Imprimare

I. Imputernicirea Comunitatilor Rurale de Romi:

Imputernicirea Comunitatilor Rurale de Romi – este un proiect finantat de CORDAID implementat in parteneriat cu Centrul de Resurse pentru ONG-urile de Drepturile Omului si Centrul de Dezvoltare Strategica a Teritoriului. Acest proiect vine ca moment de a promova implementarea Hotaririi Guvernamentale nr.131 din 16/02/2001 fiind pe larg ignorata pina in prezent precum si sustinerea elaborarii unei Strategii Nationale de imbunatatire a situatiei Romilor.

Scopul: Proiectul are ca scop de a imbunatati situatia Romilor din comunitatile Rurale. Imputernicirea comunitatilor sunt prevazute pentru a dezvolta comunitatea in sine si a le dota cu tehnici cum ar fi mobilizarea populatiei, cresterea gradului de constientizare, increderea de sine ca ei la rindul lor sa influenteze politici si procese de luare a deciziilor precum si participarea lor la acestea, cresterea gradului de access la serviciile sociale si oportunitati de dezvoltare economica decit cum este sa solicite asistenta si ajutor. Acest proiect are 2 dimensiuni importante cum ar fi implicare si imputernicire prin intermediul cunostintelor precum si integrarea comunitatilor de Romi in diferite circuite ale vietii sociale, economice si politice in reducerea saraciei in comunitatile de Romi.

Perioada de implementare: Durata proiectului este de 3 ani, 2005 – 2008.

Locul desfasurarii proiectului: Proiectul acopera pentru inceput 7 localitati rurale compact populate de Romi. Cu toate ca proiectul va fi implementat in dependenta de necesitati si activitati care ar putea sa maximizeze valoare in limitele resurselor financiare existente.

Obiectivele proiectului: Proiectul are la baza 3 obiective.

1. De a contribui direct la conditiile materiale de baza ale Romilor si a facilita accesul la beneficiile sociale.

2. De a facilita mobilizarea si consolidarea participarii Romilor in procesele de luare a deciziilor.

3. Identificarea si implementarea strategiilor de dezvoltare economica durabila in comunitatile de Romi.

Activitati din proiect:

a) Documentarea si consultarea in elaborarea chestionarelor sociale in existenta necesitatilor respective;

b) Organizarea educatiei prescolare si generale in asigurarea transportului pentru copii;

c) Educatia sanitara si de reproducere in comunitatile de Romi;

d) Reabilitarea serviciilor de baza (apa potabila, energia electrica, comunicatii, incalzire pentru cei mai vulnerabili din comunitatile de Romi).

Rezultate: vor fi evaluate in dependenta de gradul de imbunatatire a conditiilor de viata a romilor.

- un numar sporit de beneficii si alocatii sociale platite reprezentantilor segmentelor vulnerabile ale Romilor in special copiilor de virsta prescolara;

- alocatiile bugetare ale administratiei locale senzitive catre necesitatile populatiei de Romi precum si servciile publice accesibile pentru Romi;

- un grad inalt de responsabilitate si atitudine fata de autoritatile relevante;

- grupuri de Romi consolidate si organizate in forma de retea;

- grupuri de initiativa care actioneaza in interesul romilor si participa la alegerile locale si generale;

- strategii economice cu proces participatoriu;

- un segment de romi antreprenori implicati si dotati cu cunostinte;

- existenta diferitor scheme de creditare existente in aceste comunitati.

 

II. Avansarea politicilor la nivel local:

Avansarea politicilor la nivel local – fiind niste activitati de continuare a unor activitati lansate anterior de catre OSCE/ODIHR, Punctul de Contact pentru Romi si Sinti, prin intermediul proiectului „Romi, folositi-va Votul cu intelepciune” demarat in perioada 2003-2006. finantat de Comisia Europeana.

Obiectivele proiectului:

a) De a crea si a asista „Task Force” privind elaborarea politicilor locale focusate pe sanatate si educatie;

b) Identifica si numi 4 persoane care sa activeze ca „Punct de Contact Local”;

c) Activitati de advocacy si consultare a organelor locale alese in implementarea planurilor locale de actiune fiind propuse de Task Force;

d) Monitorizarea si raportarea privind implementarea Hotaririi de Guvern nr.131 din 16/02/2001 a politicilor la nivel local;

Perioada de implementare: Durata proiectului este de 4 luni, August 2005 – Decembrie 2005.

Locul desfasurarii proiectului:

1. or. Hincesti,

2. s. Vulcanesti, r-l Nisporeni.

3. Slobodzia, r-l Tiraspol (regiunea transnistreana)

Activitati din proiect:

1. Crearea unui Task Force la nivel local in 3 localitati. Task Force fiind compus din 8 membri, reprezentanti ai diferitor autoritati locale si centrale, institutii ca sa ghideze, medieze, elaboreze plan de actiune la nivel local si sa sprijine implementarea lui.

2. Asociatia Studentilor Romi sa asiste activitatea Task Force-ului in organizarea intilnirilor, agendelor, elaborarea planului de actiune.

3. Crearea si dezvoltarea institutului de Punct de Contact Local care la rindul lor sa reprezinte comunitatea in relatiile cu autoritatile locale, sa colecteze date cu privire la situatia romilor, sa intervina cu solutii in problemele romilor si sa sprijine Planul local de Actiune.

Rezultate:

1. 3 Planuri de actiune elaborate si adoptate;

2. 3 Task Force-uri create si active;

3. raporte cu propuneri integrate din partea Task Force-ului;

4. Activitati de lobby si advocacy precum si un nivel de constientizare mai inalta a autoritatilor despre problemele romilor;

5. 3 intilniri periodice ale Task Force;

6. 4 persoane activind ca Punct de Contact Local;

7. Intilniri organizate cu reprezentanti din Parliament si Ministere alte autoritati.

 

III. De la vorbe la Fapte

De la vorbe la Fapte – acesta a fost un proiect promovat in urma mesei rotunde organizata de Departamentul Relatii Interetnice si Consiliul Europei in August 2003 cind a fost creat Grupul de Negociere al Romilor fiind o retea de ONG-uri Roma (19 organizatii au semnat un protocol de colaborare) in baza caruia a fost creat Secretariat din 4 membri, tehnica si logistica fiind asigurata pe deplin de catre Asociatia Studentilor Romi. Acest proiect a primit suport financiar din partea Fundatiei SOROS Moldova precum si Consiliul Europei si OSCE/ODIHR. Este nevoie de mentionat ca trainer in cadrul trainingului organizat in Septembrie 2004 a fost Valeriu Nicolae, ERIO (Brussels)

Obiectivele proiectului:

1. De a imbunatati participarea Romilor in cadrul procesului de ealoborare a Planului de Actiuni in modificarea Hotaririi Guvernului nr.131 din 16.02.2001;

2. De a creste interactiunea dintre Secretariatul Grupului de Negociere a Romilor si Departamentul Relatii Interetnice privind Planul de Actiuni si negocierea lui cu Ministerele relevante si alte institutii.

Perioada de implementare: Proiectul a avut 2 faze de implementare. Prima faza a fost Iulie 2004 – Decembrie 2004, iar a doua a fost Mai 2005 – Decembrie 2005.

Locul desfasurarii proiectului: Chisinau, Moldova

Activitati din proiect:

1. Vizite de documentare in 2 comunitati.

2. organizarea unui training „tehnici de negociere si comunicare”

3. Elaborarea unui Plan de Actiuni pe domenii sectoriale in consultare cu ONG-urile Romilor parte a acordului si Grupului de Negociere al Romilor;

4. Activitati de Advocacy si Lobby cu reprezentanti din Parliament si Guvern

5. Activitati de Advocacy la nivel national.

6. Alte activitati desfasurate pe linga acest proiect au fost consultatii juridice gratis populatiei Roma din oficiu.

Rezultate:

a) 2 rapoarte documentate pe localitatile Hincesti si s. Lucasauca, r-l Orhei;

b) Un training organizat cu participarea a 30 de reprezentanti majoritatea fiind din partea ONG-urilor Roma membre a Retelei Grupului de Negociere al Romilor;

c) Plan de Actiuni elaborat pe domenii si inaintat spre discutii Departamentului Relatii Interetnice cu aviz catre alte Ministere relevante responsabile de implementarea acetui Plan;

d) 2 intilniri avute cu deputati din Parlament, presedintele fractiunii Comuniste si presedintele Comisiei pentru Drepturile Omului;

e) 2 intilniri avute cu reprezentantii autoritatilor locale din Hincesti si 1 cu Romii din comunitatea Lucasauca, r-l Orhei.

 

Alte proiecte

 

Combaterea traficului de fiinte umane in comunitatile de Romi – organizat in Septembrie 2004 cu sprijinul financiar al Misiunii OSCE in Moldova. Proiectul a avut ca scop de a instrui un numar de 25 de tineri romi care provin din diferite localitati ale Moldovei care vor putea aborda aceasta problema si in comunitatile de Romi fiind pina in prezent ignorata dar pe larg raspindita si cunoscuta in comunitatile de Romi. Parteneri in cadrul acestui proiect a fost Centrul international „La Strada” si Comitetul Helsinki Moldova.

Consolidarea participarii romilor la nivel local – acest proiect a fost sprijinit de Consiliul Europei, si s-a desfasurat in decembrie 2003 in localitatea Ungheni. El a avut ca scop identificarea si desvoltarea unui plan de actiune locala pe judet cu implicarea in implementarea acestor actiuni de catre autoritatile locale. Metodologia a fost ca planul de actiune locala a fost elaborat in comun acord cu membrii comunitati de Romi, autoritatile locale si judetene precum si societatea civila. Asociatia Studentilor Romi a facilitat si organizat logistic si a sprijinit desfasurarea ei. Este nevoie de mentionat ca in cadrul acestui seminar a fost luate si dezvoltate practicile internationale folosind experinta acordurile bilaterale existente incheiate la nivel de tari vecine avind ca subiect minoritatile respective ale statului. La seminar au participat experti din Yugoslavia, Romania, Macedonia

Romii si autoritatile publice – actiuni comune de imbunatatire a situatiei romilor – proiectul a fost demarat in 2001, finantat de Fundatia SOROS Moldova si Punctul de Contact pentru Romi si Sinti OSCE/ODIHR, iar parteneri in proiect fiind Romani CRISS (Romania). Proiectul a abordat adoptarea Hotaririi Guvernului nr.131 din 16/02/2001 si implementarea lui la care ONG-urile Roma sau aratat interesate de a participa la implementare. Ulterior a fost efectuata o vizita de documentare in regiunea transnistreana privind problemele romilor, accesul la educatie, sanatate si asistenta sociala, confruntarile cu organele de drept si politia. Misiunea OSCE din Tiraspol a oferit suport Asociatiei Studentilor Romi si reprezentantilor din Romania.

 

AddThis Social Bookmark Button
 

EVZ

Foundation

Anunţuri

Romii/Țiganii din Republica Moldova: comunitate etnosocială, multiculturală, istorico-tradițională (1414 – 2014)

08/04/2014 13:03
Conferinta Romi 600 ani.pdf
CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ ROMOLOGICĂ REPUBLICANĂRomii/Țiganii din Republica Moldova: comunitate etnosocială, multiculturală,…

TENDER pentru organizarea şi desfăşurarea unui seminar/curs de instruire

12/12/2013 19:15
12 decembrie 2013 Asociaţia Obştească "Centrul Naţional al Romilor" solicită oferte pentru prestarea serviciilor de  organizare şi…

Şcoală de vară pentru tinerii romi şi neromi

16/07/2013 14:09
 

Concurs de angajare a 2 traineri

16/07/2013 11:12
Centrul Naţional al Romilor anunţă concurs de angajare a 2 traineri pentru Scoala de Vară  “Promovarea dialogului intercultural”, care se va…

Voluntariat la Centrul Naţional al Romilor

05/06/2013 15:47
Centrul Naţional al Romilor invită 2 tineri romi (sau neromi) să se implice în activităţi de voluntariat în cadrul…
Toate articolele : Anunțuri

Sondaj

A-ti accepta o familie de romi in calitate de vecini?
 

Portalul Monitorul Civic

Portalul CIVIC.MD: Activitati ONG, anunturi, granturi, job-uri, voluntariat, evenimente

Netherlands Embassy in Kiev UkraineRoma Initiatives Civil Rights Defenders